NHỮng chặng đƯỜng thánh giá Suy Niệm về Gia Đìnhtải về 310.76 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích310.76 Kb.
  1   2

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ


Suy Niệm về Gia Đình


NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ

PHẦN MỞ ĐẦU


  • Đọc kinh : Chúa Thánh Thần, các kinh thường đọc…

  • Người hướng dẫn :

Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng đến đây, ôn lại những chặng đường thương khó của Chúa, với mong ước là xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Bởi vì những lỗi lầm thiếu sót, thường là nguyên nhân gây mất sự bình an hòa thuận trong gia đình.

Lạy Chúa, xin Chúa mở rộng cặp mắt chúng con, để chúng con nhận ra sự đau khổ của Chúa, đang thể hiện trên khuôn mặt của mọi người, đặc biệt là những người thân yêu trong gia đình chúng con. Xin cho chúng biết chấp nhận Thập Giá Chúa gởi đến trong đời sống hằng ngày, nhờ đó mà chúng con có thể bảo vệ hạnh phúc gia của mình.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bởi đàng Thánh Giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về Thiên Đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng Amen.

  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương