Ngày 16/10/2015 Công đoàn Trường Tiểu học Trung Giang tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020tải về 17.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích17.72 Kb.
Ngày 16/10/2015 Công đoàn Trường Tiểu học Trung Giang tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Văn Định - Chủ tịch Công đoàn giáo dục Gio Linh, đ/c Trần Viết Hùng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng.

Đ/c Phan Thị Quỳnh thay mặt Ban chấp hành lâm thời báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động công đoàn trước đại hội và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, bằng trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, các CĐV về dự đại hội đã đề xuất các giải pháp: chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao; phối hợp chuyên môn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành và toàn xã hội nhằm xây dựng tổ chức công đoàn nhà trường ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, đ/c Phan Thị Quỳnh được bầu làm Chủ tịch công đoàn, đ/c Nguyễn Thị Thương và đ/c Nguyễn Việt Sơn là ủy viên.

Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

Dưới đây là toàn văn nghị quyết hội Công đoàn Trường Tiểu học Trung Giang.
NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Trường Tiểu học Trung Giang

Nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 16 tháng 10 năm 2015 Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Trung Giang đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 với sự có mặt tham dự 32 đại biểu trên tổng số 33 đại biểu được triệu tập.

Đại hội đã thảo luận báo cáo đánh giá sơ bộ hoạt động công đoàn trước đại hội, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 do ban chấp hành công đoàn lâm thời chuẩn bị và trình tại đại hội.

Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Viết Hùng – Bí thư chi bộ; đồng chí NguyễnVăn Định – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Gio Linh; các ý kiến của đại biểu bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.Đại hội thống nhất quyết nghị như sau:

1. Nhất trí thông qua báo cáo đánh giá sơ bộ hoạt động công đoàn trước đại hội, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới:

- 100% CBGV-CNV được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, được đảm bảo các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

- 100% CBGV – CNV tích cực thực hiện các cuộc vận động và tham gia các hoạt động nhân đạo của địa phương của ngành và của toàn xã hội.

- 100% CBGV chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của nhà trường. Không vi phạm đạo đức nhà giáo; Không sinh con thứ ba.

- 100 % CBGV-CNV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Hai tốt”:

+ Có 6 đến 8 lượt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 2 đến 3 lượt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 6 lượt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện, 1 đến 2 lượt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh. Tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong các hội thi do ngành tổ chức. Hàng năm có 2 đến 3 đoàn viên công đoàn xuất sắc; 2 đến 3 nữ đoàn viên “giỏi việc trường, đảm việc nhà”

+ 100% CBGV hàng năm có SKKN áp dụng hiệu quả vào dạy học; 100% CBGV có đồ dùng dạy học dự thi cấp trường, tham gia dự thi cấp Huyện đạt 1 đến 2 giải.

+ Có 1 đến 2 đ/c tham gia học tập nâng cao trình độ.

+ Thực hiện tốt việc đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy học.

- Công đoàn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBGV-CNV. Đóng góp các loại quỹ công đoàn tại cơ sở: Qũy tình nghĩa: 40.000đ/người/tháng; Qũy khuyến học: 10.000đ/người/tháng; Qũy tham quan: 200.000đ/người/tháng. Xây dựng quy chế chi tiêu các loại quỹ, quy chế thăm hỏi trong công đoàn. Tổ chức tham quan các tỉnh phía nam với 100% CBGV-CNV tham gia.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, hàng năm đều đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp Huyện, phấn đấu xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp Tỉnh. Duy trì vững chắc đơn vị văn hóa cấp Tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ có 5 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

3. Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Đại hội giao cho ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.5. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, đời sống và cùng góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nghị quyết được Đại hội công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Trung Giang nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua hồi 11giờ 5 phút ngày 16 tháng 10 năm 2015.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương