NHÀ khoa học nguyễn văN ĐẠo với lý thuyết dao đỘng và chuyểN ĐỘng hỗN ĐỘNtải về 3.08 Mb.
trang5/11
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích3.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(4)
Since and are slowly varying functions of time, the change in their values during a time period T = is very small. Hence, in the first approximation one may replace equations (4) by their time – averages over (t, t+T )assuming and to be constant :

(5)

The steady-state equations are
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương