Nguồn kinh phí học phí. Số tk : 3712 Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân trúng thầu cung cấptải về 25.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.25 Kb.
Phụ lục: Danh mục phần mềm trúng thầu Gói 3. Phần mềm thư viện

(Kèm theo Quyết định số : 430/QĐ- DHN ngày 13tháng 08 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội)

Nguồn kinh phí học phí . Số TK : 3712

Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân trúng thầu cung cấp :


STT

Tên hàng hóa

Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

Xuất xứ

Đơn giá

(đồng VN)

1

Phần mềm số hóa

ABBYY

Phần mềm

1

Liên bang Nga

648.000.000

2

Nâng cấp phần mềm thư viện điện tử Libol (Bổ sung 3 phân hệ)


Libol

Phần mềm

1

Việt Nam

180.000.000

3

Phần mềm thư viện số Libol

Libol

Phần mềm

1

Việt Nam

465.000.000

4

Phần mềm trang thông tin thư viện

4.1

Phần mềm trang thông tin thư viện


TVIS

Phần mềm

1

Việt Nam

166.000.000

4.2

SharePointSvr 2010 SNGL OLP NL Acdmc


Microsoft

License

1

Microsoft - USA

28.600.000

4.3

SharePointStdCAL 2010 SNGL OLP NL Acdmc Stdnt UsrCAL


Microsoft

CAL

10

Microsoft - USA

400.000
Tổng cộng
1.488.000.000


Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn ./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương