Nguyễn Trọng Quản thầy lazaro phiềNtải về 266.82 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu20.06.2022
Kích266.82 Kb.
#52417
278002 Truyen Thay Lazaro Phien 1Nguyễn Trọng Quản 
THẦY LAZARO PHIỀN 
 Đôi lời giới thiệu
Truyện ngắn Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản đã được xuất bản lần 
đầu tiên năm 1887. Truyện ngắn này có thể là truyện ngắn viết theo lối Tây
phương sớm hơn cả, và chắc chắn sớm hơn truyện Tố Tâm cuả Hoàng Ngọc 
Phách (1924). Tác giả truyện này là Nguyễn Trọng Quản. Ông là nhà giáo và 
viết báo tại sài Gòn vào những năm cuối thế kỷ XIX.
Sự nhìn nhận bắt đầu từ miền Nam, ra miền Bắc –qua sự xác nhận chính thức 
cuả nhà xuất bản Giáo Dục Hà Nội (1995) trong Từ Điển Văn Học Việt Nam 
cuả Lại Nguyên Ân, Bùi Văn Trọng Cường (trang 313-314). Sự kiện này có lẽ 
đã góp phần tạo ra phong trào tái bản mảng văn học mà tôi gọi là bi “bỏ quên, 
bỏ qua” này ở Miền Nam trước đây.
Xin mời Quý Bạn đọc
 Thầy Lazaro Phiền
Ai xuống Bà-rịa, mà có đi ngang qua đất thánh ở trong Cát tại làng Phước-lễ,
thì tôi xin bước vô đất thánh ấy, kiếm cái mồ có cây thánh giá bằng ván, sơn 
nửa đen nửa trắng, gắn một bên nhà thờ những kẻ Tử-đạo ([1]) mà thăm mồ ấy 
kẻo tội nghiệp ! Vì đã hai năm nay không ai thăm viếng không ai màng ngó tới. 
Mồ đó là mồ một thầy đã chịu lương tâm mình cắn rứt đã mười năm, bây giờ 
http://tieulun.hopto.org 1 sur 27


mới đặng nằm yên nơi ấy.
Tôi xin phép thuật lại truyện tôi đã gặp thầy ấy và làm sao thầy ấy đã tỏ chuyện 
mình ra cùng tôi, như sau nầy:
I.
Đồng hồ nhà thờ nhà nước vừa đánh tám giờ tối, đồ tôi đã đem xuống tàu mà đi
Bà-rịa rồi.
Chiếc Jean-Dupuis định mười giờ mới chạy, nên còn hai giờ chẳng biết làm đí
gì ? Muốn lên bờ đi dạo một hai vòng xem phố xá thành Saigon chơi, mà trong 
mình có ý mệt cho nên không lên; vậy mới tính lên sàn tàu coi có cái ghế nào 
không, mà nằm nghỉ cùng xem trăng chơi, vì ngày ấy là nhằm ngày rằm tháng 
chạp annam là 12 janvier 1884.
Lên đến sàn thấy trăng thanh gió mát thì tôi lại đứng nơi be tàu mà hứng gió.
Đứng đó lòng buồn một ít vì phải xa cách cửa nhà vợ con hơn tám bữa, cho nên
dầu mà trên bờ đèn sáng như ngày, kẻ qua người lại xe ngựa rầm rầm, nhà hàng 
dẫy đầy những kẻ vui chơi, tôi cũng chẳng đem trí mà xem các sự ấy, cứ một 
xem phía sông bên Thủ-thiêm mà thôi; vì phía đó chẳng chói sự sang trọng vui 
chơi, chẳng tỏ bày sự phàm xác thịt; nơi ấy là nơi nghèo khổ làm ăn ban ngày; 
thong thả mà nghỉ ngơi ban đêm, nên còn một hai chỗ còn đèn leo léc mà chỉ 
vài nhà chưa ngủ mà thôi.
Còn dưới sông mặt trăng giọi xuống làm cho nước giọng ra như tấm lụa vàng 
có thả kim sa.
Xem các sự ấy thì lòng lại thêm buồn, nên tôi muốn kiếm sự giải phiền nơi
khác; song vừa giay mặt lại thì tôi thấy một thầy tu đứng gần bên tôi và ngó
xuống nước một cách rất buồn bực lắm.
http://tieulun.hopto.org 2 sur 27


Muốn làm quen cho có bạn vì dưới tàu lạ mặt hết, tôi mới hỏi thầy ấy rằng:
“Thầy đi xuống Bà-rịa hay là đi Vũng-tàu ?” Thầy ấy ngó tôi một chặp rồi mới 
nói rằng:
“Thầy hỏi tôi đi đâu làm chi ?” Khi nghe tiếng thầy nói một cách rất buồn bực
thảm não lắm, thì tôi ngó mà coi thầy ấy cho tỏ tường; may đâu lúc đó trăng lại
tỏ hơn, nên tôi đặng xem thầy ấy rõ ràng: Thầy chừng ba mươi tám ba mươi 
chín tuổi, thấp người; giọng nói đao thương ! Mặt mủi thì xanh xao mét ưởng, 
mình thì ốm o gầy mòn, lại cái áo dòng người mặc nó bay phất phơ hai bên làm 
cho thầy ấy giống như hình con bù nhình, để nơi đồng ruộng mà đuổi chim. Tôi 
mới trả lời rằng:
“Thưa bởi vì tôi biết cha sở Bà-rịa lắm, nên tôi tưởng nếu thầy đi Bà-rịa thì làm 
sao nay mai tôi cũng gặp thầy.”
Thầy ấy mới trả lời rằng: “Tôi không đi Bà-rịa, tôi đi dưỡng bịnh tại Vũng-tàu, 
vì tôi có bịnh tức đã hai năm nay; song tôi tưởng đi cũng vô ích, vì tôi biết tôi 
không còn sống đặng hơn nửa tháng nữa đâu.”
Tôi nghe lời ấy, thì tôi nói rằng: “Xin thầy đừng nói làm vậy. Chúa lòng lành
vô cùng người thường làm phép lạ hoài, nên thầy đừng có ngã lòng nản chí, ít
ngày đây thầy sẽ lành.”
Thầy tu ấy lắc đầu mà nói rằng: “Thầy ôi ! Phải thầy biết tội tôi thì thầy không 
muốn cho tôi sống làm chi…” Nói chưa dức lời thầy lấy tay che mặt mà khóc
ròng.
Tôi thấy vậy mới nói cùng thầy rằng: Dầu mà tội thầy nặng thể nào thì Chúa
cũng đã tha cho thầy rồi: vì thầy chịu cực cũng đã đủ cho nên xin thầy chớ 
muốn chết làm chi, vì thầy còn thuộc về những người phải dạy những kẻ chưa 
biết đạo Chúa; nên thầy phải sống mà đem những kẻ ấy vào đàng ngay.”
http://tieulun.hopto.org 3 sur 27


 Thầy tu nghe tôi nói như vậy mới cất đầu lên chùi nước mắt mà nhìn tôi và hỏi 
chậm chậm rằng: “Thầy đã có đôi bạn chưa ?” Tôi thưa rằng: Đã có đặng sáu
tháng nay thì thầy tu ấy lấy tay mà xô tôi ra cùng nói lớn tiếng rằng:
“Vậy thì thầy phải xa tôi cho kiếp, kẻo mà sự dử xảy đến cho, tôi sẽ làm hại
thầy chẳng sai đâu; tôi cũng có đôi bạn như thầy vậy; song phận tôi vô phước !
Vô phước lắm ! thầy ôi !”
Nói rồi thầy ấy ôm mặt mình mà khóc một lần nửa; song tôi cũng không ngã
lòng, tôi nắm tay thầy mà nói rằng: ”Tôi thấy thầy buồn bực như vậy, thì tôi
chắc thầy đã có chịu sự gì cực khổ lắm hay là đã làm tội gì trọng, sự ấy tôi
không muốn biết làm chi; song xin thầy đừng phiền quá mà làm hại mình, nếu 
mà thầy có tội thì thầy phải sống mà đền tội ấy. Nếu thầy không có tội, mà thầy
phải chịu phiền về sự gì, thì cũng xin thầy phải sống mà chịu cho đến cùng hầu
ngày sau sẽ đặng phần thưởng trọng hơn.”
“Ôi thôi ! Thầy đừng an ủi tôi làm chi ? Tội tôi đã lớn lắm, và sự cực tôi đã
chịu thì đã gần quá sức tôi rồi.”
“Thầy ôi ! Đã mười năm nay, tôi như thể không còn trái tim nữa, trái tim tôi
như thể đã biến hóa ra tro bụi rồi; tôi như thể mất trí khôn vậy. Chớ chi thuở
trước tôi đừng có: ôi thôi ! Nói đến chừng nào càng đau đớn lòng chừng nấy; 
bây giờ có một sự chết làm cho tôi quên người đó mà thôi… Tôi có ý đi tu cho 
đặng trông cậy có lẽ đọc kinh cầu nguyện thì sẽ quên người tôi đã đem hết lòng 
hết trí mà thương; song vô ích, thầy ! Sự tôi chịu cực mười năm nay thì đã đủ 
mà đền tội tôi rồi. Bây giờ tôi đặng chết bằng an.”
Tôi nghe và thấy sự đau đớn như vậy thì tôi làm thinh mà để cho thầy ấy khóc.
Khi ấy mới nghĩ trong mình rằng: có lẽ nào dưới thế gian nầy mà có sự gì dữ 
tợn đến đổi làm cho người ta chịu cực đến mười năm mà chẳng nguôi ! Mà thật 
khi ấy tôi đang còn có phước, còn đang lúc sung túc, là vì tôi mới có vợ đặng ít 
tháng, còn chí thiết thương nhau nên tôi không hiểu người ta chịu cực làm sao 
đặng ? Tôi mới tưởng thầy tu ấy đau đớn bịnh hoạn nên lãng trí mà nói vậy 
chăng ? Muốn cho hẳn tôi mới ngó mà xem thầy ấy cho rỏ ràng đặng coi có 
làm sự gì tỏ ra như người điên chăng ?
http://tieulun.hopto.org 4 sur 27


Tôi vừa ngó một chặp, thì tôi thấy thầy ngấc mặt lên xem trời mà thở ra rằng:
“A Chúa tôi ! rất lòng lành vô cùng, xin Chúa cho tôi về gặp mặt bạn tôi cho
chóng, dẩu mà tội nó thể nào thì tôi cũng quên, bởi vì có lời Chúa đã phán: 
”Tao tha lỗi cho bay, như bay tha kẻ có lỗi cùng bay.”
Tôi thấy vậy mới nói rằng: “Điên ! Thầy nầy điên !” Thầy tu ấy nghe đặng mới
nói cùng tôi rằng: “Thầy ôi ! Thầy còn trẻ chưa biết đủ việc đời: hay là còn
đang lúc có phước, thầy chưa từng sự đau đớn, nên thầy nói tôi điên, tôi không
điên đâu thầy ! Tôi còn trí khôn đủ, tôi xin Chúa đừng cho thầy mắc sự tôi
phải chịu, xin Chúa giản ra cho khỏi đầu thầy sự dữ đã xảy đến cho tôi.”
Nói vừa dứt lời, thì đồng hồ vừa đánh mười giờ, nên tàu thổi hơi cùng mở đổi
mà chạy, làm cho tôi quên thầy tu mà coi người ta sửa soạn lui tàu.
II.
Khi tàu chạy rồi tôi ngó lại thì thầy tu đã xuống phòng mình rồi. Còn lại một
mình, tôi mới lại đứng sau lái tàu mà xem lằn tàu chạy, cùng nghĩ tới các sự
thầy tu đã nói; khi nghỉ làm vậy, thì trong lòng muốn biết truyện thầy ấy. Vậy
mới tính hỏi, xin thầy thuật truyện ấy ra, song tôi e thầy có chối chăng ? Thì tôi 
đang kiếm mà lo phương thế cách nào làm cho thầy ấy tỏ sự mình ra. Song 
nghỉ đi nghỉ lại một hồi, lại bàn rằng: chuyện người mà mình muốn biết làm 
chi, nên tôi lại cúi xuống mà xem bọt nước vận sau lái tàu, trào lên như bạc sôi; 
lại một hai khi có yếng sáng trăng giọi xuống thì bọt ấy hóa ra như bạc vàng 
lộn lại vậy; mà dẫu làm thể nào trí khôn tôi nó cũng bắt tưởng đến truyện thầy 
tu luôn, nên tôi quyết lòng lần này xuống xin thầy ấy thuật truyện mình ra.
Dầu vậy mặc lòng cũng còn lần lựa chưa muốn xuống mà hỏi. Vì đoán rằng: 
thầy này đã nói với tôi rằng: “Xin Chúa hảy giản ra cho khỏi đầu thầy sự dử đã 
đến cho tôi”. Thì sự dử ấy là quái gở lắm, cho nên có lẽ thầy tu sẽ chẳng nói ra
chăng ? Tôi lần lựa như vậy, cho đến khi tàu đi qua khỏi Xóm-chiếu cho tới 
đồn Cá-trê, tôi mới xuống phòng tôi.
http://tieulun.hopto.org 5 sur 27


May đâu sự cũng lạ. Ngày đó không có đờn bà quá giang, nên tôi và thầy tu
được một cái phòng có hai cái giường.
Đang khi đi xuống thì tôi tưởng thầy ấy thức khuya mệt đã nghỉ rồi cho nên tôi 
lại gần phòng, sẽ lén khoát màn ra nhẹ nhẹ kẻo thầy ấy giực mình thức dậy.
Song tôi vừa bước chơn vô phòng thì tôi thấy thầy ấy đang quì gối cúi mặt nơi
giường mà đọc kinh cùng thầm thì những lời tôi đã nghe nói trên sân khi nảy.
Tôi thấy vậy muốn lui ra cho thầy đọc kinh kẻo lo ra, song tôi vừa bước ra thì 
thầy kêu tôi mà nói rằng: “Thầy ! Thầy lên giường mà ngủ đừng sợ sự gì, tôi
đọc kinh rồi có lẽ tôi nghỉ một chốc đây rồi; tôi sẽ thuật truyện tôi lại cho thầy 
nghe.”
Nghe nói vậy thì trong lòng tôi mầng lắm, nên tôi lên giường mà nằm; khi ấy
ông thầy cũng lên giường mình. Cách một hồi thì tôi nghe tiếng thầy ấythở một
cách như thể mệt lắm vậy, tôi cất đầu ngó xuống và hỏi rằng: “Thầy mệt lắm 
hay sao ? Trong mình thầy làm sao ?”
Thầy ấy trả lời rằng: “Không hề gì đâu, thầy đừng lo, trong mình tôi như
thường.”
Vậy tôi mới nằm xuống; có ý thức đợi thầy ấy nói truyện mình, song mắc mệt
nên lần lần tôi ngủ quên không hay. Gần nửa đêm khi dưới tàu thiên hạ ngủ 
hết, mọi nơi đều lẳng lặng, trừ ra tiếng máy ầm ầm, như trống canh nhịp, thì tôi 
nghe kêu rằng: “Thầy ôi ! Xuống ngồi gần bên tôi, tôi sẽ nói truyện tôi cho thầy
nghe.”
Khi tôi nghe kêu, tôi giựt mình và run sợ cả và mình, vì tôi nghe như thể tiếng 
ấy bởi nơi mồ mà lên kêu tôi vậy. Lại khi đó cửa sổ phòng tôi mở, nên gió
khuya thổi vô, làm cho tôi lạnh lạnh, thì lại càng run sợ hơn nữa.
Vậy tôi mới lấy mền trùm lại không trả lời, rồi tôi nghe kêu một lần nữa.
http://tieulun.hopto.org 6 sur 27


Khi ấy tỉnh trí nhớ trực thầy tu nằm dưới tôi, tôi mới xuống nhắc ghế lại ngồi 
gần bên giường thầy ấy.
Tôi vừa ngồi gần một bên, thì thầy ấy nắm tay tôi, mà nói rằng:
“Thầy ôi ! Tôi vô phước lắm, xin Chúa tha tội cho tôi … Tôi là kẻ có tội.“
Nói bấy nhiêu lời thì chảy nước mắt ròng ròng. Dầu mà tôi muốn biết truyện
thầy ấy hết sức mặc lòng; khi tôi thấy sự cực thầy ấy phải chịu mà thuật lại thì
tôi nói rằng: “Thầy ôi ! Nếu mà sự này làm cực cho thầy thì xin thầy đừng nói 
ra làm chi.”
Thầy ấy trả lời rằng: “Không ! Không ! tôi không còn sống bao lâu nữa mà 
giấu tội tôi. Mười năm nay tôi đã giấu với mọi người không ai hay đặng, tôi đã 
giả trá trước mặt người ta và trước mặt các cha nơi trường tôi tu, làm cho ai nấy
tưởng tôi là người nhơn đức, song hẳn thật tôi là đứa tội lổi là ngần nào. Vậy
tôi xin thầy hãy lặng tai mà nghe tôi, vì đương khi nói mà tôi mệt, thì có khi
phải nín mà lâu đi chăng ?”
Nói rồi thì thầy ấy nhắm mắt lại, cho đặng nhớ mọi sự trước sau cho đủ hầu sẽ
thuật truyện lại cho cùng.
III.
Cách một hồi thầy ấy mở mắt ra và nói rằng: “Xin thầy ghé tai lại mà nghe.
“ Thầy ôi ! Tôi là người Bà-rịa, quê quán tôi ở tại Đất-đỏ. Ông già tôi là người 
có đạo dòng tử tế, vốn là người Quảng-bình, mà vô ở Đất-đỏ đã lâu; còn bà già 
tôi là người Gia-định. Tôi sanh ra là năm 1847 nhằm năm Tự-đức tức vị.
“ Tôi là con thứ năm mà khi ấy tôi còn có một mình, vì mấy người trước đã
chết khi còn nhỏ ?
http://tieulun.hopto.org 7 sur 27


“ Khi ấy đạo ta phải chịu nhiều đều khốn cực lắm, vì chỉ vua dạy bắt những kẻ
có đạo cho nhặt, cho nên kẻ ngoại kiếm thế mà làm hại cho những kẻ ấy luôn.
“ Vậy khi tôi đã nên ba tuổi thì tôi đã biết chịu cực khổ rồi. Khi ấy bà già tôi 
được bốn mươi tuổi rồi mắc dịch tả năm 1850 mà chết để tôi lại với ông già tôi 
một mình, khi ấy ông già tôi hơn bốn mươi sáu tuổi, mà bà con không còn ai 
cả, cho nên khi cha tôi đi đâu thì tôi cũng đi theo luôn: như khi cha tôi đến nhà 
nào có cha làm lễ, thì tôi cũng đi theo. Khi kẻ ngoại hay được, có kẻ đạo hiệp 
nhau lại, thì báo với quan đến bắt. Nên ai nấy đều kiếm phương mà ẩn mình, 
cho khỏi chúng nó bắt: nên nhiều lần cha tôi phải đem tôi lên rừng mà trốn cho 
đến ba ngày mới về được, thì trong ba ngày ấy phải ăn những trái cây và rể cây 
cho khỏi chết đói mà thôi.
“ Từ khi tôi mới sanh ra cho đến hai mươi tuổi, thì tôi thấy những sự bắt bớ kẻ 
có đạo luôn. Lại ông già tôi là trùm họ nên lại càng phải sợ hơn nữa. Ngày chúa 
nhựt mà muốn xem lễ cho được, thì phải chịu nhiều đều rất cam khổ là quá
chừng. Ông cha ở nơi Đất-đỏ thì phải trốn lánh luôn. Khi thì làm lễ nhà này khi
làm lễ nhà kia; có khi kẻ ngoại hay đặng thì lại phải đi xa cách vài ba làng; cho 
nên bổn đạo phải chịu muôn vàn sự khốn khó mới tìm đặng cha sở mình.”
Tới đây thầy ấy nín một hồi mà nghỉ cùng nhớ các sự cho đặng tiếp theo truyện
mới nói.
Tôi thấy thầy ấy gác tay trên trán cùng nhắm mắt lại dường như muốn đọc
truyện mình ở trong trí khôn, như một người kia đọc trong một cuốn sách đang 
khi rồi sẽ thuật truyện lại, cho nên tôi làm thinh.
IV.
Vậy tôi mới nghĩ rằng: người này từ thuở nên ba mà đã biết sự cực khổ ra thể
nào, đã biết chịu đói chịu khát, chịu mệt chịu nhọc, chịu trốn lánh vào nơi thú
dữ, cọp hùm tây voi ở, đã từng trải sự hiểm nghèo, đã quên sự sung sướng, nên
bây giờ lòng đã cứng hơn gan sắt chẳng còn chỗ nào mà sự cực nhọc thấu vào 
http://tieulun.hopto.org 8 sur 27


đặng, mà đã than rằng:
“ Sự cực tôi chịu đã quá trí tôi rồi “; thì sự cực ấy là độc dữ là thể nào ? Mà sự 
cực ấy bởi đâu mà ra ? Thầy tu đã nói: “Tôi cũng có đôi bạn như thầy”; mà nay 
sao thầy ấy lại là thầy tu ? Lại thầy ấy có đọc rằng: “Xin Chúa cho tôi gặp bạn 
tôi”; hay là thầy ấy phiền vì đã mất bạn mình là người mình rất yêu mến lắm,
cho nên phải phiền vậy chăng ? Như vậy không có lẽ ? nếu phải phiền vì sự ấy 
mà thôi thì không nói rằng: “Dầu tội nó thể nào thì tôi cũng quên rồi.” Vậy tôi
chắc một là thầy này điên, hai là thầy có làm sự gì quái gở quá trí hiểu không
đặng.
Tôi còn đang suy như vậy thì tôi nghe thầy ấy ho hai tiếng nhẹ nhẹ rồi nói
rằng:
“ Thầy ôi ! Thầy nghe tôi thì thầy biết tôi là thể nào ? Sanh ra khỏi lòng mẹ thì 
đã chịu cực cho đến lớn. Tưởng khi có trí khôn thì được sung sướng một ít mà
cũng không được; số phận tôi phải chịu khốn nạn cho đến trọn đời mà thôi.
“ Song sự cực tôi đã chịu cho đến mười hai tuổi thì tính lại không bằng sự tôi 
sẽ chịu khi Tây qua. Thuở ấy là năm 1860 tôi được mười ba tuổi thì tôi nghe 
nói xôn xao rằng: “Tỉnh Gia-định đã bị Tây lấy rồi hơn hai ba tháng nay; chừng 
ít ngày nữa thì Tây cũng sẽ qua đánh lấy Biên-hoà cùng Bà-rịa. Kẻ ngoại khi 
nghe đều ấy thì lo sợ, còn kẻ có đạo thì mầng rở, vì người ta đoán rằng: “Tây 
qua sẽ binh vực những người có đạo Datô mà giết những người chẳng giữ đạo
ấy.”
“ Song người có đạo thì mầng là vì trông cậy một ít lâu sẽ đặng thong thả mà
giữ đạo mình mà thôi.
“Phải chi người có đạo biết sự dữ tợn quan Annam sẽ làm cho những kẻ ấy 
chịu, khi Tây sẽ đánh lấy Bà-rịa thì những kẻ ấy chẳng trông đợi như vậy 
đâu !
http://tieulun.hopto.org 9 sur 27


 “ Hẳn thật như vậy, vì năm sau thì nghe Tây đã đánh lấy Biên-hoà rồi, còn kẻ 
có đạo thì đã bị quan Annam đốt hết, khi ấy ai nấy đều kinh khủng, người thì 
sợ Tây qua giết, người thì sợ quan Annam đốt trước khi Tây qua. Mà cũng
không khỏi vì cách ít tháng (khi ấy tôi đã nên mười lăm tuổi) thì có lịnh truyền
dạy bắt những con nhà có đạo cầm tù lại hết; cùng khắc bốn chữ nầy, “Biên-
hoà Tả-đạo” trên hai mép tai, hầu sau có trốn mà bắt cho dể.
“ Tôi và ông già tôi cũng bị bắt cầm một nơi. [2]
“ Thầy ôi! Tôi muốn nói sự cực những kẻ bị bắt vô ngục cho thầy nghe, song
nói chẳng đặng. Ban đầu khi những người ở tù còn tiền đủ mà cho những người 
lính canh thì còn đặng thong thả mà đi việc của mình; mà đến khi hết tiền cho 
chúng nó ăn, thì phải chịu các sự cực khổ muôn phần. Mọi người đều bị đóng 
trăng hết, cho nên những kẻ đau đớn bịnh hoạn, hay là những kẻ có việc cần 
phải đi ra, mà bị lính không cho đi thì lại phải làm nhiều sự dơ dáy nơi mình 
nằm, thì ngục ấy hóa ra thúi tha gớm ghiết lắm, nhiều người phải mang bịnh 
mà chết. Chúng ta chịu như vậy cho tới bốn tháng trường, đến năm 1862 thì 
nghe đồn nói binh Langsa đã kéo qua đánh lấy Bà-rịa. Nhiều kẻ khi nghe tin ấy 
thì mầng, nhiều kẻ thì sợ, nhưng mà mầng sợ cũng không bao lâu, vì binh Tây 
chưa đến nơi thì ngục đã bị đốt ra tro mạt hết rồi. Đến khi lấy đặng Bà-rịa thì 
ngục còn một đống xương mà thôi.”
Tới đây tôi chận truyện thầy ấy mà hỏi rằng: “Mà thầy không nói làm sao mà
thầy ra khỏi tù.”
Thầy ấy gặc đầu cùng trả lời rằng: “ Ông già tôi trước khi đốt ngục thì đã xán 
bịnh rồi, nên khi đốt ổng nghe tiếng thiên hạ la, thì ổng ngồi dậy mà coi, song 
ổng vừa ngó thấy ngục cháy thì giực mình té ngữa ra mà chết.” Thầy ôi ! Khi 
tôi thấy cha tôi chết như vậy, thì tôi không còn muốn sống nữa, tôi mới chạy lại 
ôm xác ông già tôi quyết lòng đợi lửa tới mà chết thui với ông già tôi, song lửa 
mới vừa tới cháy hai chơn tôi thì sự đau đớn làm cho tôi quên hết mọi sự cùng 
bắt tôi chạy a ra cửa mà ra khỏi tù.
“ Thầy ôi ! Trong ngục hết thảy là ba trăm người mà khi ấy còn sót lại có mười 
người mà thôi.”
http://tieulun.hopto.org 10 sur 27


Đến đây thầy ấy vổ trán cùng nói rằng: “Đây nầy ! Tôi thấy rỏ các sự ấy như
thể mới có hôm qua vậy; nó còn rỏ ràng trong trí tôi đây.” Nói những lời ấy rồi
thầy ấy thở ra một tiếng cùng giấu mặt trong tay mình.
V.
Khi đồng hồ tàu đổ hai giờ khuya thì thầy ấy nói tiếp theo rằng: “Khi tôi ra
khỏi ngục thì chẳng biết đi đâu, ngó quanh ngó quất thì thấy những người lạ 
hay là những kẻ ngoại quen, mà những người ấy chẳng dám đam tôi về nhà vì 
sợ quan nói giấu người có đạo mà bắt chăng.
“ Vậy khi tôi thấy tôi còn một mình bơ vơ giữa đàng không cha không mẹ 
không bà con cô bác. Không ai đoái thương thì tôi quyết lên trên núi liều mình 
cho thú dữ ăn đi cho rồi. Tôi phăn phăn đi đặng vài dặm đàng như vậy cho đến 
khi chơn tôi bị cháy nó phồng lên mà làm cho tôi đau đớn lắm; đi không nổi 
nữa, thì tôi mới ngồi lại bên đàng mà khóc, khi ấy mặt trời đã lặng rồi, lại tôi 
phần thì đau phần thì mệt và đói nên tôi té ngửa trong bụi kia cùng bất tỉnh 
nhơn sự. Tôi chẳng biết tôi nằm đó là bao lâu, vì khi tôi tỉnh trí lại mở con mắt 
ra thì tôi thấy tôi ở nơi nhà thương lính, nằm một bên người lính bị thương tích 
kia, còn dưới chơn tôi thì có một ông thầy thuốc đang giặc thuốc nơi chơn tôi 
bị phỏng.
Tôi ở nhà thương hơn bốn mươi ngày; không cục cựa đặng vì hai chơn tôi bị bó
lại, cho nên đi đâu không được, mà trong bốn mươi ngày ấy thì có một ông 
quan ba kia cách vài ba bữa thì lại đến thăm tôi một lần. Đến khi hai chơn tôi 
lành, thì ông quan ba đã đến thăm tôi khi tôi đau, cho người kêu tôi lên và biểu 
người thông ngôn hỏi tôi rằng: “Mầy còn cha mẹ bà con tại Bà-rịa không ?”
“ Tôi thưa rằng: “Tôi không còn ai hết, cha tôi đã chết trong ngục rồi, còn mẹ 
tôi đã chết khi tôi còn nhỏ.” Thì ông biểu thông ngôn nói cùng tôi rằng: “Tao
đã gặp mầy nằm trong bụi gần chết, tao coi thấy mặt mầy sáng sủa thì tao 
thương, muốn đem mầy về nuôi cho mầy lành; nay tao tưởng mầy còn cha mẹ 
thì tao cho mầụy về, mà mầy nói mầy không có ai thì tao đem về Gia-định với 
tao. Mầy chịu đi chăng ?”
http://tieulun.hopto.org 11 sur 27


“Tôi mới thưa rằng: “Ông đã cứu tôi cho khỏi chết, bây giờ ông thương tôi
muốn đem tôi về Gia-định mà tôi không đi thì tôi sẽ bạc ngải và dại dột là 
dường nào.”
“ Ba bữa sau tôi xuống tàu mà về Gia-định đặng sáu tháng, kế lấy ông quan ba
mắc bệnh phải về Tây, thì để tôi lại cho Đức cha Lefèbvre.
“ Tôi ở giúp đức cha được một năm rưởi cùng học chữ quốc ngữ cho đến năm 
1864 thì đức cha cho tôi vô trường Latinh.
“ Khi tôi mới vô nhà trường thì tôi kết nghĩa làm anh em vuối một người tên là 
Verô Liểu, cũng vô trường một lượt cùng tôi. Người ấy là con ông trùm họ
Cầu-kho mà bởi nhỏ hơn tôi hai tuổi, thì nhường cho tôi làm anh; hai anh em
thương nhau như anh em ruột vậy; chẳng khi nào mà rời nhau, dầu trong nơi 
học, nơi ngủ, nơi ăn, thì cũng gần nhau luôn; khi đến ngày bải trường tôi muốn 
ở lại trường; song thầy Liểu một hai không cho, một bắt phải đi về nhà cùng 
thầy mà thôi.
“ Lại cha mẹ thầy Liểu, thấy tôi kết nghĩa với con mình thì lại đem lòng thương 
tôi như thương con ruột mình, cho nên trong hai năm tôi học nhà trường
Latinh, thì tôi chẳng thiếu sự gì, lại đặng vui lòng lắm vì chưng bây giờ tôi
thương cha mẹ thầy Liểu và coi hai ông bà ấy như cha mẹ ruột tôi vậy.
“ Học đặng hai năm đến 1866, khi có thầy dòng qua lập trường d’Adran, thì hai
anh em xin qua đó mà học. Học đó thì hai anh em cũng còn thiết nghĩa với 
nhau như cũ, lại tôi cũng năng về nhà cha mẹ thầy ấy như thường.
Đến năm 1870 là năm có giặt người Allemanha và người Phalangsa đánh cùng 
nhau thì hai anh em tôi ra đi thi tại Saigon. May đâu hai anh em thi đậu một 
lượt và lại được sai đi làm việc một nơi tại dinh quan Thượng-thơ cho nên tôi 
lại còn nương ngụ nơi nhà cha mẹ thầy Liểu nữa.
http://tieulun.hopto.org 12 sur 27


“ Tôi ra làm thông ngôn đặng sáu tháng, khi cha mẹ thầy Liểu thấy tôi ở nơi
nhà ấy mà có lòng ngại chưa đặng thong thả, thì lại muốn giúp mà lo đôi bạn 
cho tôi, để tôi lập cơ nghiệp đặng ra ở riêng cho thong thả.
“ Ôi ! Thầy ôi ! Phải mà tôi biết người thiết nghĩa ấy sẽ phá sự phước tôi, thì tôi 
sẽ xa lánh người ấy là thể nào ? Ấy thầy xem đó mà coi, thì thầy biết lòng 
người ta giả trá là thể nào ? Nó đang còn thiết nghĩa với mình hết sức, mà nó 
kiếm sự làm cho mình phải khốn không hay.
“ Phải chi tôi chết cùng cha tôi trong ngục thì tôi sẽ khỏi chịu cực cho đến bây 
giờ ! Ôi ! Trong ba mươi lăm năm, tôi đặng hưởng phước không đầy năm năm,
còn mấy năm kia thì những chịu cực chịu khổ mà thôi.”
VI
“ Thuở tôi còn ở nhà trường d’Adran thì cha mẹ thầy Liểu thường đến mà thăm
viếng hai anh em tôi, nhiều khi đi thăm thì bà già thầy Liểu hay đem một người
con gái chừng mười bảy tuổi đi lên theo. Người ấy không lịch sự thiệt, song coi
phải thể người mà thôi: tiếng nói dịu dàng, mặt mủi cách điệu, tính nết ăn ở thì
dể làm cho người ta thương lắm. Người ấy là con bà dì thầy Liểu.
“ Ban đầu khi người đi đến thì tôi cũng tưởng là như bà con; mà cách ít tháng
thì tôi lại đem lòng thương, cùng hằng tưởng đến người ấy luôn. Tôi đã thương
người ấy như vậy là một năm chẳng, cho đến khi thi đậu mà ra khỏi trường.
“ Song dầu mà tôi thương người ấy mặc lòng, tôi cũng chẳng tỏ sự ấy ra cho
thầy Liểu là anh em thiết nghĩa với tôi hay.
“ Vậy ngày kia nhằm ngày chúa nhựt khi xem lể về, ông già thầy Liểu rủ tôi ra
vườn đi dạo chơi. Khi đến một đống đá thì ổng nói cùng tôi rằng: “Ta ngồi đây
nghỉ một chặp và nói chuyện hử Mi Lazare !”
“ Khi nghe ổng mời tôi ngồi, thì trong lòng tôi bắt hồ nghi có sự gì cả thể, cho 
http://tieulun.hopto.org 13 sur 27


nên mới kêu tôi ra ngoài vườn một mình, vậy tôi mới ngồi mà làm thinh.
Ông già thầy Liểu cũng làm thinh một chặp rồi nắm tay tôi mà nói rằng: 
“Thầy ! Thầy biết xưa nay tôi thương thầy như con ruột tôi vậy, cho nên khi 
nào bải trường có con tôi về mà không có thầy thì tôi cũng trông nhớ thầy 
lắm.”
“ Còn thầy thì tôi cũng biết thầy thương hai vợ chồng già tôi như cha mẹ thầy, 
cho nên hai vợ chồng tôi cũng mầng, và lại tôi thấy thằng Liểu nó yêu mến
thầy thì tôi càng mầng hơn nữa, vì nó đặng bắt chước cách ăn ở thầy mà sửa 
mình lại và nó khỏi theo những đứa hoang đàng mà hư đi.”
“ Tôi nghe nói như vậy thì tôi làm thinh cúi đầu xuống mà nghe cho cùng, thì
ông già thầy Liểu nói rằng:
“ Thầy nay đã lớn tuổi rồi, cho nên bữa nay tôi muốn nói mà hỏi thầy có ưng
nơi nào thì nói ra, cho tôi liệu cho thầy.”
“ Xin thầy đừng ngại mà từ chối làm chi. Nếu thầy từ chối thì sẽ làm cho vợ
chồng tôi buồn bực lắm, tôi không có giàu có muôn hộ chi, song tôi cũng có đủ 
mà lo cho thầy cách tử tế vì thầy là như con tôi. Còn khi thầy có đôi bạn rồi, 
mà muốn ra tư riêng thì tôi cũng sẽ lo cho thầy đặng đủ mọi sự, mà lập cơ 
nghiệp riêng.”
“Vậy tôi xin thầy tỏ thật lòng thầy đã ưng nơi nào cho tôi biết ?”
“ Tôi trả lời rằng: “Bỏ và vú thấy tôi mồ côi, mà đem tôi về nuôi như con ruột, 
mà tôi chưa đền ơn ấy được nay bỏ vú lại muốn lo đôi bạn cho tôi nữa, thì tôi 
khi nào trả nghỉa cho vú bỏ cho xong ơn ấy kể sao cho xiết ?”
“ Lại tôi xưa rày chưa tưởng đến sự vợ chồng, cho nên chưa chọn nơi nào cho
xong. Ông già mới nói rằng: “Ơn ngải chi đâu mà đền, Mi Lazare ! Thầy là 
con, ta là cha, thầy nói ngay ra thì ta sẽ lo cho. Vậy nếu Mi Lazare không biết 
http://tieulun.hopto.org 14 sur 27


nơi nào, thôi để ta chỉ cho.”
“Vậy thầy có biết ở trong làng ta có người con gái nào chừng mười tám tuổi,
thường đến thăm ta đây không ?”
“Khi tôi nghe hỏi như vậy thì tôi dấu mặt lại cho nên ông trùm mới cười mà nói 
rằng: “Bộ đây! Mi Lazare cũng biết nàng ấy thì phải ! Cho nên mới dấu mặt lại 
như vậy.”
“ Khi tôi thấy ông già thầy Liểu hiểu biết ý tôi đã có lòng thương người ấy, thì 
tôi quyết lòng nói thật ra rằng:
“Thưa với bỏ, xưa nay tôi không tỏ lòng tôi ra cùng ai, mà nay bỏ đã dò lòng
tôi mà biết rõ sự ấy, thì tôi xin thú thật. Tôi đã có lòng thương cô ấy hơn một
năm rưởi nay, mà bởi tôi tưởng tôi là đứa mồ côi không xứng đáng nơi ấy, nên 
tôi để trong lòng không dám tỏ ra cùng ai.” Ông già nghe đặng mới cười lớn 
lên mà rằng:
“Hã ! Hã ! không hề gì đâu Mi Lazare ! Không hề gì ! Các con trẻ tưởng ông
già không biết chi ! Hã ! Hã ! Già biết rỏ hết. Để già hỏi đây, thì con cháu sẽ ừ 
liền không khỏi đâu.”
“ Mà thật tháng sau người con gái bà dì thầy Liểu và tôi đến bàn thờ mà chịu
phép hôn phối.
“ Thầy ôi ! Nói sự phước hai đứa tôi thì không cùng, tôi tưởng có ít người mà
thương vợ như tôi. Dầu mà vợ chồng đã về cùng nhau rồi, song lòng tôi còn 
thương tưởng như trước.
“ Lại bạn tôi gặp tôi thì cũng lấy làm có phước lắm, vì cũng có lòng thương tôi 
như tôi đã thương vậy, cho nên không khi nào, dẫu có phiền lòng thể nào, thì
cũng không nói lời gì ra, làm cho tôi nhớ phận tôi là con mồ côi cô độc. Khi ấy
sự phước tôi là vô cùng.
http://tieulun.hopto.org 15 sur 27


“ Tôi với bạn tôi về ở nhà thầy Liểu đặng sáu tháng, kế lấy có tờ quan sai tôi đi 
làm thông ngôn tại Bà-rịa.”
Tới đây thầy tu nghe đồng hồ đánh ba giờ khuya thì thầy ấy la hoảng lên
rằng:”Đó ! Đó ! thầy ! nó nằm đó…! gần chết…! nó nắm tay tôi đây…!”
Rồi nói nhỏ rằng: “Ôi ! Tôi là kẻ có tội; tôi là kẻ có tội !” Nói dứt lời, thì nhắm 
mắt lại mà nghỉ.
Nghỉ một hồi, thức dậy nói rằng: “Bây giờ mới đến sự cực tôi đây thầy ! Tôi về 
Bà-rịa đặng hai tháng rồi , mà bởi tôi có làm quen với các quan trong đồn cho
nên thường đi ăn cơm với các quan ấy. Vậy trong các quan thì có ông quan ba 
kia có một con vợ annam.
“Mà con ấy khi thấy tôi thì làm nhiều cách thể, muốn như xui giục tôi phạm tội 
cùng nó, cho nên tôi trốn lánh cho khỏi dịp làm thiệt hại cho vợ mình, vậy lần 
lần tôi bớt vô đồn ăn cơm với các quan nữa cho nên tôi đã khuất mặt người đờn 
bà ấy đi.
“Qua năm 1872, thầy Liểu thôi làm việc đã bốn tháng nay, xuống tại Bà-rịa mà
mua ngựa đam về Saigon.
“Thầy ấy tới nơi thì anh em rước nhau mầng rở bội phần, vì cách mặt đã hơn
tám tháng trường, cho nên gặp đặng thì truyện vãn cùng nhau luôn.”
Tới đây thầy tu nắm tay tôi mà nói rằng: “Thầy hảy ghé tai lại đây mà nghe cho 
rỏ. Đây là đến hai tội tôi, tới đây là tới đầu sự khốn cực tôi. – Tôi mệt lắm, xin 
cho tôi nghỉ một chút cùng nhớ các sự cho rỏ hơn.“
VII
http://tieulun.hopto.org 16 sur 27


Thầy ấy mở con mắt ra mà nói rằng: “Xin thầy chịu khó mở rương tôi ra mà lấy
cái thơ tôi để trong ấy mà đọc, rồi tôi sẽ nói tiếp theo cho thầy nghe.”
Tôi lại mở rương ra thì thấy có một cái thơ; tôi đem cái thơ ấy kề bên đèn mà
đọc rằng:
Bà-rịa, ngày 14 tháng tám năm Tân mùi.
“Kính thăm thầy đặng rỏ: người viết thơ nầy là một người xưa nay những 
tưởng tới thầy luôn. Dầu mà tôi biết nói thiệt sự nầy ra thì đau đớn lòng thầy 
lắm. Song là sự chán chường trước con mắt mà nính đi thì sao đặng ?
“Xưa nay ai nấy đều khen bạn thầy là người nhơn đức, hiền lành trung hiếu
cùng chồng lắm, chẳng ai ngờ sự rất quái gở ! Tôi không biết làm sao mà người 
bộ bề ngoài nhơn đức như vậy, mà có lòng ngoại tình được. Lại sự rất gớm 
ghiết hơn, là người ấy đã chọn bà con mình và bạn hữu thiết nghĩa của chồng 
mình mà phạm tội ấy.
“Tôi biết rằng, khi thầy được thơ nầy thì thầy sẽ nói tôi là một đứa nói gian; 
song tôi có đủ tang án mà làm cho thầy tin tôi.
“Vậy xin thầy kiếm trong tủ để áo của bạn thầy, thì thầy sẽ thấy hai cái thơ của 
thầy Liểu gởi cho bạn thầy thì thầy sẽ biết tôi có nói sai chăng ?
“Bấy nhiêu xin thầy nhậm lời cùng miển chấp.”
Khi tôi đọc thơ rồi thì thầy tu ấy nói rằng: “Thầy ôi ! Ngày kia đang khi vợ
chồng bạn hữu bà con vui vẻ sum vầy cùng nhau thì sự dữ ấy đến nhà tôi, vì 
ngày ấy tôi đặng cái thơ nầy đây.
“Ôi ! Thầy ôi ! Nói sự đau đớn lòng tôi đã chịu khi được thơ ấy thì không nổi. 
Tôi xin thầy đừng khi nào biết sự đau đớn ấy thì hơn.
http://tieulun.hopto.org 17 sur 27


“Nhưng vậy dầu cực thể nào tôi cũng làm như không có sự gì vậy. Song thật
trong lòng tôi quyết kiếm thế nào mà báo cừu hai người đã phá sự phước tôi 
như vậy.
“Ôi ! Thầy ôi ! Người ta nói rằng: “Chẳng có sự dữ nào mà nó đến một mình
đâu, một sự dữ thì nó kéo một bầy sự dữ khác theo.
VIII
“Tôi đặng thơ đã hơn một tuần lễ, kế thầy Liểu mua đặng ngựa thì chở về
Saigon. Thầy Liểu lui ghe đặng một ngày thì có tin báo rằng: “Ăn cướp đã chận
đàng Saigon mà đánh ghe buôn nhiều lắm.“
“ Khi quan tham biện nghe báo như vậy thì kêu tôi mà hỏi rằng: “Thầy dám 
lảnh mười tên lính đi bắt ăn cướp chăng ?”
“Tôi suy một hồi rồi thưa lại rằng: “Xin quan lớn cho tôi quân lính và thuốc
đạn cụ túc, cho được chống trả phi đảng thì tôi dám đi.”
“Vậy quan tham biện liền cho tôi đủ quờn phép khí giái quân lính cùng dạy tôi
phải lo xuất hành cho kíp.”
“Khi tôi đặng phép thì trong lòng tôi bồi hồi run sợ, nữa vui nữa buồn, vì tôi có 
ý xin đặng đủ quờn phép mà làm một sự quái gở kia, cho bằng lòng tôi mới
thôi.
“Sửa soạn rồi, tới ngày ấy tôi đem mười ba tên lính xuống ghe mà đi. Tôi đi
đặng vài con nước thì bỏ Tắc-mọi đã xa.
“Vậy ngày sau chừng sáu giờ chiều, tôi thấy phía bên kia sông, đậu gần bên bờ, 
một chiếc ghe giống như ghe thầy Liểu vậy. Khi coi đi coi lại, rỏ là ghe thầy 
http://tieulun.hopto.org 18 sur 27


ấy, thì tôi dạy đậu ghe lại ăn cơm, soạn sửa khí giái, vì tối nay nước lớn thì sẽ 
có ăn cướp mà bắn.
“Phải mà thầy thấy mặt tôi khi ấy thì thầy sẽ kinh khủng chẳng sai.” Là vì tôi 
khi đó như bị quỉ ám vậy. Một ít nữa thì tôi sẽ giết một người kia vô tội, mà 
bây giờ tôi còn gượng mà cười đặng, thì mặt mủi tôi hóa ra gớm ghiết lắm.
“Vậy khi ăn cơm nước nghỉ ngơi rồi, thì vừa tới nửa canh ba, nước mới lớn, tôi 
liền dạy dưới ghe tắt đèn hết, cho ăn cướp không thấy mà đi qua.
“Súng ống vừa sẳn sàng, thì vừa ghe thầy Liểu đi giữa dòng sông, ngang ghe
tôi; tôi liền dạy tên cai đứng nơi lái mà kêu ghé.
“ Song người cai mới kêu rằng: “Ghe đi kia ghé !” thì tôi nghe một viên đạn đi 
vo vo bên tai tôi, cùng một tiếng súng nổ nơi ghe thầy Liểu.
“Tôi thấy viên đạn gần trúng tôi thì tôi giận quá sức cho nên sự tôi hềm thù
thầy Liểu lại càng thêm nữa. Tôi liền la rằng: “Cha ! Chả ! Nó cự bây ! Bắn !
“Tức thì mười mủi súng giay qua ghe thầy Liểu mà phát một lượt; vừa khi ấy
tôi nghe một tiếng rằng: “Cha ôi ! Chết tôi !” Tôi nghe tiếng ấy thì tôi biết là
tiếng thầy Liểu thì sự giận và sự hềm thù tôi như thể biến đi đâu mất vậy, cho
nên tôi sợ hải và trách mình tôi lắm. Vậy tôi dạy chèo ghe lại có ý coi có
phương thế nào mà cứu thầy ấy chăng.
“Song vừa lại đến nơi thì thầy Liểu đã tắc hơi rồi. Nên tôi buồn bực trách móc 
tôi, cùng khóc lóc lắm, mà tôi khóc tội tôi mà thôi, chớ còn thầy Liểu thì tôi 
không thương tiếc chúc nào.
“Hỏi cớ sự rồi tôi dạy lính đem ghe vô bờ mà nghĩ cho đặng đến sáng về mà 
báo quan.
http://tieulun.hopto.org 19 sur 27


“Về đến nơi thì tôi đến trình quan tham biện rằng: “Ngày kia hồi canh ba có
một chiếc ghe đi ngang qua chỗ tôi đậu mà đón bắt kẻ cướp. Thấy ghe ấy đi 
ngang qua thì tôi kêu ghé, song ghe ấy không ghé mà lại bắn lại một phát súng, 
tôi thấy vậy tưởng ghe muốn cự thì dạy lính bắn lại. Bắn rồi chèo ghe ra mà 
coi, thì tôi thấy là ghe thầy Liểu đi mua ngựa về có giấy thông hành tử tế, tôi 
hỏi bạn thì bạn thưa rằng: “Khi thầy tôi nghe kêu thì tưởng là ăn cướp, nên trèo 
lên mui mà bắn chúng nó; chẳng ngờ đàng kia tưởng ăn cướp bắn cự thì bắn 
lại; mà tại thầy tôi ở trên mui cho nên bị đạn mà chết đi.”
“Tôi trình rồi, quan tham biện nói rằng: “Thầy có phép quan sai đi bắt ăn cướp, 
mà bởi thầy kia đã không hỏi hang cho rỏ trước khi bắn lại cho nên chết thì 
phải chịu; thầy không tội gì !”
“Nói rồi quan tham biện quở trách tôi sao không hỏi cho kỉ càn cùng dạy tôi về 
mà chôn cất thầy ấy cho tử tế.
“Vậy thầy ôi ! Từ ngày ấy cho đến bây giờ thì trí tôi không khi nào an đặng, tôi 
những thấy súng ống khí giái luôn, nhứt là khi ngủ thì tôi thấy tôi bị ăn cướp 
bắt mà bắn tôi hoài.
“Song dầu mà lương tâm tôi cắn rứt tôi thể nào thì tôi cũng không quên sự lổi
của thầy Liểu và của bạn tôi đã phạm với tôi.
“Nhiều lần tôi ở trường án mà về thì tôi muốn lại hỏi mọi sự ra cho vợ hay mà
tha lỗi cho vợ. Song khi lại gần thì tôi không muốn nói ra lại tưởng rằng: hỏi nó 
thì nó đương chịu cho đó. Ai dại mà chịu làm cha ăn cướp, bởi vậy cho nên tôi
không khi nào ngui sự lổi bạn tôi đã phạm cùng tôi đặng.
IX
“Khi tôi còn nhỏ, thì thường có Mọi hay đến mà bán hàng nơi nhà tôi. Trong
mấy người mọi đó thì có một đứa hay ra ngoài vườn mà hái một thứ bông tím 
tím kia, ở dưới cỏ mà mọc lên; tôi thấy người ấy hái thì tôi cũng bắt chước hái
http://tieulun.hopto.org 20 sur 27


chơi. Người Mọi thấy tôi hái bông đó thì la tôi biểu đừng có hái, vì nó là giống
độc lắm: sắc chừng một nắm mà uống thì phải mắc bịnh lần lần cho đến bảy 
tám tháng một năm thì phải chết: uống vô rồi không thuốc nào mà chữa đặng.
“Khi ấy thầy Liểu đã chết đặng mười lăm bữa rồi. Ngày kia tôi nhớ đến sự cực
tôi, thì trí khôn tôi nó bắt xao xiến bối rối làm cho tôi như điên vậy, thì tôi đi ra 
vườn cho có gió mát giải phiền một ít.
“Tôi đi chưa đặng giáp vòng vườn thì tôi ngó thấy một đám cỏ bông tím dưới
chơn tôi, tôi cúi xuống mà hái nó mà coi, thì tôi thấy nó là cái bông thuốc độc
người Mọi đã nói với tôi khi trước.
“Vậy tôi nhắm cái bông một hồi, rồi cúi xuống hái một nắm bỏ vô khăn cầm 
vào nhà. Thật sự tôi sẽ làm thì hiểm độc lắm, mà khi tôi vô nhà thì trí tôi cũng 
an tỉnh như tôi mới làm một sự phước vậy.
“Tôi vô nhà thấy bạn tôi đang bắc một cái siêu trên bếp thì tôi hỏi rằng: “Mình 
sắc gì đó vậy ?” Bạn tôi trả lời: “Ba bốn bữa rày nó bắt tôi ho dữ quá, cho nên 
khan tiếng; tôi sắc thử lá nguyệt bạch với chanh uống coi có hết chăng.”
“Tôi làm thinh không nói gì, cứ cúi xuống mà ngó cái siêu luôn, tôi ngó cái
siêu thì thấy cái nắp nó nhảy lên nhảy xuống dường như muốn mời tôi bỏ nắm 
bông trong khăn vô đó vậy. Vừa khi ấy bạn tôi lên nhà trên ăn trầu, thì tôi lại 
dở nắp siêu lên bỏ nắm bông ấy vô.
“Khi bạn tôi uống rồi, đến ngày mai thì không chổi dậy khỏi giường cũng 
không ăn uống gì đặng.
“Thầy ôi ! Khi tôi biết tội tôi trọng là thể nào, cùng khi thấy bạn tôi nằm trên 
giường mà than thở thì tôi buồn bực ăn năn trách mình muốn cứu vợ tôi cho
khỏi chết. Tôi rước không biết là mấy thầy; mà mỗi khi thầy nào đến tôi cũng 
lắc đầu hết, vì khi ấy tiếng người Mọi đã nói với tôi hơn hai mươi năm nay thì 
tôi nhớ lại hết: “Uống vô rồi không thuốc nào cứu đặng”
http://tieulun.hopto.org 21 sur 27


“Bây giờ mỗi ngày thì bạn tôi lại thêm ốm o gầy mòn hoài. Khi tôi thấy bịnh
bạn tôi càng ngày càng nặng hơn chừng nào thì tôi lại càng trách mình chừng 
nấy.
“Bạn tôi đau đã hơn mười một tháng song tôi không nghe khi nào bạn tôi mở
miệng ra mà nói cùng than thở đều gì; khi thấy tôi buồn thì kiếm lời dịu dàng 
mà an ủi tôi thì có.
“Ôi ! Trong mười một tháng ấy tôi trách mình tôi không biết là bao nhiêu; tôi
buồn bực cho đến đổi có nhiều lần bạn tôi thấy tôi chảy nước mắt ra thì tưởng
tôi khóc vì nó, thì nói cùng tôi rằng: “Xin thầy đừng rầu rỉ làm chi, tôi không
chết đâu; tôi đã chịu thuốc rồi, it ngày đây thì tôi sẽ lành.”
“Những lời như vậy thì nó làm cho tôi đau đớn như lưởng gươm đâm thấu vào
lòng tôi vậy.
“Tôi chịu cực thể ấy cho đến gần nữa năm 1873. Ngày kia tôi thấy bạn tôi mệt
lắm thì tôi biết đã gần giờ nó phải lìa khỏi thế rồi, nên tôi ở gần một bên bạn tôi 
luôn. Đến nữa đêm khi tôi thấy bạn tôi còn thở hơi ra mà thôi thì tôi không còn 
trông cậy gì về sự sống nó nửa, thì tôi cho mời các chức đến mà đọc kinh giúp 
kẻ mong sanh thì.
“Khi các chức đến đọc kinh cùng kêu chúa đặng một hồi lâu, thì đồng hồ đánh
ba giờ sáng. Khi ấy bạn tôi bắt tay tôi mà kéo tôi lại một bên miệng mà nói
rằng: “Tôi biết vì làm sao mà tôi phải chết, song tôi cũng xin Chúa thứ tha cho
thầy.” Nói rồi làm thinh cho đến bốn giờ thì linh hồn ra khỏi xác.
“Ôi ! Thầy ôi ! Khi tôi thấy tôi còn ở đời một mình thì sự buồn bực nó đã quá
trí tôi đi. Lại khi tôi tưởng đến hai người, tôi đã thương mến quá chừng mà đã
phải bị tay tôi mà chết thì tôi buồn bực sợ hải đêm ngày.
“Cho nên khi chôn cất bạn tôi rồi tôi xin thôi làm việc mà lên Saigon đặng xin 
http://tieulun.hopto.org 22 sur 27


Đức cha chuẩn cho tôi vô ở nhà dòng Tân-định mà tu trì đức hạnh ít lâu.
“Tôi vô nhà dòng rồi, thì tôi ở một cách sốt sắng lắm: đêm ngày tôi những đọc
kinh cầu nguyện, ăn chay hãm mình cùng học hành siêng năng tử tế lắm cho 
nên các thầy bề trên tôi đều bằng lòng mà khen ngợi tôi hết. Tôi có ý ra sức mà 
làm các sự ấy, cho đặng quên hai tội tôi không xưng ra. Bởi vậy, bề ngoài 
người ta gọi tôi là người nhơn đức, mà hẳn thật tôi là đứa tội lổi giả hình mà 
thôi, cho nên dầu tôi làm thể nào, thì lương tâm tôi cũng cắn rứt luôn chẳng khi 
nào cho trí khôn tôi bình an đặng.
“Thầy ôi ! Tôi chịu cực mà học như vậy đã đặng sáu năm, chịu đặng chức thầy,
cho đến năm kia là 1882, thì tôi mắc bịnh nầy; vì mình tôi đã mệt lại thêm trí
tôi không an nữa thì nó sanh ra nhiều chứng bịnh lắm.
“Đã hai năm nay tôi ở nhà thương mà uống thuốc, song bịnh tôi càng ngày 
càng tấn tới thì thầy thuốc dạy tôi xuống Vủng-tàu, “ở đó thanh khí có lẽ ông 
bớt chăng.”
“Nói tới đây thì trời vừa sáng, tàu đến Vủng-tàu.
Vậy tôi mới nói với thầy ấy rằng: “Tội thầy đã nói với tôi đó là đều độc dữ lắm, 
song Chúa nhơn từ vô cùng, còn dung thầy sống đến nay thì thầy phải xưng tội 
thì Chúa sẽ tha cho thầy chẳng sai đâu.”
Thầy ấy trả lời rằng: “Thầy đừng sợ làm chi, mai đây cha sở Bà-rịa xuống
Vủng-tàu thì tôi sẽ xưng tội tôi ra hết, vì tôi chịu cực cũng đã quá trí rồi.”
Tôi lại hỏi rằng: “Thầy xuống Vủng-tàu mà ở nhà ai ?”
Thầy ấy trả lời rằng: “Tôi xuống ở nơi nhà cha Bà-rịa đã cất để mà nghỉ tạm
khi cha xuống Vủng-tàu.”
http://tieulun.hopto.org 23 sur 27


Nói truyện vừa rồi tàu gieo neo; khi thầy ấy bắt tay tôi từ giả mà lên đất, thì 
thầy ngó tôi mà rằng: “Thầy ! Coi tôi cho rỏ có lẽ ta gặp nhau lần nầy là lần sau 
hết. Xin thầy đi bằng an, đến sau khi thầy có xuống Bà-rịa, thì tôi xin thầy hảy 
đọc một kinh nơi mồ LAZARO PHIỀN.” Nói rồi thầy Phiền xuống đò mà lên
đất.
X
Thầy ấy lên đất đặng nữa giờ thì tàu đi vô Bà-rịa. Tôi ở Bà-rịa, đặng một tuần 
lễ, rồi tôi trở lại Saigon không nghe tin thầy Lazaro Phiền nữa cho đến ngày 27 
janvier 1884 thì người đem thơ đam đến nhà tôi một cái thơ. Tôi coi ở ngoài 
bao thơ thì thấy có đóng con dấu Bà-rịa, tôi dở thơ ấy ra thì thấy đề rằng:
Bà-rịa, ngày 25 janvier 1884
“Kính thăm thầy đặng mạnh giỏi trong chúa “Khirixitô, cùng xin Chúa phù hộ
cho hai vợ chồng thầy.
“Thầy ôi ! Tôi xưa nay đã giấu tội tôi khi còn sống “làm cho thiên hạ tưởng tôi 
là người trọn lành cho nên “trước khi tôi bỏ thế mà xuống nằm nơi tro bụi tôi 
muốn “cho người ta biết tôi là ai, biết tội tôi là thể nào. Vậy nay “tôi mới viết 
thơ nầy mà xin thầy giúp tôi làm việc ấy cho “nên. Bây giờ có một mình thầy
cùng cha sở Bà-rịa biết “các việc tôi mà thôi, mà cha sở người chẳng có phép 
mà “tỏ tội tôi đã xưng ra với người. Bởi vậy tôi mới dám xin “thầy, khi tôi chết
rồi, thì thuật truyện tôi lại cho mọi “người biết, lại tôi xin thuật truyện sau nầy 
đặng cho thầy “tiếp theo sự tôi đã nói cùng thầy dưới tàu Jean-Dupuis “ngày 12 
janvier 1884, có lẽ khi thầy đặng thơ nầy thì “Lazaro Phiền chẳng còn ở đời
nữa.
“Tôi về Bà-rịa đã đặng ba bữa rày cho đặng gần cha “linh hồn, vì thầy thuốc đã 
đoán rằng: tôi không còn sống “đặng hơn ba ngày nữa. Vậy ngày hôm qua tôi 
xin cha “cho phép người ta vỏng tôi đi xuống Đất-đỏ mà viếng “quê hương tôi 
một lần sau hết, ôi ! Khi tôi thấy nơi tôi ở “thuở còn thơ ấu thì hai hàng nước 
mắt tôi tuôn xuống “ròng ròng.
http://tieulun.hopto.org 24 sur 27


“Khi ấy trí khôn tôi nhớ trực lại hết những sự trốn “lánh cực khổ ông già tôi và 
tôi đã chịu khi còn bé thì tôi “bước xuống vỏng lại ngồi trên miệng giếng ở
trước nhà “tôi thuở trước cùng ôm mặt tôi mà khóc ròng; một hồi “lâu tôi chổi
dậy lên vỏng biểu người ta đem tôi về Bà-rịa.
“Tôi về vừa đến nhà thì cha sở đưa cho tôi một cái “thơ cùng dạy tôi đọc cái
thơ ấy cho đến cùng.
“Tôi dở thơ ra thì thấy chữ viết trong thơ là chữ đờn “bà không có ký tên. Vậy 
trong thơ ấy viết thể nầy; tôi xin “chép lại đây cho thầy coi:
“Thơ nầy là thơ một người đã làm cho thầy phạm hai “tội rất trọng cùng bởi hai 
tội ấy mà làm cho thầy chịu “cực khổ mười năm nay, tôi cúi lạy thầy ! Nay mai 
thì “thầy sẽ về cùng Chúa cho nên tôi giám đến mà tỏ ra “cùng thầy sự thiệt hại 
tôi đã làm cho thầy phải chịu, mà “xin thầy hảy theo gương Chúa mà lấy lòng
thương xót “tha sự tội ấy cho một người đã có lòng thật thà mà ăn “năng cùng 
đền tội mình.
“Lạy thầy tôi là một người đờn bà tội lỗi dại dột “cùng bạc ác lắm; thuở tôi còn 
xuân xanh thì đã theo đàng “tội lỗi mê sa sắc dục thế gian xát thịt, cho đến hai 
mươi “mốt tuổi. Khi ấy tôi ở với ông quan ba kia ở tại đồn Bà-“rịa đã đặng ba 
tháng; rồi qua năm 1871 khi tôi thấy thầy “xuống làm thông ngôn tại Bà-rịa thì 
tôi lại đam lòng mà “thương thầy một cách rất lạ lùng lắm. Ban đầu tôi mướn
“người làm cách nọ thể kia mà đam thầy vô đàng tội lổi “cùng tôi mà tôi thấy
thầy khinh dể chê ghét tôi, thì tôi “lại kiếm thế mà oán thù. Tôi đã kiếm cách
thế mà hại “thầy đã hơn hai tháng, vừa may kế lấy thầy Liểu xuống “đây mà 
mua ngựa; nhơn dịp ấy tôi mới viết hai cái thơ “giả chữ thầy Liểu, mà sai 
người đem giấu hai thơ ấy nơi “áo bạn thầy, rồi tôi gởi một cái thơ khác cho 
thầy mà cáo “gian hai người nhơn đức ấy.
“Bây giờ thầy biết rỏ ràng rằng: “Bạn thầy cùng thầy “Liểu là ngươiụ vô tội mà 
đã bị chết hoan vì tôi. Cho nên “tôi lạy xin thầy tha tội cho tôi, thì Chúa cũng 
sẽ tha tội “cho thầy.
http://tieulun.hopto.org 25 sur 27


“Tôi chẳng giám viết tên tôi vào thơ nầy; tôi xin thầy “hỏi cha sở Bà-rịa thì
thầy sẽ biết tên người đờn bà tội lỗi “ấy là ai.”
Qua năm sau, là 1885 nhằm ngày bải trường, tôi xuống Bà-rịa một lần nữa mà
thăm bà con cùng cha sở Bà-rịa.
Ngày kia tôi đi cùng cha sở ra đất thánh mà viến nhà thờ Tử-đạo, vì nơi ấy có
ông bà tôi nằm đó. Khi tôi ra khỏi nhà thờ thì tôi thấy có một cái mồ gần một
bên có cây thánh giá, có đề chữ mà mưa đã làm lu hết còn sót bốn chữ: 27 
janvier 1884 mà thôi; tôi hỏi cha rằng: “Mồ ấy là mồ ai ?” Cha sở trả lời rằng: “ 
Mồ ấy là mồ thầy kia đã phạm tội trọng lắm, mà khi gần qua đời đã ăn năn tội 
một cách rất trọn lành cho nên bây giờ ở tại nước thiên đàng chẳng sai ?” Tôi 
hỏi cha rằng: “Có phải là mồ thầy Phiền chăng ?” Cha sở vừa ừ; thì tôi quì gối 
nơi mồ mà đọc rằng: “Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ cho linh hồn Lazaro 
Phiền đặng lên chốn nghỉ nghơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng 
vui vẻ vô cùng.”
-------------------------------------
[1] Nhà thờ những kẻ Tử-đạo tại Bàrịa là nhà thờ nhỏ cất nơi mồ chôn xương
những kẻ chịu đốt tại Bàriạ. Trong nhà thờ ấy, ở giữa có một cái mồ nơi đầu 
mồ có một cái bàn thờ, nơi mồ ấy thì có sáu câu như vầy:
Ba trăm bổn đạo xác nằm đây
Những trông sống lại hưởng phước đầy
Vì chúa tù lao dư ba tháng,
Cam lòng chịu đốt chết chỗ nầy,
Lập mồ táng chung vào một huyệt,
Giáo nhơn coi đó nhớ hằng ngày.
[2] Truyện thầy tu thuật lại sau nầy về sự giam cầm trong ngục thuở bắt đạo khi 
Tây qua, thì tôi đã nghe bà già tôi nói lại nhiều lần; vì bà già tôi khi ấy cũng bị 
bắt bị đốt tại Bà-rịa song đã trốn ra khỏi. – Đã hai mươi năm nay mà bốn chữ 
http://tieulun.hopto.org 26 sur 27


“Biên-hoà Tả-đạo” cũng còn rỏ ràng nơi mép tai như mới khắc vậy. 
Nguyễn Trọng Quản
http://tieulun.hopto.org 27 sur 27

tải về 266.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương