Những quy định mới trong bhxn của Quyết định số 1111/2011/QĐ-bhxhtải về 10.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.89 Kb.
#3970

Những quy định mới trong BHXN của Quyết định số 1111/2011/QĐ-BHXH
Thứ năm, 12 Tháng 1 2012 17:58

Căn cứ luật BHXH số 71/2006/QH11, Luật BHYT số 25/ 2008/ QH12 và một số nghị định và quyết định liên quan BHXH và BHYT. Ngày 25 tháng 10 năm 2011, chính phủ ban hành quyết định số 1111/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ và thẻ BHXH, BHYT. Nội dung đáng lưu ý trong quyết định này bao gồm ba nội dung sau:

1. Nhắc lại tỷ lệ đóng BHXH có sự thay đổi trong năm 2012 và 2014 như sau:  • Từ 01/01/2010 đến 31/12/2011: tỷ lệ này là 22%mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động; trong đó: người lao động đóng 6%; người sử dụng lao động đóng 16%.

  • Từ 01/01/2012 đến 31/12/2013: tỷ lệ này là 22%mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động; trong đó: người lao động đóng 7%; người sử dụng lao động đóng 17%.

  • Từ 01/01/2014 trở đi: tỷ lệ này sẽ là 26%; trong đó người lao động đóng 8%; người sử dụng lao động đóng 18%.

2. Xác nhậntỷ lệ đóng BHYT bắt buộc là 4,5 % (trong đó 3% cho người sử dụng lao động và 1,5% cho người lao động), và chưa thay đổi tỷ lệ đóng BHYT lên 6%như đã dự kiến trong luật BHYT/ 2008/ QH12.

3. Nội dung quan trọng và đáng lưu ý nhất trong quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH này chính là việc thay đổi hàng loạt những biểu mẫu và quy định trong công tác thực hiện BHXH và BHYT. Quyết định này cũng hướng dẫn rõ mục đích của từng biễu mẫu, trách nhiệm lập, thời gian lập, căn cứ lập và phương pháp lập.

Để biết thêm chi tiết về một số thay đổi trong công tác BHYT và BHXH, vui lòng tải về bảng tổng hợp của chúng tôi

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2012. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan Bảo hiểm vẫn chưa có công văn hướng dẫn và tập huấn cho quyết định 1111/ 2011/ CP-BHXH, cũng như chưa áp dụng tất cả biểu mẫu mới này trong công tác kê khai báo cáo BHXH, BHYT trong những tháng đầu năm 2012. Người lao động và Doanh Nghiệp vẫn đang chờ công văn hướng dẫn rõ hơn từ cơ quan bảo hiểm địa phương.Quyết định này thay thế Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 6 năm 2007 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc; Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH; Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 5 năm 2009 ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội; Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 11 năm 2009 quy định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 3 năm 2009 ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phôi sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi bỏ Phần I Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp; Điểm 1, 2, 3 Công văn số 2035/BHXH-CSXH ngày 26 tháng 6 năm 2009 sửa đổi bổ sung Công văn số 1615/BHXH-CSXH, và các công văn, nghị định có nội dung trái với quyết định 1111/2011 này.

Каталог: file -> downloadfile4
downloadfile4 -> Cũng có 1 chút kinh nghiệm về kỳ thi ielts, nên hôm nay chia sẻ cùng mọi người
downloadfile4 -> Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012, trong đó có môn Lịch sử. Đây là môn học được nhiều học sinh cho là “khó nuốt” nhất trong kì thi tốt nghiệp năm nay
downloadfile4 -> Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
downloadfile4 -> Hãy đọc trước khi các bạn bước vào thế giới của ado ado là gì?
downloadfile4 -> BÁo cáO ĐỀ TÀi kỹ thuật chuyển mạch atm
downloadfile4 -> BÀi tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ Kiến thức cần nhớ: I. Thành phần nguyên tố
downloadfile4 -> MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp: K062KT1 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 Vơ Thị Thúy Vy 211080574
downloadfile4 -> Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 Nguyễn Văn Hòa-thcs mỹ Quang
downloadfile4 -> Manageengine opmanager
downloadfile4 -> BÀI 1: khảo sát các dạng dữ liệu không gian

tải về 10.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương