NhậN ĐỊnh quyền shcn đối với bí mật kinh doanh được xác lập ko phụ thuộc vào thủ tục đk của vs cqnn có thẩm quyền Nhận định đúng, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh không cần phải đăng ký


Tổ chức quản lý tập thể chỉ dẫn địa lý là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lýtải về 214.11 Kb.
trang9/26
Chuyển đổi dữ liệu17.09.2023
Kích214.11 Kb.
#55152
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
NĐ-SỞ-HỮU-TRÍ-TUỆ-1 (1)

76. Tổ chức quản lý tập thể chỉ dẫn địa lý là chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý.
Nhận định sai. CSH chỉ dẫn địa lý là nhà nước. Tổ chức quản lý tập thể chỉ là được nhà nước trao quyền đó. CSPL : Đ121.4
77. Tất cả các hành vi sử dụng nhãn hiệu hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý.
Nhận định sai. Nếu việc sử dụng dấu hiệu (nhãn hiệu chính là sự kết hợp của các dấu hiệu) trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nhưng nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn ĐK bảo hộ chỉ dẫn địa lý đó thì không bị coi là hành vi xâm phạm. CSPL :điểm g, k2 Điều 125 (ngoại lệ về hành vi xâm phạm quyền đối với đối tượng SHCN)
78. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể ra quyết định bắt buộc quyền chuyển giao sử dụng sáng chế mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế.
Nhận định đúng.
80. Người chuyển thể, biên soạn, cải biên chỉ phải trả thù lao cho chủ sở hữu tác phẩm gốc khi tác phẩm đã được công bố.
Nhận định sai. Tác phẩm chuyển thể, biên soạn, cải biên là tác phẩm phái sinh và quyền làm tác phẩm phái sinh thuộc về tác giả. Do đó người khác muốn làm tác phẩm phái sinh phải xin phép và trả thù lao chứ không được trả thù lao không. CSPL : Đ20.1,3.
82. Chỉ dẫn địa lý là tên địa danh chỉ dẫn địa lý sản phẩm.
Nhận định sai CDĐL có thể là dấu hiệu chứ không nhất thiết phải là tên. CSPL :Đ4.22
83. Biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi vi phạm kể cả khi hành vi đó đang hoặc đã bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự
Nhận định đúng theo Đ4.1 NĐ 105/2006.
87. Chỉ dẫn địa lí là bản mô tả nguồn gốc địa lý của hàng hóa.
Nhận định sai. Nó chỉ là một loại nhãn hiệu đặc biệt xác định nguồn gốc của hàng hóa chứ không có mô tả nguồn gốc.
89. Thư viện có thể sao chép tác phẩm phục vụ cho mục đích nghiên cứu mà không phải xin phép và trả tiền nhuận bút thù lao.
Nhận định sai. Về nguyên tắc, thư viện có quyền này tuy nhiên quyền này không áp dụng cho tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính. CSPL :Đ25.3 (cuối phần quy định về việc sử dụng tác phẩm không phải xin phép và trả nhuận bút)

tải về 214.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương