NhậN ĐỊnh quyền shcn đối với bí mật kinh doanh được xác lập ko phụ thuộc vào thủ tục đk của vs cqnn có thẩm quyền Nhận định đúng, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh không cần phải đăng ký


Người vẽ tranh minh hoạ cho tác phẩm văn học và người viết tác phẩm văn học đó là đồng tác giả của tác phẩm văn học đótải về 214.11 Kb.
trang6/26
Chuyển đổi dữ liệu17.09.2023
Kích214.11 Kb.
#55152
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
NĐ-SỞ-HỮU-TRÍ-TUỆ-1 (1)

46. Người vẽ tranh minh hoạ cho tác phẩm văn học và người viết tác phẩm văn học đó là đồng tác giả của tác phẩm văn học đó.
Nhận định sai. Việc vẽ tranh minh họa hay viết tác phẩm không phải là quá trình sáng tạo tác phẩm. (bởi vì tác phẩm đã có rồi mới vẽ minh họa và viết ra được, viết tác phẩm ra chỉ là một hình thức hỗ trợ cho tác giả) Do đó đây không được coi là đồng tác giả. CSPL : Đ6,2,3 NĐ 22/2018.
47. Người dịch, cải biên, chuyển thể tác phẩm phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả.
Nhận định sai. Về mặt nguyên tắc khi sử dụng tác phẩm để làm tác phẩm phái sinh cần phải xin phép và trả tiền nhuận bút thù lao theo Đ20.3 (Bảo vệ quyền tài sản). Tuy nhiên nếu như dịch tác phẩm sang chữ nổi cho người khiếm thị thì không cần phải xin phép và không phải trả nhuận bút thù lao cho tác giả. CSPL : Đ25.1i
48. quy trình xử lý chất thải có thể đăng ký bảo hộ là sáng chế.
Nhận định đúng. Nếu nó đáp ứng được các ĐK để được bảo hộ thì nó sẽ được đăng ký bảo hộ bởi vì nó không thuộc trường hợp không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế. CSPL : Đ59,đ58
49. A không hề tham khảo thông tin về sáng chế của B (đã được cấp bằng độc quyền sáng chế và đang trong thời hạn bảo hộ tại Việt Nam) nhưng đã tự tạo ra sáng chế giống như vậy để áp dụng vào sản xuất và bán sản phẩm trên thị trường Việt Nam. Hành vi của A không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

  • A đã có hành vi sử dụng sáng chế: áp dụng sáng chế để sản xuất và bán sản phẩm (Đ124.1) mà sáng chế này có tính tương tự với sáng chế đã được bảo hộ của B (và đang trong thời gian bảo hộ). Như vậy, đây là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế theo Đ126.1

50. Sáng chế được bảo hộ trong thời hạn 20 năm tính từ ngày nộp đơn xin bảo hộ sáng chế.
Nhận định sai, tính từ ngày VB bảo hộ có hiệu lục đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.
51. Việc chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan chỉ được thực hiện đối với các quyền tài sản
Nhận định sai. Quyền nhân thân là quyền công bố tác phẩm vẫn có thể chuyển nhượng, chuyển giao được. CSPL :Đ45.2,47.2

tải về 214.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương