NhậN ĐỊnh quyền shcn đối với bí mật kinh doanh được xác lập ko phụ thuộc vào thủ tục đk của vs cqnn có thẩm quyền Nhận định đúng, quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh không cần phải đăng ký



tải về 214.11 Kb.
trang2/26
Chuyển đổi dữ liệu17.09.2023
Kích214.11 Kb.
#55152
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
NĐ-SỞ-HỮU-TRÍ-TUỆ-1 (1)

6. Chỉ có bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý là đối tượng được bảo hộ không xác địnhthời hạn.
Nhận định sai. Ngoài ra thì nhãn hiệu nổi tiếng và tên thương mại cũng được bảo hộ không xác định thời hạn, chỉ cần cứ sử dụng hợp pháp là được bảo hộ mà không cần thủ tục đăng ký). Còn chỉ dẫn địa lý thì phải đăng ký văn bằng nhưng cũng được bảo hộ vô thời hạn. CSPL : Điều 6.3 (a,b), Điều 93.7.
7. Các thông tin là bí mật kinh doanh có thể bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế.
Nhận định đúng. Một đối tượng có thể được bảo hộ với danh nghĩa là bí mật kinh doanh hoặc sáng chế. (CSPL về bí mật kinh doanh quy định tại mục 7)
dựa trên những điều kiện bảo hộ đối với sáng chế theo điều 58 thì các thông tin là bí mật kinh doanh đáp ứng được các điều kiện bảo hộ và không thuộc trường hợp không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế 59 nên có thể khẳng định các thông tin là bí mật kinh doanh có thể bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế.
8. Các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương đó đều được sử dụng chỉ dẫn địa lý.
- Nhận định sai. Chỉ có những cá nhân tổ chức sản xuất các SP mang chỉ dẫn địa lý và đưa sản phẩm ra thị trường thì mới được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. CSPL : Đ121.4.
9. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn.
Nhận định sai. Về nguyên tắc chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn nhưng nếu như rơi vào các trường hợp Đ95.1 thì văn bằng bảo hộ sẽ chấm dứt hiệu lực.
10. Quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước thẩm quyền.
Nhận định sai. QSH CN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên TM chứ không cần đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. CSPL Đ6.3b
11. nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi ở Việt Nam.
Nhận định sai. Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi nhưng phải trên toàn lãnh thổ VN. CSPL :Đ4.20
12. Quyền đối với tên thương mại không thể là đối tượng của các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
Nhận định sai. Quyền đối với tên thương mại vẫn được phép chuyển nhượng tuy nhiên quyền sử dụng tên thương mại không được phép chuyển nhượng (bởi vì tên thương mại gắn với chủ thể kinh doanh). CSPL :Đ139.3, Đ142.1

tải về 214.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương