Nguyên thủy phật giáo tư TƯỞng luận tác Giả: Kimura Taikentải về 1.64 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO

TƯ TƯỞNG LUẬN


Tác Giả: Kimura Taiken
Hán Dịch: Âu Dương Hãn Tồn

Việt Dịch: HT Quảng Độ


Xuất Bản: Viện Đại Học Vạn Hạnh Việt Nam 1969

Chùa Khánh Anh, France

---o0o---

Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 18-07-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục


TỰA

THIÊN THỨ NHẤT - ĐẠI CƯƠNG LUẬN

CHƯƠNG I - PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO  VỚI PHƯƠNG CHÂM CỦA BỘ SÁCH NÀY

1- PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ NHỮNG TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

2- VẤN ĐỀ NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO

3- ÐẶC BIỆT LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI THÍCH GIÁO LÝ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY.

CHƯƠNG II - PHẬT GIÁO VỚI THỜI THẾ

1- MỘT QUAN NIỆM KHÁI QUÁT VỀ THỜI THẾ

2- TƯ TƯỞNG GIỚI ĐƯƠNG THỜI

3- ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ TRƯƠNG CỦA CÁC ĐOÀN SA MÔN

4- ÐỊA VỊ VÀ ÐẶC TRƯỜNG CỦA NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO

CHƯƠNG III - GIÁO LÝ ÐẠI CƯƠNG

1- GIÁO PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT CỦA PHẬT

2- CHỦ NGHĨA LẤY CHÍNH PHÁP LÀM TRUNG TÂM

3- Ý NGHĨA CỦA PHÁP

4- PHÁP TÍNH

5- GIÁO PHÁP

6- PHÁP VÀ NGƯỜI

THIÊN THỨ HAI - THẾ GIỚI QUAN HIỆN THỰC 

CHƯƠNG I - NHÂN QUẢ-QUAN VỀ NGUYÊN-LÝ THẾ-GIỚI

1- THẾ-GIỚI-QUAN ÐƯƠNG THỜI

2- NHÂN DUYÊN LUẬN

3- SỰ PHÂN LOẠI NHÂN DUYÊN

4- SO SÁNH VỚI CÁC THUYẾT CỦA NGOẠI ÐẠO

CHƯƠNG II - HỮU TÌNH LUẬN ÐẠI CƯƠNG

1- VÔ-NGÃ-LUẬN

2- NHỮNG YẾU TỐ TỔ CHỨC THÀNH HỮU TÌNH

3- ÐỘNG-LỰC-NHÂN THÀNH LẬP HỮU TÌNH

4- BẢN CHẤT CỦA HỮU TÌNH

5- SINH-MỆNH-QUAN ÐƯƠNG THỜI VỚI SINH-MỆNH-QUAN PHẬT GIÁO

CHƯƠNG III - TÂM LÝ LUẬN

1- SINH MỆNH VỚI HOẠT ÐỘNG TÂM LÝ

2- CƠ QUAN CẢM GIÁC

3- QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC

4- TÁC DỤNG NỘI TÂM

5- TÂM LÝ ÐẶC THÙ VÀ PHIỀN NÃO

CHƯƠNG IV - NGHIỆP VÀ LUÂN HỒI

1- Ý NGHĨA LUÂN HỒI QUAN TRONG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO

2- NHẬN XÉT QUA VỀ SỰ TƯƠNG TỤC SAU KHI CHẾT

3- ÐẶC BIỆT LUẬN VỀ BẢN CHẤT CỦA NGHIỆP

4- SỰ QUAN HỆ CỦA NHÂN CÁCH GIỮA ÐỜI TRƯỚC VÀ ÐỜI SAU

5- TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP VÀ QUẢ VỚI THỎA ÐÁNG TÍNH LUÂN LÝ

6- CÁC LOẠI HỮU TÌNH

CHƯƠNG V - LUẬN VỀ MƯỜI HAI DUYÊN  KHỞI

1- LỜI TỰA

2- DUYÊN KHỞI QUAN ÐƯƠNG THỜI VỚI THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN QUAN

3- SỐ MỤC CỦA CÁC CHI DUYÊN KHỞI

4- PHƯƠNG PHÁP GIẢI THÍCH THÔNG THƯỜNG VỀ MƯỜI HAI DUYÊN KHỞI

5- GIẢI THÍCH THEO LẬP TRƯỜNG VÃNG QUAN

6- CĂN CỨ VÀO SỰ TRÌNH BÀY TRÊN ÐÂY ÐỂ GIẢI THÍCH THEO HOÀN QUAN

7- MANH NHA CỦA SỰ GIẢI THÍCH PHẬN ÐOẠN SINH TỬ.

CHƯƠNG VI - LUẬN VỀ BẢN CHẤT TỒN TẠI

1- KHUYNH HƯỚNG THƯỜNG THỨC

2- KHUYNH HƯỚNG QUAN NIỆM LUẬN

3- KHUYNH HƯỚNG VÔ VŨ TRỤ LUẬN

4- KHUYNH HƯỚNG HÌNH NHI THƯỢNG HỌC THỰC TẠI LUẬN

CHƯƠNG VII - CĂN CỨ VÀ SỰ PHÁN ÐOÁN GIÁ TRỊ SỰ TỒN TẠI

1- HẾT THẢY LÀ KHỔ

2- VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ: CĂN CỨ CỦA KHỔ QUAN

3- THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH: CĂN CỨ CỦA KHỔ QUAN

4- CĂN CỨ CỦA TÂM LÝ THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH

THIÊN THỨ BA - LÝ TƯỞNG VÀ SỰ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG I - TỔNG QUÁT VỀ TU ÐẠO LUẬN

1- PHƯƠNG CHÂM TU ÐẠO CĂN BẢN

2- PHƯƠNG PHÁP TU ÐẠO CỦA ÐƯƠNG THỜI VÀ PHƯƠNG PHÁP TU ÐẠO CỦA PHẬT.

3- KHÔNG KHỔ, KHÔNG VUI

4- TƯ CÁCH TU ÐẠO: BỐN GAI CẤP ÐỀU BÌNH ÐẲNG

5- PHỤ NỮ VỚI VIỆC TU ÐẠO

6- TẠI GIA VÀ XUẤT GIA

CHƯƠNG II - KHÁI LUẬN VỀ ÐẠO ÐỨC

1- Ý NGHĨA ÐẠO ÐỨC ÐỐI VỚI VIỆC TU ÐẠO

2- CĂN CỨ TƯỞNG LỆ SỰ LÀM LÀNH, LÁNH DỮ

3- ÐẠO ÐỨC GIA ÐÌNH

4- ÐẠO ÐỨC XÃ HỘI

5- LUẬN VỀ CHÍNH TRỊ

CHƯƠNG III - SỰ TU ÐẠO CỦA TÍN ÐỒ

1- SỰ TẤT YẾU CỦA MỘT TÍN ÐỒ

2- NHỮNG ÐIỀU KIỆN ÐỂ THÀNH TÍN ÐỒ

3- CẢNH GIỚI CỦA TÍN ÐỒ

CHƯƠNG IV - PHƯƠNG PHÁP TU DƯỠNG CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

1- ÐỘNG CƠ CỦA SỰ XUẤT GIA CHÂN CHÍNH

2- XUẤT GIA VỚI ÐỘNG CƠ KHÔNG CHÂN CHÍNH

3- TINH THẦN GIỚI LUẬT

4- NHỮNG ÐỨC MỤC VÀ TINH THẦN TU ÐẠO

5- TRÍ, TÌNH, Ý VỚI PHƯƠNG PHÁP TU DƯỠNG

6- ĐẶC BIỆT LUẬN VỀ SỰ TU DƯỠNG THIỀN ĐỊNH

CHƯƠNG V - TIẾN TRÌNH TU ĐẠO VỚI LA-HÁN

1- LỖI LẦM VÀ SỰ SÁM HỐI

2- SỰ ĐẮC QUẢ VÀ BẢN CHẤT CỦA NÓ

3- NĂNG LỰC CỦA LA-HÁN

CHƯƠNG VI - NIẾT BÀN LUẬN

1- HAI LOẠI NIẾT BÀN

2- HỮU DƯ NIẾT BÀN

3- ĐƯƠNG THỂ CỦA VÔ DƯ NIẾT BÀN

4- NIẾT-BÀN GIỚI CỦA PHÁP TÍNH TUYỆT ĐỐI VỚI NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐỜI SAU


---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương