Nội dung I. Nhiệt liệt chào mừng tại Berlintải về 0.63 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.63 Mb.
#49
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hauptschulen
Trường Hauptschule – lớp 7 đén lớp 10 – truyền thụ cho các em học sinh các kiến thức phổ thông cơ bản và tạo điều kiện cho các em , tùy thuộc vào thành tích học tập của học sinh , đạt được tất cả các chứng chỉ của trường cấp 2 ( Sekundarstufe I ) . Trọng tâm giáo dục ở các trường loại này là hướng nghiệp và gắn liền với thực tế nhằm mục đích giúp học sinh có thể thu được các năng lực cần thiết để được nhận vào một trường học nghề sau này.
Realschulen
Các trường Realschulen cũng có các lớp bao gồm từ lớp 7 đến lớp 10. Mục đích của loại trường này là truyền thụ các kiến thức cơ bản để sau này có thể vào một trường học nghề với những yêu cầu chuyên môn tương đối cao. Trong số các môn nghĩa vụ được phép chọn ( Wahlpflichtfach) thì học sinh có thê chọn một môn trọng điểm. Cuối thời kỳ học 4 năm ở trương Realschule, học sinh sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trung học ( cấp 2 – Mittlerer Schulabschluss MSA ) . Để có được bằng này, các em phải thi đỗ trong một kỳ thi được tổ chức với đề thi chung của toàn thành phố ( zentrales Prüfungsverfahren )
Vơi bằng tốt nghiệp trung học MAS và đạt được các điều kiện bổ sung đã quy định trong Điều 7 của VOGO ( Nghị định về cấp 3 làm bằng tốt nghiệp phổ thông –Verordnung für die gymnasiale Oberstufe), các em học sinh sau đó có thể chuyển lên học tiếp cấp 3 để làm bằng tốt nghiệp phổ thông ( gymnasiale Oberstufe )
Trường cấp 2 liên kết (Verbundene Haupt- und Realschule)
Ở trường cấp 2 liên kết Haupt – und Realschule thì toàn bộ các loại tiến trình giáo dục

( Bildungsgänge ) của Hauptschule và Realschule được kết hợp chung với nhau về mặt sư phạm và tổ chức. Thông thường ở loại trường này , việc dậy học được thực hiện riêng rẽ tùy theo các loại tiến trình (Bildungsgänge)
Gymnasien

Các trường Gymnasien bắt đầu với lớp 7, môt số thuộc loại trường này có từ lớp 5 với các trọng điểm đặc biệt . Cho tới lớp 11( đến hesz lớp 10 ) thì các em học theo các lớp cố định. Cuối năm lớp 10 các em phải thi tốt nghiệp trong học MAS và sau khi đõ kỳ thi đó cũng như tùy theo thành tích học tập ,các em đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển lên cấp 3 ( gymnasiale Oberstufe ) Ở cấp 3, các em sẽ lựa chọn các môn học trọng điểm ( bao gồm môn học cơ bản và môn chính – Grundkurse und Leistungskurse ) từ môt danh mục các môn quy định sẵn và có cơ cấu chuyên ngành liên quan . Cuối lớp 13 , các em học sinh sẽ thi tôt nghiệp phổ thông , kết thúc giai đoạn học ở trường phổ thông. . Nội dung kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ( Abitur ) beo gồm 3 môn thi viết và một môn thi vấn đáp cũng như một bài kiểm tra về khả năng thuyết trình 1 vấn đề( Präsentationsprüfung) hoặc thay vào đó bằng những thành tích đặc biệt. Với việc nhận được bằng tốt nghiệp phổ thông , các em học sinh có đủ trình độ theo học đại học và có quyền được nhận vào học ở trường đại học.
Kể từ năm 2011 sẽ không còn lớp 11 nữa ( nghĩa là bỏ đi giai đoạn dẫn giắt ban đầu của cấp 3 / E – Phase ) , như thế tức là sau 12 năm các em học sinh có thể thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông . Tuy nhiên ở môt số tiến trình giáo dục (Bildungsgängen) giai đoạn dẫn giắt ban đầu ( E-Phase ) vẫn còn tồn tại tiếp tục.
Gesamtschule, Gesamtschule với cấp 3 để làm bằng tốt nghiệp phổ thông (mit gymnasialer Oberstufe )
Thông thường trường Gesamtschule gồm có các lớp từ 7 đến 10.

Ở trường Ge samtschule, các loại tiến trình giáo dục (Bildungsgänge) của Hauptschule, Realschule và Gymnasium đều được hội nhập tập trung lại tại đây. Loại trường này , tùy theo khả năng học lực của học sinh , tiến hành việc truyền thụ kiến thức ở các mức cơ bản, mở rộng hoặc đi sâu và tạo cho học sinh một nền tảng giáo dục có trọng tâm để sau này các em có đủ năng lực tiếp tục loại tiến trình giáo dục của mình tại trường dậy nghề hoặn đại học ở các trường học nghề hay học đại học phù hợp với loại bằng cấp sẽ đạt được .


Mục tiêu của trường Gesamtschule là giảng dậy chung một trình độ cho tất cả học sinh mà không hề phụ thuộc vào năng lực của em; ngoài ra nhà trường còn hỗ trợ mang tích chất phù hợp cho cá nhân từng em thông qua các biện pháp định hướng cụ thể. Một phần của các giờ học được thực hiện với sự tham gia của toàn thể cả lớp và một phần là dậy theo các môn học , được phân chia theo năng lực cũng như dậy theo các nhóm môn học nghĩa vụ tự chọn và các nhóm lựa chọn tùy theo năng khiếu của học sinh.
Tùy theo kết quả học tập đã đạt được, cuối năm lớp10 các em học sinh có thể được nhận bằng Hauptschulabschluss, den erweiterten Hauptschulabschluss , Mitteler Schulabschluss (bằng cấp 2 phổ thông, MSA) hoặc một chứng chỉ cuối năm cho phép chuyển tiếp lên cấp 3

( gymnasiale Oberstufe ) để làm bằng tốt nghiệp phổ thông. Phần lớn các trường Gesamtschulen đều có cấp 3 ( Gymnasiale Oberstufe ). Một số trường loại này có cả trường tiểu học trong cơ cấu của mình. Tất cả các trường Gesamtschule đều là các trường có hình thức liên kết việc dậy dỗ và chăm sóc học sinh cả ngày trong trường , kèm theo là các hoạt động ngoài giờ học , kể cả việc giúp học sinh làm bài tập về nhà ngay tại trường. Loại trường Gesamtschule thể hiện tiếp tục ý tưởng của một loai trường „ giành cho tất cả một người“
Hỗ trợ đặc biệt về sư phạm
Nhiệm vụ dậy học và giáo dục của trường sở Berlin cũng có cả việc quan tâm tới các em học sinh có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt về mặt sư phạm. Sau khi xác định được trên cơ sở đơn của phụ huynh hoặc giấy đề nghị của nhà trường kèm theo ý kiến nhận xét của các nhà sư phạm chuyên ngành về việc các cháu có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt về sư phạm hay không thì các bậc cha mẹ vơi tư cách là những người có quyền về giáo dục cho con cái của mình có thể lựa chọn giữa hai hình thức : một là cho con học chung với các em khác hư thông thường , hai là được học ở một trường có trọng điểm hỗ trợ đặc biệt về su phạm . các trường học ở Berlin có nhiều kinh nghiệm về giảng dậy cho học sinh học chung và so với toàn liên bang thì Berlin chiếm một trong những chỗ hàng đầu trên lĩnh vực này.
Để hỗ trợ về mặt sư phạm một cách đặc biệt, ỏ Berlin có các loại trường / Trung tâm hỗ trợ sư phạm đặc biệt như sau :


  • Các trường với trọng điểm hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Nhìn „

  • Các trường với trọng điểm hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Nghe „

  • Các trường với trọng điểm hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Phát triển cơ thể và vận động

  • Các trường với trọng điểm hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Nói „

  • Các trường với trọng điểm hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Học „

  • Các trường với trọng điểm hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Phát triển trí lực „

  • Các trường với trọng điểm hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Khiếm khuyết tự kỷ

Học sinh có nhu cầu hỗ trợ sư phạm đặc biệt về „ Nhìn „, „ Nghe „, „ Nói „ , „ Phát triển cơ thể và vận động „ , „ Phát triển tình cảm và xã hội „ cũng như „Khiếm khuyết tự kỷ“ thì sẽ được dạy học tùy theo học lực các em dựa trên cơ sở các giáo trình khung hiện hành của trường sở Berlin và thông qua hình thức này sẽ có điều kiện đạt được các bằng cấp phổ thông .Trạm thông tin về giáo dục phổ thông.
Tại ÌnfoPunkt ( Trạm thông tin về giáo dục phổ thông ) những người quan tâm tới giáo dục ở Berlin đếu sẽ thấy ở đó tất cả các sổ tay hướng dẫn và các các ấn phẩm của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu . Quý vị có thể đến tận nơi, hoặc thông qua thư điện tử hay điện thoại để nhờ tư vấn và sẽ nhận được trực tiếp các thông tin quan trọng về các lĩnh vực nhiệm vụ của Bộ chủ quản . Trong trường hợp cần thiết thì quý vị sẽ được tiếp tục giới thiệu rất nhanh và trực tiếp tới gặp các cán bộ chiu trách nhiệm cụ thể của Bộ để thỏa mãn nhu cầu về thông tin và tư vấn của mình .
Các thông tin về hoạt động của các trường gần nơi ở của mình thì quý vị có thể nhận được ở Ủy ban hành chính quận cũng như ở các chi nhánh của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu đóng tại địa bàn quận .

Infopunkt der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung

( Trạm thông tin của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu )
Beuthstrasse 6 – 8

( Lối vào : Beuthstrasse 8, bên phải cạnh cửa vào chính )

10117 Berlin

Tel : + 49 30 9026 – 6143 / 5668 / 5000

Fax : + 49 30 9026 – 5530

Email: infopunk@ senbwf.verwalt-berlin.de


Các bạn có thể liên lạc với:
Babara Bühring

Email: babara.buehring@senbwf.verwalt-berlin.de

Sonja Roth

Email: sonja.roth@senbwf.verwalt-berlin.de


Thời gian tiếp khách

Thứ hai: 9.00 – 12.00 và 13.00 – 16.30 h

Thứ ba: 9.00 – 12.00 và 13.00 – 16.30 h

Thứ năm: 10.30 – 12.00 và 13.00 – 18.00 h

Thứ sáu: 9.00 – 12.00 h

10.3 Các hoạt động phục vụ cho thanh thiếu niên
Trên trang Internet của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu, những người quan tâm tới việc này đều có thể ban đầu tìm thấy các hoạt động của thành phố Berlin giành cho thanh thiếu niên , thí dụ như địa chỉ và chương trình của các cơ sở phục vụ giải trí cho thanh thiếu niên và các nhà khách giành cho thanh thiếu niên.
Sổ tay hướng dẫn “Wo ist was los? - Ở đâu có gì hay? “
Berlin có rất nhiều các hoạt động vui chơi giải trí giành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao ( Bildung, Jugend und Sport – Bildung , Wissenschaft und Forschung ) ban hành cuốn sổ tay hướng dẫn “ Wo ist was los ? - Ở đâu có gì hay? “ . Trong cuốn sổ tay này, người ta giới thiêu khoảng 700 cơ sở kèm theo là các nội dung hoạt động ở đó. Ngay cả đối với các bậc phụ huynh, giáo viên, những người làm công tác giáo dục và đối với bất cứ ai có liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ em thì đều có thể sử dụng cuốn sổ chỉ dẫn thực tế này. Thông qua cuốn sổ đó, người ta có thể biết được hiện trong khu vực mình sinh sống và trên toàn thành phố có các hoạt động lý thú và / hoặc bổ ích nào diễn ra trong thời gian rảnh rỗi. Quý vị nhận qua cuốn sổ đó cả những thông tin về các cơ sở vui chơi giải trí giành cho thanh thiếu niên , các trường nhạc, trường nghệ thuật thanh niên, các cơ sở giáo dục giành cho thanh thiêu niên , các hiệp hội của thanh niên và các văn phòng tư vấn cho thanh thiêu niên.

Địa chỉ liên lạc:

Landesjugendring Berlin e.V.

Gottschedtstr. 4, 13357 Berlin, Tel. : 030 – 211 82 64 , Fax : 030 211 66 87 . Email: info@ljrberlin.de,www.ljrberlin.de
Sổ tay hướng dẫn „ Applaus, Applaus „ là một tài liệu giới thiệu bao gồm hơn 500 mục giành cho các bậc phụ huynh, giáo viên, trẻ em và thanh thiếu niên trên các lĩnh vực khiêu vũ, sân khấu, vui chơi và các nhóm chuyên đề để các em có thể tự hoạt động được. Hiệp hội về giáo dục văn hóa cho thanh thiêu niên ( Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung ) đã hợp tác với Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu để xuất bản quyển sổ tay này. Quý vị có thể đề nghị gửi cho mình quyển sổ tay đó bằng cách liên hệ với địa chỉ sau : www.lkj-berlin.de, www.ljrberlin.de
Các buổi hòa nhạc giành cho thanh thiếu niên và gia đình
Từ nhiều năm nay, cơ sở JugendKulturService với sự ủng hộ của Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao và của nhiều cơ quan chuyên tổ chức hội họp khác đã đưa ra danh mục hoạt động văn hóa của Berlin để trẻ em và các cháu thanh thiếu niên có thể đến thưởng thức các buổi hòa nhạc của các dàn giao hưởng và đồng ca Berlin với những chưởng trình phong phú. Tất cả các buổi đó đều bán vé với giá phải chăng và

5thoong thường là được ngồi ở những chỗ tốt.


Thẻ ưu tiên sử dụng cho kỳ nghỉ ( Super – Ferien – Pass )
Thẻ ưu tiên sử dụng cho kỳ nghỉ ( Super – Ferien – Pass ) tạo điều kiện cho các em học sinh trong các kỳ nghỉ có nhiều điều kiện tham gia miễn phí hoặc với giá rẻ vào các dịch vụ hoạt động trên các lĩnh vực thuộc văn hóa, thể thao và bgiari trí trong thời gian rỗi. Loại thẻ này được cơ sở JugendKulturService đưa ra phát hành với sự ủng hộ của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu .
Ngoài ra cơ sở JugendKulturService còn cung cấp cho các cháu trẻ em , thanh thiêu niên và gia đình một chương trình phục vụ phong phú về văn hóa, thể thao và các lĩnh vực khác của thành phố Berlin sinh hoạt sôi động. Cùng với JugendKulturService và thông qua cơ sở này, người ta có thể tham gia rất nhiều các hoạt động trong tất cả 365 ngày trong năm.
Địa chỉ liên lạc:
JugendKulturService

Eine gemeinnützige Gesellschaft des Berliner Jugendclubs e.V.

Obentrautstraße 55, 10963 Berlin – Kreuzberg

Info-telefon : 030 – 23 55 62 0, Fax : 030 – 23 55 62 20 , Email: info@jugendkulturservice.deInternet : www.jugendkulturservice.de

Cách đi đến bằng phương tiên công cộng: Tuyến tàu điện ngầm U 1/15 và 7(ga Möckernbrücke ), U 6 và U 7 ( ga Mehringdamm)

Giờ mở của: Thứ 2, thứ 3, thứ 4 từ 9 .00 đến 16.00 h

Thứ 5: 9.00 – 18.00 hThứ sáu: 9.00 – 14.00 h

Giúp đỡ cho thanh thiếu niên có tiền án tiền sự

Sổ tay hướng dẫn “ Bị dính rồi – làm gi bây giờ? “ ( Erwischt – was nun ? )
Nếu con cái của quý vị hoặc những thanh thiêu niên khác trong phạm vi quen biết của các quý vị có bị rắc rối với luật pháp thì bộ phận chuyên môn giúp đỡ của tòa án giành cho thanh thiếu niên sẽ tư vấn trong vấn đè này. Trong phần lớn các vụ việc , công tác tư vấn thường nhằm vào mục đích giúp cho những thanh thiếu niên có vướng mắc vượt qua được các giai đoạn phát triển khó khăn và sẽ không mắc phải tôi hình sự nữa
Sổ tay hướng dẫn này tìm cách trả lời cho các câu hỏi mà nhiều thanh thiếu niên không giải đáp được trước khi ra trước một phiên tòa. Bằng quyển sổ tay này , bộ phận chuyên môn giúp đỡ của tòa án giành cho thanh thiếu niên muốn giao cho các thanh thiêu niên đã từng có tiền án tiền sự và các bậc phụ huynh của các em một tài liệu hướng dẫn để những người đó có thể định hướng lại được nhằm đi tiếp các bước tiếp theo.
Còn có các điều gì khác quan trọng nữa không?
Các thông tin về thí dụ như du lịch và nghỉ ngơi ở ngoại vi thành phố quý vị có thể nhận được tại các phòng hỗ trợ thanh thiêu niên thuộc các Ủy ban hành chính quận , các hiệp hội thanh thiêu niên và Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao.
Những thông tin về Công tác trẻ em và thanh thiếu niên trên Internet kèm theo các Links nối với nhiều cơ sở và dự án khác thì quý vị có thể nhận được như sau :
Jugendserver Jugendnetz : www.jugendnetz-berlin.de
Jugendserver Spinnenwerk : www.spineenwerk.de
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung : www.berlin.de/sen/jugend/indes.html
Virtueller Kinderstadtplan : www.kinderstadtplan.de
Ìnfofon : www.infonetkalender.de
Quận nào trong thành phố cũng có thư viện thanh thiếu niên. Địa chỉ chính xác và giờ mở cửa có thể hỏi ở Amerika – Gedenkbibliothek , Blücherplatz 1, 10961 Berlin , Tel. 030 – 90 26 60.
Tất cả các cuốn sổ tay nêu trên đều có sẵn tại Trạm thông tin của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu ( địa chỉ xem dưới mục 9.3 ) cũng như có sẵn ở tại các Phòng thanh thiếu niên của các Ủy ban hành chính các quận của Berlin ( địa chỉ xem mục 1.1)


10.4 Đào tạo nghề nghiệp
Tư vấn trong việc lựa chọn nghề nghiệp và học đại học
Có phải quý vị đang tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ trong việc lựa chọn đúng nghề nghiệp cũng như môn học đại học có phải không ? Tại các cơ quan quản lý nhân lực lao động (Arbeitsagenturen ) quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều các thông tin để trả lời cấu hỏi này của quý vị. các coq quan quản lý nhân lực lao động đều thành lập các trung tâm thông tin về nghề nghiệp; tại đó quý vị sẽ được người ta giúp đỡ trong việc lựa chọn đúng nghê nghiệp đào tạo của mình. Ngoài ra , ở các cơ sở đó người ta cũng giúp cho việc liên hệ tìm kiếm chỗ học nghề . Địa chỉ của các cơ quan quản lý nhân lực lao động ( Arbeitsagenturen) quý vị sẽ tìm thấy ở mục 7.1. Ngoài ra quý vị còn có thể hỏi thăm thêm tin tức về đào tạo phổ thông và nghề nghiệp tại trụ sở của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu ở Beuthstraße 6-8 , 10117 Berlin.
Đào tạo nghê nghiệp trong các doanh nghiệp và trường học nghề ( đào tạo nghề nghiệp theo hình thức song trùng )
Trong hệ thông đào tạo song trùng , học sinh học nghề sẽ được đào tạo thực tế trong một doanh nghiệp và tham gia làm việc ở đó. Một hoặc 2 ngày trong tuần, học sinh học nghề đến trường dậy nghề; tại đó các em cũng được bổ túc thêm về kiến thức lý thuyết. Thông thường các trường dậy nghề đều được chuyên môn hóa ; điều đó có nghĩa là : các trường chuyên môn nhất định dậy các em học sinh thuộc các nhóm nghề nhất định : thí dụ như các nghề thuộc kinh doanh, các nghề ngành kim khí, các nghề thuộc lĩnh vực điện, xây dựng , nông nghiệp : Cùng với việc đào tạo nghề nghiệp, các trường dậy nghề cũng còn tạo cơ hội cho học sinh, dưới những điều kiện đòi hỏi nhất định , thi lấy các loại bằng thuộc hệ thống phổ thông mà cho tới nay các em bị lỡ mất chưa có được , thí dụ như bằng Hauptschullabschluss hoặc cấp 2 phổ thông ( MSA )
Các thanh thiếu niên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ học phổ thông 10 năm và đã rời khỏi nhà trường mà vẫn chưa tìm được một nơi học nghề hoặc một chỗ làm việc thì có quyền tham gia một khóa học các kiến thức cho nghề nghiệp ( có cả thực tập ) . Ở đây học sinh có thể học thêm để nhận các loại bằng thuộc Hauptschule mà mình chưa có.
Chuẩn bị cho nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp ở các trường dậy nghề chuyên ngành (Berufsfachschulen)

Các bạn thanh niên muốn học nghề , nhưng không tim được chỗ học thực hành ở doanh nghiệp thì có thể tham gia học tại một trường dậy nghê chuyên ngành. Các trường dậy nghề chuyên ngành là loại trường học sinh học tập ở đó cả ngày; các trường này chẳng những đảm nhiệm một phần hoặc toàn bộ công việc chuẩn bị cho hoạt động nghề nghiệp sau này cho học sinh, mà còn cả công tác đào tạo nghề nghiệp. Trên nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, nhà trường truyền thụ kỹ năng thực tế cần thiết và kiến thức lý thuyết. Các trường này đồng thời còn phục vụ cho việc mở rộng kiến thức phổ thông cho học sinh. Điều kiện để nhận vào trường phụ thuôc vào tiến trình đào tạo nghề nghiệp do bản thân học sinh tự lựa chọn để theo học .


Trường dậy nghê chuyên ngành 3 năm kết thúc bằng một kỳ thi tốt nghiệp một nghề được công nhận

(thi tốt nghiệp theo đề thi và chấm thi của ban ngành nghề nghiệp chuyên môn )


Ở các trường dậy nghề kéo dài 2 năm thì học sinh được dậy đỗ để chuẩn bị cho một hoạt động nghề nghiệp với tư cách là trợ lý ( thí dụ : trợ lý ngoại ngữ đã được kiểm tra theo quy định của nhà nước)
Trường dậy nghê chuyên ngành 1 năm chuẩn bị cho học sinh bước vào học nghề trong năm tiếp theo.
Người ta cũng có thể học thi lấy các loại bằng phổ thông hiện hành ở các trường dậy nghề chuyên ngành, thí dụ : bằng cấp 2 phổ thông MSA.

Học ở các trường cấp 3 chuyên ngành ( Fachoberschulen ) và Berufsoberschulen để lấy chứng chỉ được phép theo học đại học.
Những người mà đã học xong một nghề và / hoặc có kinh nghiệm nghê nghiệp thuần thục thì có thể theo học ở trường cấp 3 chuyên ngành ( Fachoberschulen ) để có được chứng chỉ cho phép sau đó theo học ở trường đại học chuyên ngành ( Fachhochschulreife ). Nếu đã có bằng cấp 2 phổ thông ( MAS) thì những người này ( trong trường hợp thích ứng ) có thể học ở Berufsoberschulen dể nhận được chứng chỉ được phép sau đó hộc ở các trường đại học tổng hợp ( Hochschulreife ) .
Học ở các trường Gymnasien chuyên nghiệp để có đủ trình độ được phép theo học đại học.
Các em học sinh đã có bằng cấp 2 phổ thông ( MAS ) và có đu trình độ và năng lực phù hợp với việc theo học một khóa đào tạo đẻ nhận chứng chỉ được phép theo học ở bậc đại học thì có thể được nhận vào một trường Gymnasium chuyên nghiệp. Hình thức giáo dục này kết hợp giáo dục nghề nghiệp với giáo dục kiến thức chung. Ở giai đoạn hướng nghiệp trong năm đầu tiên, các môn chuyên môn chiếm một phần quan trọng trong thời khóa biểu. Trong giai đoạn chuyên sâu 2 năm tiếp theo thì một trong hai môn trọng điểm sẽ là một chuyên ngành có liên quan chặt chẽ tới lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp sau này. Kết thúc học ở Gymnasium chuyên nghiệp , học sinh sẽ nhận được bằn tốt nghiệp phổ thông đại cương ( Abitur ). Việc vào học ở một Gymnasium chuyên nghiệp tại một Trung tâm đào tạo nghề nghiệp và bổ túc cấp 3 phô thông đòi hỏi học sinh phải quyết định theo một trong những lĩnh vực nghề nghiệp sau đây :
- Kinh tế và quản lý hành chính - Kỹ thuật kim loại

- Kỹ thuật điện - Kỹ thuật xây dựng

- Kỹ thuật gỗ - Kỹ thuật dệt và may quần áo

- Hóa, lý và sinh vật - Kỹ thuật in

- Y tế, ăn uống và quản lý nội trợ - Nông nghiệp

- Sư phạm xã hội / ngành xã hội


Việc nâng cao trình độ ở các trường cao đẳng ( Fachschulen )
Những người đã có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp có thể theo học các khóa học nâng cao trình độ ở các trường cao đẳng. Thông thường việc theo học ở các trường này kéo dài 2 năm và kết thúc bằng một ky thi tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp trường cao đẳng có thể hỗ trợ cho việc nhận những công việc mang tích chất lãnh đạo và khuyến khích tinh thần sẵn sàng đứng ra tự hoạt đông hành nghề.Song song với bằng tốt nghiệp trường cao đẳng, người ta cũng còn có thể học đe lấy các loại bằng tốt nghiệp phổ thông khác ở trường cao đẳng, thí dụ như : Bằng tốt nghiệp phô thông chuyên ngành ( Fachhochschulreife ) Những trường cao đẳng sau đay của Berlin là những trường cao đẳng tương đối nổi tiếng : trường kỹ thuật, trường chuyên ngành khách sạn, trường cao đẳng kinh tế châu Âu và trường cao đẳng công lập về sư phạm xã hội.

OSZ Trung tâm đào tạo nghề nghiệp và bổ túc cấp 3 phô thông – Trung tâm năng lực đào tạo, nâng cao trình độ và chuẩn bị cho học đại học
Các trung tâm đào tạo nghề nghiệp và bổ túc cấp 3 phổ thông (OSZ) của nhà nước bao gồm tất cả các loại trường đào tạo nghề nghiệp đã được trình bầy ở mục trên ( Beuschule, Berufsfachschule , Fachoberschule, Berufsoberschule , berufliches Gymnasium, Fachschule ) và được cơ cấu tổ chức theo các lĩnh vực nghề nghiệp. Tại các Trung tâm đào tạo nghề nghiệp và bổ túc cấp 3 phổ thông (OSZ) quý vị có thể tìm hiểu thông tin về các vấn đề thuộc chuẩn bị cho đào tạo nghề nghiệp , đào tạo nghề nghiệp , chuẩn bị cho học ở trường đại học và nâng cao trình độ. Tại các trung tâm này quý vị cũng có thể tham gia học các bộ môn chuyên ngành có liên quan theo các hình thức đào tạo đã được miêu tả ở trên. Địa chỉ của các Trung tâm đào tạo nghề nghiệp và bổ túc cấp 3 phổ thông (OSZ) và các trường dậy nghề khác quý vị có thể tìm thấy trên trang Internet của Bộ giáo dục, khoa học và nghiên cứu ( Thí dụ : www.berlin.de / sen/bwf/bildung/schulverzeichnis)
10.5 Học đại học ở Berlin
Không có vùng lãnh thổ nào nào của châu Âu mà lại có sự tập trung đầy đặc các cơ sở khoa học và nghiên cứu như ở Berlin. Hàng năm thành phố Berlin đầu tư khoảng 1,8 tỷ Euro cho khoa học và nghiên cứu . Có hơn 50 000 người dậy học, nghiên cứu và làm việc ở 3 trường đại học tổng hợp, 1 trường đại học tổng hợp về nghệ thuật và 3 trường đại học nghê thuật khác, 7 trường đại học chuyên ngành, 10 trường đại học tư thục được nhà nước công nhận và hơn 70 cơ sở nghiên cứu nằm ngoài hệ thống các trường tổng hợp hoạt động trên cơ sở được cấp kinh phí của nhà nước. Bệnh viện „Charite – Universitätsmedizin Belin „ là một cơ sở chung của trường đại học tổng hợp Freie Universität Berlin và trường đại học tổng hợp Humboldt và là khoa y lớn nhất châu Âu . Ở cả hai công viên công nghệ Adlershof và Berlin – Buch thì các hoạt động khoa học và nghiên cứu cộng tác chặt chẽ với nhau.
Ở Be rlin còn có nhiều viện nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu quốc gia , ngoài ra tại đây còn có 17 viện nghiên cứu của các Bộ khác nhau thuôc liên bang.
Trường đại học tổng hợp
Berlin là một trong những thành phố có các trường đại học tổng hợp hấp dẫn nhất nước Đức. Hiện nay có khoảng 133 000 nghìn sinh viên có danh sách tại các trường đại học tổng hợp của

Berlin . 14 % trong số đó là sinh viên ngoại quốc. Về chất lượng , các trường đại học tổng hợp của Berlin được xếp vào hàng mạnh trung bình thứ ba của tất cả các trường đại học tổng hợp ở Đức.


Каталог: app
app -> VÀ phát triển nông thôn số
app -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> X. giá trị CỦa tín ngưỠng tôN giáO
app -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
app -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
app -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
app -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> Tên thương nhân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số: Độc lập Tự do Hạnh phúc
app -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông

tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương