NhậN ĐỊnh quyền shcn đối với bí mật kinh doanh được xác lập ko phụ thuộc vào thủ tục đk của vs cqnn có thẩm quyền Nhận định đúng, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh không cần phải đăng kýtải về 214.11 Kb.
trang4/26
Chuyển đổi dữ liệu17.09.2023
Kích214.11 Kb.
#55152
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
NĐ-SỞ-HỮU-TRÍ-TUỆ-1 (1)

22. Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả đều không thể chuyển nhượng cho người khác.
Nhận định sai. Quyền công bố tác phẩm có thể được chuyển nhượng. CSPL :Đ45.1 (Bản chất quyền này ko gắn liền với tác giả, tác giả có thể nhờ người khác công bố)
23. Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước.
Nhận định sai. Tác phẩm hết thời hạn bảo hộ thì thuộc QSH công chung, mọi người, tổ chức đều có quyền sử dụng. CSPL :Đ43.1,2.
24. Các phát minh phương pháp toán học có thể đăng ký bảo hộ là sáng chế.
Nhận định sai theo Điều 59.1 bởi vì những phát minh là việc phát hiện ra một sự vật, hiện tượng hoặc quy luật đã tồn tại trong tự nhiên chứ không phải do con người tạo ra (không có tính sáng tạo).
25. Chỉ những cuộc biểu diễn được thực hiện ở Việt nam mới được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Nhận định sai. Cuộc biểu diễn đó mà do người VN thực hiện ở nước ngoài thì cũng được bảo hộ theo LSHTT. CSPL :Đ17.1a
26. Tổ chức phát sóng khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình để thực hiện chương trình phát sóng phải trả thù lao cho nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.
Nhận định đúng.Trong trường hợp tổ chức phát sóng dùng bản ghi âm ghi hình để thực hiện chương trình phát sóng dù nhằm mục đích thương mại hay phi thương mại đều phải trả tiền nhuận bút thù lao và không cần xin phép. CSPL : Đ33.1
28. Chỉ những hành vi sử dụng trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc có liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu, có khả năng gây nhầm lẫn mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
Nhận định sai. Hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với SP nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng mà gây ấn tượng sai lệch..thì cũng là hành vi xâm phạm quyền với nhãn hiệu. (Không cần xét tới loại hàng hóa, dịch vụ) CSPL : Đ129.1d
31. Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học thuộc đối tượng quyền tác giả
Nhận định đúng theo Điều 14.1m và Điều 22.1

tải về 214.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương