NGÂn hàng thưƠng mại cổ phầN Á châu asia commercial bank (acb)tải về 51.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích51.87 Kb.

Ngày nhận hồ sơ (ACB ghi):

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM

acbhr@acb.com.vn

MẪU NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP
THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:

Giới tính:

 Nam  NữNgày sinh:

Nơi sinh:Số CMND: Ngày cấp:

Nơi cầp:


ĐT nhà riêng:

Chiều cao:

Cân nặng:Địa chỉ liên lạc:


ĐT di động:


Email:


NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP

Đề tài thực tập:
Lĩnh vực muốn thực tập

 Kinh doanh bán hàng

 Dịch vụ khách hàng

 Pháp lý chứng từ

 Phân tích Tín dụng

 Thanh toán quốc tế

 Nhân sự

 Khác (Vui lòng ghi rõ):

Thời gian thực tập: Từ ngày ………tháng……….năm………..đến ngày…….....tháng…..……năm…….…

Địa điểm thực tập(Vui lòng tham khảo mạng lưới các chi nhánh của ACB tại Website:www.acb.com.vn)

Nếu bạn mong muốn thực tập ở Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng ghi rõ tên Quận

1.

2.

3.

Nếu bạn mong muốn thực tập ở các tỉnh ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng ghi rõ tên Tỉnh

1.

2.

3.

Bạn có mong muốn trở thành nhân viên của ACB sau thời gian thực tập?

 Có

 Không

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Trường
Chuyên ngành
Điểm Trung bình các năm học chuyên ngành

Liệt kê các môn chuyên ngành bạn đã học và điểm số (không cần điền vào mục này nếu bạn có bảng điểm)

1.

7.

13.

2.

8.

14.

3.

9.

15.

4.

10.

16.

5.

11.

17.

6.

12.

18.

Chứng chỉ Ngoại ngữ

Tên chứng chỉ:


Thời gian cấp bằng


Nơi cấp bằng


Tên chứng chỉ:


Thời gian cấp bằng


Nơi cấp bằng


Chứng chỉ Tin học

Tên chứng chỉ:


Thời gian cấp bằng


Nơi cấp bằng


Tên chứng chỉ:


Thời gian cấp bằng


Nơi cấp bằng


Chứng chỉ khác

Tên chứng chỉ:


Thời gian cấp bằng


Nơi cấp bằng


Tên chứng chỉ:


Thời gian cấp bằng


Nơi cấp bằng


HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Nội dung


Đơn vị tổ chức


Vai trò của bạn


Thành tích đạt được


1.


2.


3.Ghi chú: Vui lòng đính kèm thư giới thiệu bạn đến thực tập tại Ngân hàng Á Châu.

Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ và đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên.

Ứng viên (ký và ghi rõ họ tên) Ngày


NHẬN XÉT CỦA PHÒNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ACB:


Chức danh phân công thực tập

Đơn vị phân công thực tập

Ghi chú

………………………………………

………………………………………

………………………………………


………………………………

………………………………

………………………………


……………………………………

…………………………………………………………………………

Trang /
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương