Nguyễn văn phát bệnh viêm vú BÒ SỮa và MỘt số biện pháp phòng trị luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2010


Biểu đồ 3.13 Kết quả kháng sinh đồ củatải về 2.95 Mb.
trang10/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích2.95 Mb.
#39108
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Biểu đồ 3.13 Kết quả kháng sinh đồ của Streptococccus spp.
3.3.2.3. Kết quả thử kháng sinh đồ đối với E. coli

Kết quả ở bảng 3.15 cho thấy các gốc E. coli mẫn cảm với các loại kháng sinh như neomycin (81,82%); gentamicin và norfloxacin (81,25%); khá mẫn cảm với các loại kháng sinh ciprofloxacin (75%); ofloxacin (68,75%), có mức độ mẫn cảm trung bình với sulfamethoxazole + trimethoprim (56,25%); kanamycin (54,55%); cephalexin, tetracycline và colistin (50%), Chúng đề kháng với streptomycin (100%); ampicillin (75%); amoxicillin (62,50%).Bảng 3.15 Kết quả kháng sinh đồ của E. coli (n = 16)


Tên KS

Nhạy

Trung gian

Kháng

Số mẫu

Tỉ lệ (%)

Số mẫu

Tỉ lệ (%)

Số mẫu

Tỉ lệ (%)

Amoxicillin

4

25,00

2

12,50

10

62,50

Ampicillin

2

12,50

2

12,50

12

75,00

Bactrim

9

56,25

00

00

7

43,75

Cephalexin

8

50,00

6

37,50

2

12,50

Ciprofloxacin

12

75,00

00

00

4

25,00

Colistin

8

50,00

4

25,00

4

25,00

Doxycycline

7

43,75

1

6,25

8

50,00

Gentamicin

13

81,25

00

00

3

18,75

Kanamycin

6

54,55

4

36,36

1

9,09

Neomycin

9

81,82

2

18,18

00

00

Norfloxacin

13

81,25

2

12,50

1

6,25

Ofloxacin

11

68,75

3

18,75

2

12,50

Streptomycin

00

00

00

00

16

100,00

Tetracycline

8

50,00

1

6,25

7

43,75

Tobramycin

5

31,25

7

43,75

4

25,00
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 2.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương