ĐÁnh giá KẾt quả phẫu thuật cắt gan nội soi đIỀu trị u gan lành tính tại bệnh viện hữu nghị việT ĐỨc giai đOẠN 2010 2014tải về 8.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.09.2017
Kích8.41 Kb.

Y häc viÖt nam tập 443 - th¸ng 6 - sè 1 - 2016
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT GAN NỘI SOI

ĐIỀU TRỊ U GAN LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

Đỗ Tuấn Anh*, Trần Đình Thơ*


TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan nội soi điều trị u gan lành tính, qua đó xác định tính khả thi, tính an toàn và hiệu quả của phương pháp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu các trường hợp phẫu thuật cắt gan nội soi điều trị u gan lành tính (có kết quả giải phẫu bệnh) tại bệnh viện Việt Đức (giai đoạn 2010 – 2014). Kết quả: 29 trường hợp thuộc đối tượng nghiên cứu, tuổi trung bình: 38 tuổi, bệnh gặp nhiều ở nữ, tỷ lệ nữ/nam: 2,2/1. Các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu - chủ yếu là đau bụng (86,2%). Trong 29 bệnh nhân nghiên cứu, u máu hay gặp nhất 17 trường hợp (58,6%), HNF (27,6%), Adenoma (13,8%). Cắt gan lớn: 3,4% các trường hợp, cắt gan nhỏ: 96,6%, lượng máu mất trung bình: 310ml. Thời gian nằm viện trung bình là 6,7 ngày. Tỷ lệ biến chứng chung là 13.79%, chủ yếu là biến chứng nhẹ, không có trường hợp nào tử vong. Kết luận: Phẫu thuật cắt gan nội soi điều trị u gan lành tính là phẫu thuật có khả thi, an toàn và mang lại lợi ích cho người bệnh.
SUMMARY

EVALUTE RESULT OF LAPAROSCOPIC LIVER RESECTION FOR TREATING BENIGN LIVER TUMORS IN VIET DUC HOSPITAL FROM 2010 TO 2014

Objectives: Evaluate the early result oflaparoscopic hepatectomy for benign liver tumors treatment.Thereby determining the feasibility, safety and efficacy of the method. Materials and Methods: Description prospective the cases laparoscopic liver surgery to treat benign liver tumors (pathology results) in Viet Duc University hospital (2010 - 2014). Results: 29 cases, average age 38, the disease occur more frequently in women, the proportion of female / male: 2.2 / 1. The clinical symptoms are not specific, mainly abdominal pain (86.2%) of which the most common hemangioma 17 cases (58.6%), HNF (27.6%), adenomas (13, 79%), large hepatectomy3.4% of cases, small hepatectomy 96.6%, average blood loss: 310ml. The average hospital stay was 6.7 days. Overall complication rate was 20.7%, mainly minor complications, no case of death. Conclusions: Laparoscopic surgery to treat benign liver tumors is feasible, safety and beneficial for patient.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương