Nguyen Thi Bach Kim and Tang Thi Ha Yentải về 14.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích14.02 Kb.
#39250

 1. Nguyen Thi Bach Kim and Tang Thi Ha Yen, Generating the All Efficient Vertices in Outcome Set of a Multiple Objective Linear Programming Problem, Proceedings of the Twentieth Scientific Conference, Hanoi University of Technology, Section: Applied Mathematics and Informatics, pp. 87-92 (2006)

 2. Nguyen Thi Bach Kim, Nguyen Thi Minh Hue and Dao Phan Vu, The Efficient Outcome Set of a Bicriteria Linear Program and Applications, East – West Journal of Mathematics, 8(1), pp. 15-25 (2006).

 3. Nguyen Thi Bach Kim, Nguyen Thi Le Trang and Tang Thi Ha Yen, Outcome-Space Outer Approximation Algorithm for Linear Multiplicative Programming, East – West Journal of Mathematics, 9(1), pp. 81-98, 2007.

 4. Nguyen Thi Bach Kim, Le Thi Hoai An and Tran Minh Thanh, Outcome-Space Polyblock Approximation Algorithm for Optimizing over Efficient Sets, Proceedings of the Second International Conference MCO 2008, Metz, France, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 234-243, 2008.

 5. Phan Trung Huy, Vu Phuong Bac ,Nguyen Manh Thang,Truong Duc Manh,Vu Tien Duc, Nguyen Tuan Nam, A new CPT extension scheme for high data embedding ratio in binary images, the Proceedings of the 1st KSE. Inter. Conf. Hanoi 10/2009. pp. 61-66. IEEE.CS.

 6. Doanh Nguyen-Ngoc, Tran Thi Hue, Effects of fast density-dependent dispersal on source-sink dynamics, manuscript

 7. Nguyen Xuan Thao and Nguyen Tien Trung, The generalized convolutions related to the Fourier sine and Kontorovich-Lebedev integral transformations, Journal of science, Hanoi national university of education. 2011. V.56. N.7, 3-13

 8. Nguyễn Xuân Thảo, Vũ Tiến Đức, Một s bất đẳng thức cho tích chập suy rộng, International conference on analysis and applied mathematics, Hochiminh City. 2011, 222-233

 9. Nguyễn Xuân Thảo, Vũ Viết Triển, Tích chập suy rộng với một lớp hàm trọng đối với phép biến đổi Kontorovich – Lebedev, Fourier sine và Fourier cosine, International conference on analysis and applied mathematics. Hochiminh City, 2011, 539-548

 10. Phan Trung Huy, Cheonshik Kim, Nguyen Tuan Anh, Le Quang Hoa, Ching-Nung Yang, Data hiding based on palette images using r-weak bases of Z2 modules, Proceeding 8th International Conference GPC - Grid and Pervasive Computing, pp. 649-658, 05/2013

 11. Phan Trung Huy, Nguyen Tuan Anh, Vu Quan Huan, Some methods to insert backdoor into key generation scheme for RSA cryptosystem, Proceedings 6th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR) – ISBN: 978-604-913-165-3, Thua Thien – Hue 20-21/06/2013, pp. 325-330

 12. Phan Trung Huy, Nguyen Tuan Anh, Vu Quan Huan, On Techniques for Embedding Backdoors into RSA Key Generations, Proceeding 2013 IEEE RIVF International Conference on Information and Communication Technologies, Hanoi 10-13/11/2013, pp. 52-55,

 13. Nguyen Xuan Thao, Do Van Kien and Tran Tien Tam, Convolutions and their applications,, HNKH Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa, 5/2014, 277-293

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> -
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> Hãy là người đầu tiên biết
uploads -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
uploads -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
uploads -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
uploads -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
uploads -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu

tải về 14.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương