NGÂn hàng đỀ thi cuộc thi “Chào Đồng Chí” Lần III – Năm 2014 phầN 1: kiến thức tổng quát về ĐOÀN – HỘi trưỜNGtải về 219.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích219.71 Kb.
#22669
ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CHÀO ĐỒNG CHÍ 2014

-------------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014
NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Cuộc thi “Chào Đồng Chí” Lần III – Năm 2014
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ ĐOÀN – HỘI - TRƯỜNG

I. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Hãy sắp xếp các tên gọi khác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cách mạng theo thứ tự thời gian1 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2 - Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

3 - Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

4 - Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

5 - Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

6- Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

7- Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra ở đâu?

3. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

4. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào ?

6. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

7. Bài hát“Thanh niên làm theo lời Bác” trở thành bài hát chính thức của Đoàn TNCS HCM vào thời điểm nào?

8. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?

9. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào ?

10. Từ năm nào Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh niên”?

11. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

12. Cột mốc đánh dấu sự thống nhất tổ chức Đoàn trong cả nước với tên gọi chung: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh được đánh dấu bằng sự kiện?

13. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào?

14. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vào thời gian nào ?


II. THÀNH ĐOÀN TP.HCM

1. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nhiệm kỳ IX (2012-2017) hiện nay là đồng chí nào?

2. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM TP. Hồ Chí Minh lần IX nhiệm kỳ 2012-2017 diễn tra trong thời gian nào?

3. Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn TP.HCM lần IX tên là gì, do ai sáng tác:

4. Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ I (1977 – 1981) là đồng chí nào?

5. Khẩu hiệuTuổi trẻ thành phố yêu nước, trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức công dân,

 rèn đức, luyện tài, vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

là khẩu hiệu hành động của?

6. Đơn vị nào sau đây trực thuộc Thành Đoàn Tp. HCM

7. Trường Đoàn Lý Tự Trọng nằm ở đâu?

8. Câu lạc bộ trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM là?

9. Xưởng phim truyền thống Thành đoàn – TP.HCM là tên gọi trước đây của đơn vị nào?

10. Địa chỉ Nhà Văn hóa Thanh niên là:

11. Website chính thức của Thành Đoàn TP.HCM là gì?

12. Văn phòng Thành Đoàn TP.HCM đặt ở đâu?

13. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2014 gồm bao nhiêu lĩnh vực?

14. Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017, Trung ương Đoàn tặng bức trướng cho Đại hội với nội dung gì?

15. Đơn vị nào sau đây không trực thuộc Thành Đoàn Tp. HCM


III. ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

1. Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ XVII (2012 - 2014 là ai?

2. Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu Bí thư, Phó Bí thư, UVTV?

3. Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu Đoàn Khoa/Viện/Liên chi đoàn trực thuộc?

4. CLB/Đội/Nhóm nào sau đây không trực thuộc Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM?

5. Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu CLB/Đội/Nhóm trực thuộc?

6. Các Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ XVII hiện nay là ai?

7. Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Kinh tế TP. HCM hiện nay có bao nhiều đồng chí?

8. Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có bao nhiêu đồng chí?

9. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. HCM lần thứ XVIII là nhiệm kỳ:

10. Công trình thanh niên “Lầu học tự quản” của Đoàn trường ĐH Kinh tế TP. HCM bắt đầu thực hiện vào năm nào?

11. Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế TP. HCM Nhiệm kỳ XVI (2009 – 2012) là ai?

12. Tên gọi đầy đủ của hệ thống mã vạch thuộc Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM?

13. Hiện nay, Văn phòng Đoàn - Hội trường Đại học Kinh tế TP.HCM đặt ở đâu?

14. Nhiệm kỳ của Đại hội Đại biểu trường ĐH Kinh tế TP. HCM kéo dài trong bao lâu?

15. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế TP. HCM, nhiệm kỳ XVII (2012 – 2014) diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?IV. HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

1. Ngày 09/01 được quyết định là Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam thời gian nào?

2. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong thời gian nào?

3. Tính đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã mấy lần đổi tên?

4. Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được quyết định đổi tên thành Hội Sinh viên Việt Nam thời gian nào?

5. “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang… Thời đại bây giờ là thời đại vệ tinh nhân tạo, nghĩa là thời đại của khoa học phát triển rất mạnh, thời đại xã hội chủ nghĩa, thời đại anh hùng (không phải là anh hùng cá nhân). Vậy mong các cháu làm người anh hùng trong thời đại anh hùng”. Câu nói này được Bác dặn dò tại Đại hội nào?

6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Sinh viên Việt Nam đã thống nhất thông qua:

7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Sinh viên Việt Nam đã thống nhất phát động:

8. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX hiện nay là ai?

9. Tại đại hội Hội SV Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2013-2018) đã chọn chủ đề năm Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015 là gì?

10. Tại đại hội Hội SV Việt Nam Khóa IX (Nhiệm kỳ 2013-2018) đã chọn Khẩu hiệu hành động Công tác Hội và phong trào sinh viên Nhiệm kỳ 2013-2018 là:

    11. Một trong những chỉ tiêu phấn đấu của Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015 là?

    12. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII là ai?

    13. Phát huy kết quả của cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong sinh viên toàn quốc phong trào "Sinh viên 5 tốt” từ Đại hội mấy?

    14. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013-2018 là đại hội của tinh thần…

V. HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Chủ đề công tác Hội và phong trào sinh viên Hội SV Việt Nam TP. HCM đề ra trong năm học 2014 – 2015 là:

2. Chủ đề “Năm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội” trong công tác Hội và phong trào sinh viên TP. HCM của năm học nào?

3. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ 10, khóa IV(2010 – 2015) đã có bao nhiêu đồng chí cán bộ Hội chủ chốt các trường đại học, cao đẳng đã được hiệp thương kiện toàn bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố?

4. Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

5. Trong phương hướng của nhiệm kỳ IV, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM thực hiện:

6. Trong phương hướng của nhiệm kỳ IV Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, đề ra:

7. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ V dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian nào?

8. Mục tiêu và khẩu hiệu hành động công tác Hội và phong trào sinh viên TP.HCM giai đoạn 2005-2010 là gì?

9. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần IV đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn thành phố có tổ chức Hội Sinh viên?10. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần IV đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % sinh viên các trường có tổ chức Hội tham gia phong trào Sinh viên 5 tốt?

11. Tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần IV, đồng chí nào giữ chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM?

12. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM hiện nay là ai?

13. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần IV đề ra chỉ tiêu bao nhiêu % Hội Sinh viên trường có tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học?

14. Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM gồm bao nhiêu cụm thi đua?

15. Tiền thân của phong trào “Sinh viên 5 tốt” là?VI. HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

1. Số lượng Liên chi hội Sinh viên khoa, Ký túc xá trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM hiện nay là bao nhiêu?

2. Cơ cấu Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM gồm bao nhiêu đồng chí?

3. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ĐH Kinh Tế TP.HCM có bao nhiêu đồng chí Phó Chủ tịch?

4. Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 – 2015 trường Đại học Kinh tế TP.HCM lấy chủ đề là gì?

5. Năm 2015 là kỷ niệm bao nhiêu năm thành lập Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM?

6. Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay là đồng chí nào?

7. Nhiệm kỳ Đại hội Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM kéo dài trong bao lâu?

8. Một trong những điều kiện thành lập Liên chi hội sinh viên Khoa/ Ký túc xá là:

09. Hiện nay, trường Đại học Kinh tế TP. HCM có bao nhiêu Câu lạc bộ/ Đội/ Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường?

10. Các Phó Chủ tịch hiện nay của Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế là:

VII. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN – HỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

1. Miss UEH năm 2011 là ai?

2. Cuộc thi “Duyên dáng Sinh viên Kinh tế” năm 2011 là lần thứ mấy tổ chức?

3. Hoa khôi “Duyên dáng Sinh viên Kinh tế” năm 2011 là sinh viên khoá bao nhiêu?

4. Cuộc thi SV 2012 do Đài truyền hình Việt Nam và Trung ương HSV Việt Nam phối hợp tổ chức, thứ hạng cao nhất của đội tuyển SV UEH đã đạt được là gì?

5. 04 trường vào vòng chung kết toàn quốc SV 2012 do Đài truyền hình Việt Nam và Trung ương HSV Việt Nam phối hợp tổ chức là?

6. Quỹ học bổng “Điểm sáng tương lai” do Hội Sinh viên trao tặng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lấy từ nguồn kinh phí nào?

7. Hội trại truyền thống “Sức trẻ Kinh tế 2014” được tổ chức để kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

8. Ai đạt được danh hiệu “Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhất năm 2013”?

9. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2013 được diễn ra trong bao nhiêu chặng? Mặt trận tỉnh là địa bàn nào?

10. Cổng thông tin chính thức của Đoàn – Hội trường là:

11. Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế 2014 diễn ra tại những mặt trận nào?

12. Hoạt động Hiến máu tình nguyện được tổ chức vào khoảng thời gian nào trong năm?

13. Khẩu hiệu chương trình Tiếp sức mùa thi trường ĐH Kinh Tế TP.HCM từ năm 2013 đến nay là gì?

14. Ca khúc trong MV hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện do Đoàn – Hội UEH thực hiện có tên là gì? Mục đích thực hiện MV?

15. Giải bóng đá cán bộ Đoàn – Hội UEH năm 2014 là lần tổ chức thứ bao nhiêu? Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Kinh tế Tp. HCM lần mấy?

16. Cuộc thi dành cho cán bộ Đoàn – Hội trường ĐH Kinh tế TP.HCM “Chào đồng chí” lần 3 được tổ chức vào năm nào?

17.  Top 03 đơn vị Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên UEH lần thứ 39 – năm 2014 lần lượt là:

18. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014 trường ĐH Kinh Tế TP.HCM có tất cả bao nhiêu đội hình?

19. Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014 có bao nhiêu môn thi đấu?

20. Top 03 đơn vị dẫn đầu Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2014 lần lượt là:

21.  Thí sinh đạt giải nhất Hội thi Đơn ca Tiếng hát Sinh viên Kinh tế lần thứ 24 - năm 2013 là?

22. Tại Liên hoan Tiếng hát SV-HS toàn thành lần thứ VIII - năm 2013, Đội tuyển văn nghệ UEH đạt thứ hạng bao nhiêu?

23. Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2013 và kỷ niệm 20 năm chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Tp. HCM đã được trao tặng danh hiệu gì?

24. Năm 2013, Hội Sinh viên trường đã công nhận bao nhiêu sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường?

25. 05 tiêu chí bình chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm 2014 mà Hội Sinh viên trường đang triển khai lần lượt là:

26. Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu nhất năm 2013” của trường ĐH Kinh tế Tp. HCM là ai?

27. Đêm hội văn hoá “Nối vòng tay lớn 2013” chào đón Tân Sinh viên K39 có sự tham gia giao lưu sinh viên của trường Đại học nào?

28. Học bổng Điểm sáng tương lai được trao vào 2 chương trình lớn nào trong năm?

29. Hội trại Sức trẻ Kinh tế 2014 được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu?

30. Hội xuân Sinh viên Kinh tế 2014 tổ chức vào thời gian nào?

VIII. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

1. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có bao nhiêu Phòng, Viện chức năng?

2. When was University of Economics Ho Chi Minh City founded?

3. Thư viện trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay có mấy kho sách ở cơ sở B?

4. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng nhì năm nào?

5. Năm 2006, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM được trao tặng:

6. Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện nay là ai?

7. Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM, Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM vào ngày tháng năm nào?

8. Theo quy định của nhà trường, chuyên ngành nào bắt buộc sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt TOEIC 550 (tiếng Anh) trở lên?

9. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định tách Đại học Kinh tế ra khỏi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trở thành trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh vào ngày tháng năm nào?

10. Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh hiện nay là một trong bao nhiêu trường đại học trọng điểm của quốc gia?

11. Hiện nay, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM có tổng cộng bao nhiêu Phó hiệu trưởng? Kể tên?

12. Có bao nhiêu quy ước văn hóa ứng xử tại UEH?

13. Hiện nay trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu cơ sở được sử dụng để giảng dạy và học tập của sinh viên hệ ĐHCQ tập trung?

14. Chương trình liên kết đào tạo DBA là chương trình liên kết giữa Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với trường Đại học của nước nào sau đây?

15. Điểm chuẩn trúng tuyển khóa 40 – Đại học chính quy của trường Đại học Kinh Tế TP.HCM là

16. Học chế tín chỉ bắt đầu áp dụng từ khóa nào của đại học chính quy?

17. Cơ sở đào tạo và hoạt động thể dục thể thao của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ở địa chỉ nào? Được đưa vào hoạt động từ thời gian nào?


18. Chuyên ngành Thẩm định giá thuộc khoa nào?

19. “Văn hóa UEH” được ban hành và thực hiện từ năm nào?

20. Mục tiêu đào tạo của UEH là:

21. Sứ mạng của UEH là:

22. Tầm nhìn của UEH là:

23. Giá trị của UEH là:PHẦN 2: KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM
I. SỰ KIỆN LỊCH SỬ

1. “Tiến quân ca” do ai sáng tác, vào năm nào?

2. When did “Việt Nam” become our country’s official name?

3. Hiệp định Paris được ký kết vào ngày tháng năm nào?

4. “Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” được đổi tên thành “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào ngày, tháng, năm nào, thuộc quốc hội khóa mấy?

5. “Luận cương chính trị tháng 10/1930” do ai biên soạn?

6. Hiệp định Paris 1973, cố vấn đặc biệt của Việt Nam là ai?

7. When and where did “Đồng Khởi” Movement take place?

8. “Hịch tướng sĩ” do ai viết, vào thời điểm nào?

9. Việt Minh là tên gọi tắt của…

10. "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng" của ai ?

11. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giành được thắng lợi vang dội đầu tiên bằng Chiến dịch nào, chiến dịch này diễn ra trong thời gian nào?

12. Nguyễn Trãi viết những câu thơ sau để miêu tả khí thế áp đảo, mãnh liệt của quân ta đối với giặc trong trận đánh nào?

“Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

Voi uống nước, nước sông phải cạn

Đánh một trận, sạch không kình ngạc

Đánh hai trận, tan tác chim muông”

13. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi khi nào và đóng đô ở đâu?

14. Trần Quang Khải đã làm bài thơ sau mừng trận thắng nào?

“Chương Dương cướp giáo giặc

Hàm Tử bắt quân thù

Thái Bình nên gắng sức

Non nước ấy nghìn thu”

15. Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông diễn ra trong thời gian nào?

16. Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ  chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học vào ngày tháng năm nào?

17. Chiến dịch Tây Bắc diễn ra gồm mấy đợt?

18. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái vào tháng 2/1930 do tổ chức nào lãnh đạo?

19. Ngày 26/04/1975 chính thức mở đầu cho chiến dịch nào?

20. Lá cờ chiến thắng của Cách mạng được kéo lên trong phủ Tổng thống Ngụy trong ngày 30/4/1975 vào lúc nào ?

21. Trong 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" quân và dân ta đã bắn rơi tổng cộng bao nhiêu máy bay các loại và bao nhiêu máy bay B-52 của Mỹ?

22. Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa trong Chiến tranh Việt Nam:

23. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 có mấy đợt cao trào ?

24. Nước ta lấy tên là Đại Việt ở thời nhà nào ?

25. Kinh đô đầu tiên của Việt Nam ở đâu và quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam là gì ?

26. Sau Tết Mậu Thân, ngày 31/3/1968 Tổng thống Mỹ Giônxơn tuyên bố gì?

27. Thắng lợi nào sau đây được ghi vào lịch sử ta như một Bạch Đằng, một Chi Lang hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiểm hách, như một sự kiện đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ?

28. Kế hoạch tập kích bằng máy bay chiến lược B.52 trong suốt 12 ngày đêm (từ 18-30/12/1972) trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác được Mỹ gọi là gì?

29. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Nhận định trên ra đời vào thời gian và hoàn cảnh nào?

30. Khởi nghĩa Bài Sậy là cuộc khởi nghĩa của phong trào nào, bùng nổ vào thời gian nào?

II. NHÂN VẬT LỊCH SỬ

1. Anh là 1 trong 7 thiếu niên được Bác Hồ trực tiếp bồi dưỡng ở Quảng Châu – Trung Quốc. Anh hi sinh ở tuổi 17. Anh là ai?

2. Tên thật của ông là Lê Văn Dục, ông chính là Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1935 đến 1936. Ông đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo, cuộc đời hoạt động của ông là biểu tượng cho lòng trung thành, ý chí kiên cường, bất khuất của người cộng sản. Ông là ai?

3. Vào năm 1941, Khi bị thực dân Pháp đổi bản án thành tử hình, ông đã tuyên bố trước tòa: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!”. Ông là ai?

4. Anh được tặng danh hiệu anh hùng quân đội với thành tích đánh 30 trận, giật 12 quả mìn, lật nhào 8 xe cơ giới, diệt 88 tên địch trong đó có 4 tên xâm lược Mỹ khi mới 15 tuổi. Anh là ai?

5. Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ với câu nói: “Quyết hi sinh … vì Đảng … vì dân”:

6. “Vạn Thắng Vương” là biệt hiệu dùng để chỉ ai?

7. Ông là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất; ông là học trò, cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976, Thủ tướng nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976. Ông có một bí danh là Tô. Ông là ai?

8. Ông là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ các chức vụ: ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dương Hoài Nam là 1 bí danh của ông. Tên ông được đặt cho chiến dịch từ ngày 10/01 – 31/03/1950. Ông là ai?

9. Ai được mệnh danh là “Bố cái đại vương”?

10. Ai được mệnh danh là "Trạng Lường" ?

11. Ai được mệnh danh là “Bình Tây đại nguyên soái”?

12. Ai được mệnh danh là "Trạng Trình" ?

13. Ông sinh năm 1876, một trong những người con kiệt xuất của đất Quảng. Khi mất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm bài thơ điếu bằng chữ Hán và Người đã tự dịch như sau:

“Than ôi

Bể Đà Nẵng triều thảm

Đèo Hải Vân mây sầu

Tháng Tư tin buồn đến

Huỳnh Bộ trưởng đi đâu

Trông vào Bộ Nội vụ

Tài đức tiếc thương nhau

Đồng bào ba chục triệu

Đau đớn lệ rơi châu”

Ông là ai?

14. Vị vua nào có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến của Việt Nam ?

15. Là một vị vua phong kiến Việt Nam, ông đã tiến thân từ vị trí đại thần dưới một triều đại khác. Khi lên ngôi, ông lấy niên hiệu là Thánh Nguyên, lập ra triều đại mới mang họ mình. Ông là ai?

16. Quan điểm “Đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau” là của ai ?

17. Trưởng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hội nghị ngoại giao ở Paris là ai?

18. Ai là Hoàng hậu cuối cùng của triều nhà Nguyễn nước ta?

19. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác”. Câu nói này của người Đoàn viên nào?

20. Đồng chí nào sau đây giữ chức vụ Bí thư Trung ương cục miền Nam thời kỳ 1964 – 1967?PHẦN 3: KIẾN THỨC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH


  1. VỀ CON NGƯỜI HỒ CHÍ MINH

1. Tháng 9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn câu:

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

trong dịp nào?

2. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì?

“Xuân về xin có một bài ca

Gửi chúc đồng bào cả nước ta

Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi

Tin mừng thắng trận nở như hoa”

3. Bài thơ sau Bác Hồ viết nhân dịp gì?

“Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì Độc lập, vì Tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”

4. How many poems are there in “Nhật ký trong tù” of Ho Chi Minh?

5. Bác Hồ tham gia Đảng Cộng sản Pháp năm nào? Tại đâu?

6. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ …” Đoạn văn trên trích ở đâu?

7. When and where did President Ho Chi Minh write our Declaration of Independence?

8. “Sáng ra bờ suối tối vào hang

Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sang

Bàn đá chông chênh lịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang”

Đây là bài thơ nào? Viết vào thời gian nào?

9. “Gà gáy một lần đêm chửa tan

Chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn;

Người đi cất bước trên đường thẳm,

Rát mặt, đêm thu, trận gió hàn.”

Những câu thơ trên trích từ bài thơ nào trong tập thơ Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh?

10. Tập thơ gốc Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, ngoài bìa có ghi bốn chữ "Ngục trung nhật ký" (tức Nhật ký trong tù) kèm theo bốn câu thơ và hình gì?

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân. Người sinh ra ở đâu?

12. Năm 1925, Hồ Chí Minh thành lập tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là tổ chức nào?

13. Giá trị truyền thống cốt lõi nào của dân tộc Việt Nam đã thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước?

14. Hồ Chí Minh xác định đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam dựa trên cơ sở lý luận nào?

15. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã thể hiện phẩm chất và năng lực hoạt động thực tiễn như thế nào?

16. Điều gì đã giúp cho Hồ Chí Minh sớm nhận thức và có hướng đi đúng để tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc?

17. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những mặt tích cực nào của Nho giáo?

18. “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”

Lời dạy trên của Bác được trích ra từ bài nói chuyện với thanh niên vào dịp nào?

19. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.”

Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào sau đây?

20. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi nào

21. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được Hồ Chí Minh nói vào ngày, tháng, năm?

22. Hồ Chí Minh được Hội đồng văn hóa, khoa học, giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất vào năm nào?

23. Ca khúc “Người là niềm tin tất thắng” do nhạc sĩ nào sáng tác?

24. Câu: “…Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

25. “Bản chất của chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta đồng thời phải cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt sẽ lại mọc ra”. Câu nói đó được trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

26. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?

27. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định đi sang Pháp?

28. “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám Thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh.”

Nguyễn Ái Quốc đã viết những câu trên trong tác phẩm nào sau đây?

29. “Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”.

Hồ Chí Minh đã làm bài thơ này vào dịp nào?

30. “Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh niên công – nông ta ít được học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.

Lời dạy trên của Bác được trích ra từ bài nói chuyện với thanh niên vào dịp nào?

31. Câu nói: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước thì Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" được Bác nói trong hoàn cảnh nào?

32. Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội” trong giai đoạn:

33. Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sáng lập Mặt trận Việt Minh vào năm nào?

34. Quốc hội khóa mấy đã bầu Bác Hồ làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng? Vào ăm nào?

35. Tháng 9/1945, nhân ngày khai trường của năm học đầu tiên sau Cách mạng tháng tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gởi thư cho học sinh toàn quốc. Trong thư Người đã gởi gắm niềm tin và ước mơ cao cả của mình cho thế hệ trẻ qua câu nói:


  1. VỀ DI CHÚC DI CHÚC HỒ CHÍ MINH

1. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’.”

Lời dạy trên của Bác được trích ra từ bài viết nào?

2. Bản Di chúc đầu tiên của chủ tịch Hồ Chí Minh do tự tay Người đánh máy ở cuối trang đề ngày nào?

3. Vào thời gian nào, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lại toàn bộ phần mở đầu Di chúc gồm một trang viết tay (những năm 1966, 1967 không có bản viết riêng)?

4. Bộ Chính trị cho phép công bố các Bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm nào?

5. Di chúc của Bác gồm mấy phần?

6. Hãy cho biết tên nhà thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường mà Bác Hồ đã dẫn một câu thơ của ông rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "người thọ 70, xưa nay hiếm" để diễn giải cho việc Người viết Di chúc?

7. Việc đầu tiên mà Bác Hồ nhắc đến trong Di chúc của Người là gì?

8. Ở phần đầu Di chúc Hồ Chí Minh: Về sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Người khẳng định giải phóng miền Nam và qua đó, giải phóng hoàn toàn và thống nhất đất nước như một tất yếu, dù phải kéo dài, đặc biệt ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Người nói: "Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay". Quân dân ta đã làm theo di chúc của Bác, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Hỏi bao lâu kể từ ngày Bác mất, quân dân ta mới đại thắng như Bác Hồ đã tiên đoán?

9. Về phần Đảng Cộng Sản, Bác dạy “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự .... của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Trong dấu “...” là?

10. Theo Di chúc của Hồ Chí Minh, cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng là?

11. Theo Di chúc của Hồ Chí Minh, khi nhắc đến NHÂN DÂN LAO ĐỘNG, Người nhắc đến nhân dân lao động miền nào?

12. Theo Di chúc của Hồ Chí Minh, khi nhắc đến NHÂN DÂN LAO ĐỘNG, Người nhắc đến đức tính gì của nhân dân lao động nước ta?

13. Khi nói về CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, để thể hiện quyết tâm chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Việt Nam, Bác Hồ viết nên hai câu thơ, hãy chọn đáp án điền vào dấu “...” trong hai câu thơ của Bác sau đây:

“Còn non, còn nước, còn người,

..., ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”

14. Nói về PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI, trong Di chúc, Bác Hồ khẳng định niềm tự hào của mình với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tuy nhiên, Người cũng thể hiện sự đau lòng về vấn đề còn đang nhức nhối của phong trào Cộng sản thế giới lúc bấy giờ. Đó là vấn đề gì?

15. Khi nói về ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN, theo Di chúc của Hồ Chí Minh, Người đã nhận xét Đoàn viên và Thanh niên Việt Nam như thế nào?

16. “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Đây là những lời căn dặn Đảng ta của Hồ Chí Minh được trích ra từ Di Chúc của Người. Đối tượng mà Bác muốn Đảng cần chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng theo căn dặn trên là ai?

17. Ai là người chứng kiến và kí tên vào di chúc của Bác Hồ?

18. Theo di chúc của Bác Hồ, mong muốn của Người về việc an táng sau khi mất như thế nào?

19. Theo Di chúc của Bác Hồ, đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần phải làm gì để ghi nhận sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta?

20. Điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ Chí Minh được Bác viết ở cuối di chúc là gì?


PHẦN 4: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ KINH TẾ - VĂN HÓA – CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
I. KINH TẾ

1. Ai là tác giả của cuốn sách “Của cải của các dân tộc”?

2. IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), là một tổ chức của bao nhiêu quốc gia?

3. Giá của một sản phẩm và dịch vụ được quyết định là dựa trên điều gì?

4. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hiện nay là ai?

5. Metro Việt Nam được dự kiến sẽ chính thức rơi vào tay tỉ phú Thái Lan vào thời gian nào?

6. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày mấy ?

7. Tác giả của tác phẩm “Rich Dad, Poor Dad” là ai?

8. Uỷ ban Basel về Giám sát Ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision - BCBS) được thành lập vào năm nào ở đâu?

9. Trang web chính thức của Tổng cục thống kê Việt Nam là gì?

10. Ai được mệnh danh là “Siêu lừa Phố Wall” ?

11. Thị trưởng Buford Phạm Đình Nguyên đã kinh doanh nhãn hiệu cà phê nào tại Mỹ?

12. Khi một chuyên gia kinh tế nói rằng “ thị trường bất động sản đang hiện tượng bong bóng”, hàm ý của nhận định này là gì?

13. Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là?

14. Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hoá các doanh nghiệp Việt Nam là?

15. Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa có giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là:

16. Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng?

17. Ngân hàng thế giới World Bank được thành lập vào năm nào, có trụ sở chính ở đâu?

18. Do tranh cãi về ngân sách, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 16 ngày kể từ thời gian nào?

19. Đồng tiền ảo Bitcoin đã trở thành một hiện tượng của ngành tài chính thế giới, Bitcoin được ra đời vào thời gian nào?

20. Năm 2013, ECB đã hạ lãi suất xuống mức thấp kỉ lục là bao nhiêu?

21. Năm 2013, chỉ số lạm phát của Việt Nam thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, chỉ số đó là bao nhiêu?

22. Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền trong phi vụ lừa đảo tại Ngân hàng VietinBank là bao nhiêu?

23. M&A là viết tắt của hoạt động gì?

24. Ai được mệnh danh là “Ông tổ của kinh tế học”?

25. Tác giả của mô hình 5 áp lực cạnh tranh là ai?

26. What does OECD stand for?

27. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt nguồn từ nước nào?

28. Khủng hoảng nợ công châu Âu bùng nổ đầu tiên tại quốc gia nào, vào năm bao nhiêu?

29. Where is the headquarter of World Rrade Organization?

30. "Lý thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối phát biểu rằng giá cả hàng hoá trên thế giới sẽ ... nếu được tính bằng một đồng tiền chung”, đáp án hợp lý để điền vào dấu "..." là:

II. VĂN HÓA

1. “Nam thiên đệ nhất động” là tên gọi của địa danh nào sau đây?

2. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm nào?

3. In which province/city is The Annual buffalo fighting festival of Vietnam held?

4. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu tiên vào năm nào?

5. Đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) là gì ?

6. Hang động lớn nhất thế giới ở đâu?

7. Cầu vượt đại dương dài nhất thế giới nằm ở nước nào?

8. Hồ lớn nhất thế giới theo diện tích là hồ nào?

9. Where is the origin of Valentine’s day?

10. Tên gọi khác của “Tết Thượng Nguyên” là gì?

11. Tên gọi khác của “Tết Thanh Minh” là gì?

12. Thành An Thổ - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia thuộc tỉnh nào?

13. Tết Cả là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Tết Cả là tên gọi khác của tết gì?

14. Which artist painted the famous painting "Young Lady by the Lily" (Thiếu nữ bên hoa huệ)?

15. Tính đến tháng 9/2014, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới?

16. Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận vào thời gian nào?

17. Tác phẩm kiệt xuất Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du có bao nhiêu câu?

18. Công trình mang tên “Her secret is patience” là một tác phẩm nghệ thuật công cộng được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ Janet Echelman đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa trẻ và đẹp nhất của quốc gia nào?

19. Kiến trúc sư xây dựng nên tháp Eiffel biểu tượng của nước Pháp là ai?

20. 07h07’ tối ngày 11/11/2011 (giờ GMT), tức 02h7’ sáng 12/11 (giờ Hà Nội) của trang mạng bình chọn WWW.New7Wonders.com, 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới bao gồm những kì quan nào?

21. Which is the world’s largest ice cave?

22. Thành phố nào được mệnh danh là thành phố của những con kênh, những chiếc thuyền đáy bằng và ẩm thực trứ danh đặc trưng của Italia?

23. Biểu tượng của nước Anh là gì?

24. Quốc hoa của Việt Nam được chính thức lựa chọn là loại hoa nào, vào thời gian nào?

25. What is the slogan of Vietnam’s tourism?III. CHÍNH TRỊ

1. Who is the President of the Socialist Republic of Vietnam?

2. Who is the Governor of the State Bank of Vietnam?

3. Who is the Minister of Foreign Affairs of Vietnam?

4. Who is the Finance Minister of Vietnam?

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay là ai?

6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Du lịch – Thể thao Việt Nam hiện nay là ai?

7. Chủ tịch Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?

8. Thủ tướng Chính phủ nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?

9. Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi gần nhất là vào thời gian nào?

10. Bộ trưởng Tài chính Mỹ hiện nay là:

11. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là một trong những nhóm “thánh chiến” nguy hiểm nhất thế giới, IS được xem là một mối đe dọa an ninh mới tại khu vực Trung Đông, tổ chức này hiện đang hoạt động ở khu vực nào?

12. Căng thẳng khu vực Biển Đông giữa Việt Nam và Trung quốc càng gia tăng với sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam vào thời gian nào?

13. “Cả khu vực này luôn cháy bỏng khát vọng hòa bình. Muốn có hòa bình, phát triển, thịnh vượng phải tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin. Nói cách khác, chúng ta cần cùng nhau chung tay xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của Châu Á – Thái Bình Dương” Là phát biểu của ai và vào thời điểm nào?

14. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được an tán vào ngày nào, ở đâu?

15. Where is the headquarters of the State Bank of Vietnam?IV. XÃ HỘI

1. Giải Nobel bao gồm những lĩnh vực nào?

2. Người đầu tiên Việt Nam đoạt giải Nobel là ai?

3. Ngày Di sản văn hóa Việt Nam là ngày nào?4. Cuộc vận động nào có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao ý thức của người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa nội địa?

5. Đến năm 2013, Việt Nam có bao nhiêu khu bảo tồn thiên nhiên?

6. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày nào là ngày Môi trường Thế giới7. Chủ đề năm An toàn giao thông 2014 là:

8. Ai là người đạt giải nhất trong cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 43 của Việt Nam năm 2014 

9. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1, đã được phóng vào không gian trong thời gian nào?

10. Hoa hậu thế giới người Việt năm 2014 là:

11. Chủ đề ngày nước thế giới năm 2014 là:

12. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày nào là ngày Nước Thế giới ?

13. Ai là người đã lập kỷ lục thế giới khi được ghi vào sách Kỷ lục Guinness là giáo sư ĐH trẻ tuổi nhất trong lịch sửa.

14. World Cup2018 sẽ được tổ chức tại quốc gia nào?

15.Việt Nam đã đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần mấy, vào năm nào?
PHẦN 5: KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU LỆ ĐOÀN – ĐIỀU LỆ HỘI
I. ĐIỀU LỆ ĐOÀN

1. Bài hát chính thức của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là bài nào dưới đây?

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ai sáng lập?

3. Độ tuổi được kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS HCM là bao nhiêu?

4. Theo điều lệ Đoàn, việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do ai trực tiếp quyết định?

5. Khi nào thì đoàn viên được chi đoàn làm lễ trưởng thành?

6. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

7. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan nào thay mặt Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương lãnh đạo mọi mặt hoạt động của công tác Đoàn?

8. Đại hội, hội nghị của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn chỉ có giá trị khi có bao nhiêu thành viên được triệu tập tham dự?

9. Theo điều lệ Đoàn, Hệ thống tổ chức Đoàn gồm mấy cấp?

10. Số lượng Đại biểu chỉ định tham gia Đại hội Đoàn là bao nhiêu?

11. Việc bầu cử của Đoàn được thực hiện bằng hình thức nào?

12. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có thời gian là bao lâu?

13. Đại hội đại biểu Đoàn các trường đại học, cao đẳng của có nhiệm kỳ là bao nhiêu năm?

14. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn một năm họp ít nhất bao nhiêu kỳ?

15. Ban Thường vụ Đoàn từ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương gồm những ai?

16. Để thành lập một chi đoàn, đơn vị phải có tối thiểu bao nhiêu đoàn viên?

17. Điều nào sau đây là đúng khi nói về tổ chức cơ sở Đoàn

18. Điều nào sau đây là Không đúng khi nói về Nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn.

19. Điều nào sau đây là đúng khi nói về tổ chức Cơ sở Đoàn

20. Ủy ban Kiểm tra của Đoàn được thành lập từ Trung ương đến cấp huyện do ai bầu ra?

21. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ Đoàn là:

22. Chức vụ cao nhất trong tổ chức Đoàn TNCS HCM?

23. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

24. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) do ai sáng tác?

25. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

II. ĐIỀU LỆ HỘI

1. Tên Tiếng Anh của Hội Sinh viên Việt Nam là gì?

2. Đâu không phải là tôn chỉ, mục đích của Hội sinh viên?

3. Điều kiện để được kết nạp vào Hội Sinh viên Việt Nam là gì?

4. Người Hội viên có bao nhiêu quyền, bao nhiêu nhiệm vụ?

5. Điều kiện để có thể được kết nạp là hội viên danh dự Hội Sinh viên Việt Nam

6. Thủ tục kết nạp hội viên; quyền và nghĩa vụ của hội viên danh dự do ai quy định?

7. Theo điều lệ, Hệ thống tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam bao gồm mấy cấp?

8. Nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kéo dài trong bao lâu?

9. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội sinh viên Việt Nam là

10. Theo điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, hãy điền vào chỗ còn trống:

“Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội: từ … đến … ủy viên (không nhiều hơn số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội cấp trên trực tiếp), trong đó có Liên chi hội trưởng và … đến … Liên chi hội phó.”

11. Đâu không phải là nhiệm vụ của Ban Chấp hành chi hội?

12. Cán bộ, hội viên vi phạm Điều lệ Hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây?

13. Các cấp Hội vi phạm Điều lệ Hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức nào sau đây?

14. Ban Kiểm tra các cấp là cơ quan giúp việc và chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành cùng cấp và sự chỉ đạo của…

15. Ban Kiểm tra của Hội được thành lập từ Trung ương đến cấp trường. Ban Kiểm tra do … hiệp thương bầu ra và được Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trên trực tiếp công nhận.

16. Theo Điều lệ Hội, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường là bao nhiêu:

17. Thường trực Ban Thư ký Hội Sinh viên các cấp gồm:

18. Theo Điều lệ Hội, Đại hội đại biểu cấp trường, Liên chi hội được tổ chức:

19. Theo điều lệ Hội, Hội Sinh viên Việt Nam có bao nhiêu chức năng, nhiệm vụ:

20. Bài ca chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam là gì? Ai là tác giả?

21. Biểu trưng của Hội Sinh viên Việt Nam:

22. Theo Điều lệ Hội, Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bao nhiêu?

23. Nhiệm vụ nào sau đây là của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp trường.

24. Hội Sinh viên Việt nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

25. Số lượng đại biểu chỉ định dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp không quá bao nhiêu trong tổng số đại biểu được triệu tập?
PHẦN 6: KIẾN THỨC VỀ BÀI HÁT ĐOÀN – HỘI
1. Which songwriter composed the song “Thanh niên Việt Nam”?

2. “Về đồng bằng phương nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn

Dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn

Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng

Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng”

Đây là lời bài hát nào?

3. Tác giả bài hát “Hành trình tuổi hai mươi” là ai?

4. Tìm từ thích hợp để hoàn thành bài hát sau :

“….


Giơ nắm tay thề, gìn giữ (1)…… (2)…….. (3)………..

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết (4)……….,

….

“Không có việc gì khó, chỉ sợ (5)……. không bền,Đào núi và lấp biển, quyết (6)….. ắt làm nên"

5. Tác giả bài hát “Mãi là người thanh niên Việt Nam” là ai?

6. “Muốn làm ngọn hải đăng trong gió mưa,

cho con tàu lạc lối nương nhờ.

Muốn nghiêng vai cùng chung một tấm lòng,

đưa nụ cười về thay nỗi âu lo,

muốn cuộc đời, đẹp mãi những ước mơ màu xanh.”

Đây là lời bài hát nào?

7. “ Hát lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai, những tiếng cười em thơ vang trong ta niềm vui mới. Những công trình đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay, sáng mãi tâm hồn niềm tin.”Đây là lời bài hát:

8. Which songwriter composed the song “Hành trình nối vòng tay lớn”?

9. Đâu là bài hát của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên:

10. Những dấu chân tình nguyện (1) ……. những đỉnh cao

Những dấu chân tình nguyện gợi những (2)…….. .

Hãy điển vào (1) và (2) để cho đúng với lời bài hát “ Dấu chân tình nguyện”

11. Bài hát của Chiến dịch tình nguyện Sinh viên kinh tế 2014 có tên là gì?

12. Bài hát chính của Chiến dịch tình nguyện Sinh viên kinh tế 2013 có tên là gì?

13. Bài hát chính của Chiến dịch tình nguyện Sinh viên kinh tế 2012 có tên là gì?

14. “Từ biển khơi tới miền rừng núi cao

Cờ Đoàn ta mang ảnh Bác với tên người vĩ đại

Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời

Tình người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu.”

Đây là lời bài hát:

15. Lời bài hát sau là của bài hát nào?

“Mặt trời rực sáng trên đồng

Một ngày mới với bao niềm vui

Một màu áo xanh ngang trời

Mùa hè ơi quê hương gọi mời”


PHẦN 7: KIẾN THỨC VỀ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
1. Theo điều lệ, Hệ thống Hội LHTN Việt Nam có mấy cấp tổ chức?

2. Đâu là nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam?

3. Liên đoàn thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào thời gian nào?

4. Vào tháng 9/1988, ai là người được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam?

5. Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã tổ chức mấy năm một lần?

6. Liên đoàn thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới vào năm nào?

7. Theo điều lệ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức và hoạt động theo mấy nguyên tắc?

8. Hội LHTN Việt Nam là thành viên của tổ chức nào?

9. Đại hội LHTN Việt Nam lần thứ VI đã phát động Thanh niên Việt Nam hưởng ứng tham gia mấy cuộc vận động?

10. Theo điều lệ Hội LHTN Việt Nam, cơ quan nào hiệp thương cử ra Ban thư ký gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch và một số ủy viên thư ký?


PHẦN 8: KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG
I. MORSE

1. Mã Morse do ai phát minh ra?

2. Tín hiệu mở đầu 1 bản tin Morse là gì ?

3. Tín hiệu kết thúc 1 bản tin Morse là gì ?

4. How to transmit UEH in Morse code?

5. Số 3 trong Morse được phát thế nào?


II. LỀU TRẠI

1. Lều chữ A chuẩn là lều nào sau đây?

2. Để dựng lều chữ A cơ bản thì cần ít nhất là bao nhiêu người?

3. Which kind of material is most suitable to build a tent?

4. Lều chữ A cơ bản gồm các bộ phận nào?

5. Tiêu chuẩn của 01 cái lều hoàn hảo?IV. NÚT DÂY

1. Nút thuyền chài là nút nào sau đây?

2. Nút chạy là nút nào sau đây?

3. Nút thòng lọng là nút nào sau đây?

4. Nút nối chỉ câu là nút nào sau đây?

5. Nút số 8 là nút nào sau đây?


PHẦN 9: KIẾN THỨC VỀ BIỂN ĐẢO

1. Diện tích của biển Đông là bao nhiêu?

2. Có bao nhiêu nước tiếp giáp với biển Đông ?

3. Đường bờ biển của nước ta dài bao nhiêu km?

4. Đường bờ biển nước ta trải dài từ đâu tới đâu?

5. Biển Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ gió mùa thịnh hành hướng nào?

6. Hiện nay ở nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp giáp biển?

7. How many island districts are there in Vietnam?

8. Which is the largest island of Vietnam?

9. Quần đảo Hoàng Sa gồm các nhóm đảo chính nào?

10. Các nhóm đảo chính của quần đảo Trường Sa là?

11. Năm 2010, tổng trữ lượng dầu khí được dự báo của toàn thềm lục địa Việt Nam là bao nhiêu?

12. Trong tổng số 10 tuyến đường biển lớn nhất trên thế giới hiện nay, có bao nhiêu tuyến đi qua Biển Đông hoặc có liên quan đến Biển Đông?

13. Ở vùng biển Việt Nam, hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam đã được bắt đầu triển khai từ khi nào?

14. Có bao nhiêu bồn trầm tích có triển vọng chứa dầu khí ở thềm lục địa thuộc lãnh thổ Việt Nam?

15. Hoạt động khai thác dầu khí được duy trì tại các mỏ ở thềm lục địa phía Nam ở nước ta là ?

16. Nhà máy lọc dầu được xây dựng tại Việt Nam đầu tiên là ?

17. Biển Việt Nam nằm trong vành đai khí hậu nào ?

18. Băng cháy là một dạng năng lượng tiềm năng tìm thấy ở đáy biển, băng cháy gồm?

19. Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào?

20. Trường Sa thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào?

21. Cảng tổng hợp quốc gia: là các cảng chính trong hệ thống cảng biển Việt Nam, bao gồm?

22. Bộ nào trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam?

23. Chương trình “Triệu trái tim hướng về biển, đảo quê hương” do Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức vào thời gian nào?

24. Tính đến năm 2014, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao nhiêu Đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc?

25. Diễn đàn toàn cầu về Đại dương có tên viết tắt là gì?

26. Tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được tuyên bố vào năm nào?

27. Ngày đại dương Thế giới là ngày nào?

28. Việt Nam tham gia Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm nào?

29. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra vào thời gian nào?

30. Cảng nào sau đây là cảng trung chuyển quốc tế?

31. Chương trình “Linh thiêng Tổ quốc Việt Nam” diễn ra vào tối 14/06/2014 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM được tổ chức bởi:

32. Chủ đề ngày Đại dương thế giới “Chúng ta chỉ có chung một đại dương, một bầu khí quyển và một tương lai” là của năm nào?

33. Bài dự thi nào đã đạt giải nhất trong cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa” do báo Tuổi trẻ tổ chức vào tháng 9/2011?

34. Các quốc gia có biển trên thế giới đã thông qua lần đầu tiên “Tuyên bố Đại dương Manado” tại Hội nghị Đại dương thế giới được tổ chức ở đâu?

35. Việt Nam đã ký và triển khai Hiệp định “Ba bên liên hợp thăm dò địa chấn ở khu vực biển thoả thuận ở Biển Đông” năm 2005 với hai nước nào?

36. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển đảo là:

37. Hội nghị Trung ương 4 (Khóa X) đã đề ra Chiến lược biển Việt Nam đến năm … và tầm nhìn đến năm …. (điền vào chỗ trống)

38.Trong kinh tế biển nguồn thu ngoại tệ chủ yếu đến từ lĩnh vực nào?

39. Nước ta có bao nhiêu khu kinh tế ven biển?

40. Vịnh Nha Trang được công nhận là một trong những vịnh đẹp của thế giới vào năm nào?

41. Tổng cục Dầu khí Việt Nam ra đời năm nào

42. Nước ta ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Hiệp định về hợp tác nghề cá với Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ vào thời gian nào?

43. Khi được phép khai thác thủy sản trên các vùng biển chồng lấn, ngư dân phải

44. Dự kiến đến năm 2015 nước ta có bao nhiêu khu bảo tồn biển?

45. Năm 1988 ngành dầu khí đã phát hiện ra thân dầu đặc biệt trong đá móng granitoit tại mỏ

46. Cơ quan nào ban hành luật biển Việt Nam?

47. Chủ trương của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông là gì?

48. Luật biển VN được Quốc hội thông qua vào ngày tháng năm nào

49. Nhà nước có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và thiết bị, công trình trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, bao gồm cả quyền tài phán theo các quy định của pháp luật về

50. Việt Nam đã cùng với các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc ký kết Bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trên biển và duy trì ổn định ở khu vực, vào ngày tháng năm nào?

PHẦN 10: KIẾN THỨC VỀ NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) VÀ KHẢ NĂNG TƯ DUY

I. TIẾNG ANH

1. I was … in the lesson.

2. Who’s the fat man … in the corner?

3. That policeman is a friend of …

4. I apologize … disturbing you.

5. She’s going …

6. He hates being … at

7. Have you got … aspirins?

8. Do you have to study much in school?

9. They wanted victory at … price.

10. The bank refused to lend her any more money, which was a … for her.

11. Peter has two brothers, but he doesn’t speak to …… of them.

12. The two boxers did their best to knock …… out.

13. I like my new job …… better than the old one.

14. Is the committee going to …… his application for admission?

15. Alan is going to America tomorrow. I’m going to the airport to …… him ……

16. His attitude …… this issue is worth high praise.

17. Look! That car is …… fire! Please call the fire brigade.

18. You can use my car …… you drive carefully.

19. A: Excuse me. What time ……. to London?

B: Well, 7:30 in the morning.

20. A: The alarm’s going. It’s making such an awful noise.

B: OK, …… it off.

21. Harry spent his money as if he …… a lottery.

22. I would rather Jack …. Mary to his birthday party last Sunday.

23. This book, which is written by a famous anthropologist, is about the people in Samoa …… for 2 years.

24. If I weren’t working for an accounting firm, I …… in a bank.

25. The bus service is quite good. There’s a bus …… ten minutes.II. CÂU HỎI IQ:

1. Điền số thích hợp vào dãy số sau: 2, 3, 8, 30, 144,…

2. Chữ cái nào không phù hợp quy luật với các chữ cái còn lại trong các chữ cái sau: M, O, H, I

3. Số thích hợp điền vào dấu “?” , “??”, “???” lần lượt là:1

???

9

2

12

13

14

6

8

??

?

10

4

11

7

3

4. Số không phù hợp quy luật với các số còn lại trong các số: 120, 520, 5040

5. Điền số thích hợp vào ô trống?

2
5
11
20

8
12


32

13
18
28
43

6. Trong các từ: cha, mẹ, thầy, cô. Từ khác quy luật với các từ còn lại là:

7. Trong các màu sắc sau: Cam, đỏ, xanh dương, vàng; màu nào khác với những màu còn lại?

8. Mảnh nào trong các mảnh dưới đây khi ghép với mảnh bên (hình màu tím) sẽ tạo 1 hình vuông hoàn chỉnh?
9. Số nào có tính chất khác với các số còn lại?

9678 – 4572 – 5261 – 5133 – 6895 – 3527 – 7768

10. Khi hình trên gập lại để tạo thành 1 hình lập phương thì có thể tạo thành duy nhất 1 hình nào trong các đáp án dưới đây?
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
tải về 219.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương