ĐỊnh hưỚng công tác tuyên truyềN 6 tháng đẦu năM 2016tải về 23.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích23.32 Kb.
#634
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

1. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, 14 (khóa XI), công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa XIII); kết quả Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; kết quả thực hiện nghị quyết năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ tỉnh và công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Tuyên truyền các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng gắn thực hiện NQTW 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016, gắn với kết quả thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông tin các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội (khóa XIII) và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh; thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kết quả bầu cử HĐND các cấp tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XIV đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

4. Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN và năm ASEAN 2015; về những cơ hội, thách thức trong hiện thực hóa Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) về Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN và Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hiệp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 - 2018.

5. Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về Luật Biển Việt Nam, về biển, đảo, về tình hình Biển Đông hiện nay và tuyên truyền các tài liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, công tác phân giới, cắm mốc. Theo dõi, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội và các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo; thông tin về âm mưu lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc và cuộc đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

6. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ; Nghị quyết số 24-NQ/TW về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; công tác bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm; Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; phòng, chống cháy rừng, cháy nổ; về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và khắc phục ùn tắc giao thông trên các tuyến đường quan trọng; tuyên truyền về dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) và các dự án trọng điểm khác của tỉnh.

7. Tập trung tuyên truyền kết quả việc xây dựng nông thôn mới qua 05 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai, trong đó tuyên truyền huyện Thống Nhất là địa phương thứ ba của tỉnh được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới và trong năm 2016 sẽ có thêm 02 huyện (Nhơn Trạch và Long Thành) sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

8. Tuyên truyền về các giải pháp, biện pháp chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Chính phủ và Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, nhất là các doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn sản xuất để phát triển sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ và giải quyết có hiệu quả tình hình nợ công hiện nay; kết quả tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

9. Tiếp tục tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong dịp lễ, Tết Nguyên đán năm 2016; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn giao thông, giảm tình hình tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép... Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là dịp lễ, Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

10. Tuyên truyền kết quả thực hiện chiến lược cải cách Tư pháp và định hướng cải cách Tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX); tuyên truyền về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học quốc gia năm học (2015 - 2016), tập trung tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 trong toàn tỉnh.

11. Bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường công tác dự báo, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tập trung tuyên truyền một số quan điểm của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước trên thế giới với Đồng Nai; tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.12. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, công tác chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2016.

13. Ngoài việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2016, cần tập trung tuyên truyền trọng tâm các hoạt động kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2016 như sau: Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCNVN) (06/01/1946); 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950); 43 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973); 48 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2016); 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), mừng Xuân Bính Thân 2016; tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIV năm 2016; 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955); 68 năm chiến thắng La Ngà (01/3/1948); 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910); 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931); 70 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946); 75 năm cuộc vượt ngục Tà Lài - Biên Hòa (27/3/1941); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (18/4/2016, tức ngày mồng 10/3 Âm lịch); 41 năm ngày chiến thắng Xuân Lộc (21/4/1975); 146 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870); 40 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất khóa VI (25/4/1976) gắn với kỷ niệm 40 năm ngày Quốc hội (khóa VI) đổi tên nước ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976); 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886); 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946); 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954); 70 năm thành lập Chiến khu Đ, 55 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam (tháng 5/2016); 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941); 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai (15/5/1946); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); 57 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959); 111 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905); 68 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948); 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), 70 năm ngày truyền thống báo chí cách mạng tỉnh Đồng Nai và 40 năm ra số Báo Đồng Nai đầu tiên (năm 1976); 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001)...


BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦYtải về 23.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương