ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làOtải về 1.28 Mb.
trang14/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.28 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Bảng 3.4. Tần số biểu hiện các tính trạng hình thái chất lượng của thân


TT

Tính trạng

Mức biểu hiện

Số giống biểu hiện

Tần số
(%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Góc thân

1 - Đứng (< 30o)
3 - Trung gian (= 45 o)

5 - Mở (= 60 o)

7 - Tòe (> 60 o)

9 - Bò lan1

31

10

0


3,03

93,94


3,03

0

02

Màu sắc ống rạ

1 - Xanh
2 - Vàng nhạt
3 - Sọc tím
4 – Tím

18

12

21

54,54

36,36


6,06

3,04


3

Độ cứng cây

1 - Cứng

3 - Cứng trung bình


5 - Trung bình
7 - Yếu

9 - Rất yếu3

5

177

1


9,09

15,15


51,51

21,21


3,04

Góc thân của phần lớn các mẫu giống lúa Lào chủ yếu ở dạng trung gian (31 giống), dạng đứng và dạng mở chỉ có 1 giống là LP13 và LP10

Màu sắc ống rạ của các mẫu giống nghiên cứu được đánh giá bằng cảm quan dựa trên hệ thống bảng màu chuẩn và có 4 mức. Phần lớn các giống có màu xanh (18 giống), và vàng nhạt (12 giống), 2 giống có sọc tím và 1 giống màu tím là VL50.

Độ cứng cây biểu hiện ở cả 5 mức: 39 giống có cây cứng, 5 giống cây cứng trung bình, 17 giống trung bình, 7 giống cây yếu và 1 giống rất yếu (giống OX01B).

Hình 3.3. Sự đa dạng các tính trạng hình thái về thân

của các mẫu giống lúa nghiên cứu

3.1.2.2. Tính trạng hình thái chất lượng của lá lúa


Kết quả nghiên cứu cho thấy tính trạng độ phủ lông của lá có 3 mức biểu hiện, trong đó 15 giống có độ phủ lông của lá trơn, 12 giống có độ phủ lông trên lá trung bình, 6 giống có độ phủ lông trên lá dày.

Màu phiến lá có 3 mức biểu hiện màu xanh nhạt có 4 giống, 26 giống có màu xanh, 3 giống có màu xanh đậm .

Màu gốc bẹ lá có 2 mức biểu hiện trong đó 30 giống có biểu hiện là màu xanh và 3 giống màu gốc bẹ lá màu tím nhạt.


Hình 3.4. Đa dạng hình thái tính trạng chất lượng lá lúa

của 33 mẫu giống lúa Lào


Đối với tính trạng góc lá ngay dưới lá đòng của 33 giống lúa chủ yếu góc lá đứng (31 giống), rũ xuống 2 giống là LP16 và VL62.

Góc lá đòng có 4 mức biểu hiện trong đó 23 giống có góc lá đòng đứng,


4 giống có góc lá đòng trung bình, 1 giống góc lá đòng ngang, 5 giống gốc lá đòng gập xuống.

Cổ lá chủ yếu màu xanh nhạt (30 giống), và 3 giống có cổ lá màu tím .

Tai lá có 30 giống biểu hiện màu xanh nhạt, 3 giống có tai lá màu tím biểu hiện ở giống LP10, VL50 và VL26 (Bảng 3.5 và Hình 3.4).

Bảng 3.5. Tần số biểu hiện các tính trạng hình thái chất lượng của lá


TT

Tính trạng

Mức biểu hiện

Số giống biểu hiện

Tần số
(%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Độ phủ lông của lá

1 - Trơn

2 - Trung bình

3 - Phủ lông dày


15

12

645,45

36,36


18,19

2

Màu phiến lá

1 - Xanh nhạt

2 - Xanh

3 - Xanh đậm

4 - Tím đỉnh lá

5 - Tím mép lá

6 - Có đốm tím

7 – Tím


4

26

312,12

78,79


9,09

3

Màu gốc bẹ lá

1 - Xanh

2 - Có sọc tím


3 - Tím nhạt

4 – Tím


30
3


90,91
9,09


4

Góc lá ngay dưới lá đòng

1 - Đứng

5 - Ngang


9 - Rũ xuống

31
2

93,94
6,06

5

Góc lá đòng

1 - Đứng

3 - Trung bình


5 - Ngang

7 - Gập xuống23

4

15

69,7

12,12


3,03

15,15


6

Màu cổ lá

1 - Xanh nhạt

2 - Xanh


3 – Tím

30
3

90,91
9,09

7

Màu tai lá

1 - Xanh nhạt

2 – Tím


30

3


90,91

9,09
3.1.2.3. Tính trạng hình thái chất lượng của thìa lìa


Màu thìa lìa được đánh giá khi lúa ở giai đoạn vươn lóng và làm đòng vì khi đó thìa lìa được biểu hiện rõ nhất và nổi bật giữa lá và thân cây. Bảng 3.6. Cho thấy các giống lúa nghiên cứu chủ yếu có thìa lìa màu trắng chiếm 96,9% tần suất xuất hiện (32 giống), 1 giống có thìa lìa màu tím là VL50.

Dạng thìa lìa có 2 dạng chủ yếu là dạng nhọn đến hơi nhọn (32 giống), dạng chóp cụt chỉ có 1 giống là LP26 (Hình 3.6).: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương