Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo Gems of Buddhist Wisdom Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1983, 1996 tt. Thích Tâm Quang Dịch Chùa Tam Bảo, California, Hoa Kỳ, 2000tải về 1.78 Mb.
trang1/33
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích1.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Những Hạt Ngọc

Trí Tuệ Phật Giáo
Gems of Buddhist Wisdom
Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1983, 1996TT. Thích Tâm Quang Dịch

Chùa Tam Bảo, California, Hoa Kỳ, 2000

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 21-07-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI ÔNG CHỦ TỊCH HỘI TRUYỀN GIÁO  ÐẠO PHẬT TẠI MÃ-LAI-Á

(I) - QUAN ÐIỂM ÐẠI CƯƠNG PHẬT GIÁO

01 - TÔN GIÁO NÀY LÀ GÌ?

02 - BỨC THÔNG ÐIỆP BẤT DIỆT

03 - PHẬT GIÁO NGÀY NAY VÀ NGÀY MAI

04 - PHẬT GIÁO VÀ NHỮNG VẤN ÐỀ CỦA THỜI ÐẠI

05 - TẠI SAO CÓ ÐẠO PHẬT?

(II) - ÐỨC PHẬT VÀ GIÁO LÝ CỦA NGÀI

06 - ÐỨC PHẬT

07 - NHỮNG ÐỨC HẠNH LÝ TƯỞNG CỦA ÐỨC PHẬT

08 - THẾ NÀO LÀ NGHIỆP?

09 - NHỮNG CÔNG NĂNG VĨ ÐẠI CỦA PHÁP

10 - ÐƯỜNG ÐẾN HẠNH PHÚC TỐI THƯỢNG

(III) - PHẬT GIÁO VÀ ÐỜI SỐNG

11 - SỰ THẬT CỦA CUỘC ÐỜI

12 - Ý NGHĨA CỦA CUỘC ÐỜI

13 - MỤC ÐÍCH CỦA CUỘC ÐỜI

14 - ÐỜI SỐNG MONG MANH, CHẾT LÀ ÐIỀU CHẮC CHẮN

(IV) - PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT PHẬT GIÁO TRƯỚC CÁC KHÓ KHĂN

15 - BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

16 - TRÍ TUỆ NGƯỜI XƯA VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN ÐẠI

17 - LÀM SAO CÓ THỂ KHẮC PHỤC ÐƯỢC KHÓ KHĂN?

18 - PHẬT GIÁO TRONG ÐỜI SỐNG HIỆN ÐẠI

(V) - TU HÀNH PHẬT GIÁO

19 - CẦU NGUYỆN VÀ THỜ CÚNG

20 - CÓ PHẢI NGƯỜI PHẬT TỬ SÙNG BÁI THẦN TƯỢNG KHÔNG?

21 - TẠI SAO HÀNH THIỀN?

22 - GIỚI HẠNH (SILA)

(VI) - TỔNG QUÁT

23 - CON ÐƯỜNG PHẬT GIÁO ÐI ÐẾN ỔN ÐỊNH KINH TẾ

24 - ÐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHẬT GIÁO

25 - TÔN GIÁO CÓ THỂ MANG LẠI HÒA BÌNH KHÔNG?

26 - NGUYÊN THỦY - ÐẠI THỪA PHẬT GIÁO

27 - BỒ TÁT, LÝ TƯỞNG TRONG PHẬT GIÁO

28 - TÔN GIÁO TRONG THỜI ÐẠI KHOA HỌC

29 - TÔN GIÁO TRONG MỘT XÃ HỘI ÐA TÔN GIÁO

30 - THÁI ÐỘ CỦA PHẬT GIÁO  ÐỐI VỚI CÁC TÔN GIÁO KHÁC

31 - SỰ HÒA HỢP TRONG TÔN GIÁO


---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương