Đánh giá tác động của sự kiện wto và apec đến ttcktải về 8.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.3 Kb.
#29009
Đánh giá tác động của sự kiện WTO và APEC đến TTCK
Thời điểm VN gia nhập WTO đã được dự báo từ lâu, các nhà đầu tư VN đều biết đến sự kiện này chắc chắn xảy ra vào thời điểm cuối năm và không lấy gì làm ngạc nhiên khi sự kiện xảy ra, tuy nhiên sự kiện này lại có ý nghĩa hết sức quan trọng với các nhà đầu tư quốc tế không hiểu biết nhiều về VN và thời điểm mà VN gia nhập WTO cũng như việc tổ chức sự kiện APEC được các công ty quản lý nước ngoài đang hoạt động tại VN hoặc đã nghiên cứu kỹ về VN để chuẩn bị lập Quỹ lựa chọn là thời điểm roadshow để huy động vốn tại các Trung tâm tài chính quốc tế.
Sự kiện APEC cũng đã thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế đến VN, nhiều nhà đầu tư chiến lược nước ngoài từ lâu đã tiếp cận và mong muốn trở thành đối tác chiến lược tại các doanh nghiệp lớn VN được cổ phần hoá, tập trung các lĩnh vực Ngân hàng, viễn thông, thực phẩm...trong sự vận động này có cả vận động từ Chính phủ các nước.
Qui mô của TTCK đang tăng lên nhanh chóng, cùng với tiến trình cổ phần hoá được đẩy mạnh với việc bắt đầu đẩy mạnh cổ phần hoá những DNNN qui mô vốn lớn nhưng nhìn chung TTCKVN vẫn bị đánh giá ở qui mô nhỏ ( đối với những tập đoàn tài chính lớn). Tuy nhiên rõ ràng so với trước đây, qui mô TTCK đã mở rộng rất nhiều so với tầm cở các công ty quản lý quỹ đang hoạt động tại VN.
Mới đây việc công ty quản lý quỹ Vinacapital công bố huy động thêm trên 300 triệu USD, tiếp theo công ty quản lý quỹ Indochinacapital cũng huy động đuợc 1 Quỹ từ thị trường Singapore với số vốn 300 triệu USD là minh chứng về tác động của sự kiện WTO và APEC đến TTCKVN.
Theo phóng viên đài BBC có cuộc trao đổi với đại diện VAFI, tuần qua cũng có 1 sự kiên gây chú ý tại TTCK London là tập đoàn JP Mocgan ( do 1 công ty con của tập đoàn tổ chức ) thành lập 1 Quỹ đầu tư ở dạng thăm dò với qui mô vốn khiêm tốn 50 triệu USD . Chỉ trong vòng 1 ngày số nhà đầu tư đăng ký góp vốn đã vượt nhiều lần và công ty quản lý qũy buộc lòng phải từ chối những nhà đầu tư đến sau , đồng thời công bố kết thúc đợt huy động vốn trong ngày đầu tiên. Đây là sự kiện gây ra sự chú ý lớn tại TTCK LD.
Ở thời điểm hiện nay vẫn đang diễn ra quá trình huy động vốn của 1 số công ty quản lý quỹ, theo dự đoán của VAFI, từ thời điểm tổ chức APEC đến hết tháng 2/2007, sẽ thu hút tổng cộng khoảng 1 tỷ USD vào TTCKVN.
Có thể nói những cơ hội lớn từ WTO đã đến với TTCKVN mặc dù chúng ta mới trở thành thành viên . Đây cũng thực sự là cơ hội lớn cho các công ty đã và chuẩn bị niêm yết. Vấn đề là các công ty đại chúng nhất là những cổ phiếu thuộc dạng chiến lược hay cổ phiếu tăng trưởng có tận dụng được những thời cơ vàng này để huy động vốn với qui mô lớn và rẻ hay không ?
VF VAFI
Каталог: 2006 -> news files
news files -> Công ty gốm xây dựng Hạ Long
2006 -> Akko group international co., Ltd
2006 -> Wto: Cánh cửa đã mở
2006 -> Nghieân cöùu y hoïc y hoïc tp. Hoà Chí Minh Taäp 10 Phuï baûn Soá 1* 2006
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
news files -> Tổng số nhà đầu tư tham gia: 255 nhà đầu tư
news files -> Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn
news files -> Coâng ty Ñöôøng Khaùnh Hoäi coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam

tải về 8.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương