Nguyễn minh tuấn giáo viên trường thpt chuyên Hùng Vương


CHUYÊN ĐỀ 6 : ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXILICtrang15/15
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

CHUYÊN ĐỀ 6 : ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXILIC1B

2C

3C

4C

5D

6D

7A

8D

9C

10D

11B

12B

13A

14A

15A

16BD

17D

18A

19C

20B

21A

22C

23C

24B

25C

26C

27A

28C

29A

30A

31A

32D

33A

34D

35C

36C

37C

38D

39D

40D

41A

42D

43D

44A

45C

46C

47C

48D

49A

50C

51B

52B

53C

54D

55B

56C

57A

58A

59BD

60D

61B

62DAD

63C

64D

65D

66BA

67B

68D

69C

70A

71D

72B

73D

74CB

75D

76C

77C

78B

79C

80B

81D

82B

83B

84D

85D

86D

87A

88A

89A

90CC

91AD

92B

93C

94B

95AB

96C

97C

98C

99B

100D

101A

102C

103A

104C

105C

106D

107A

108D

109C

110B

111BB

112A

113A

114A

115B

116C

117B

118A

119B

120A

121A

122D

123A

124A

125B

126B

127D

128C

129A

130A

131B

132A

133B

134B

135D

136D

137B

138B

139D

140A

141C

142A

143D

144B

145C

146A

147B

148A

149C

150C

151A

152B

153C

154A

155B

156B

157C

158A

159A

160B

161C

162C

163A

164D

165D

166C

167B

168B

169B

170A

171A

172A

173C

174B

175B

176A

177A

178C

179A

180D
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương