Nghiên cứu tinh sạch protein bằng phưƠng pháp lọc nano gvhd: ts. Trần Văn Bách svth: Lê Tiến Hợptải về 0.51 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích0.51 Mb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

LÊ THỊ HỒNG ÁNH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hoặc BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU TINH SẠCH PROTEIN BẰNG

PHƯƠNG PHÁP LỌC NANO

GVHD: TS. Trần Văn BáchSVTH: Lê Tiến Hợp

Lớp: 02DHTP1MSSV: 052275200

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2015

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN NHẬN XÉT

Khóa luận tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp

1. Những thông tin chung:

Họ và tên sinh viên được giao đề tài (Số lượng sinh viên: )

(1) MSSV: Lớp:………….

Tên đề tài:2. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

- Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên:

- Về nội dung và kết quả nghiên cứu:

- Ý kiến khác:3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn về việc SV bảo vệ trước Hội đồng:

Đồng ý Không đồng ý

TP. Hồ Chí Minh, ngày …..tháng …..năm 20

GVHD

(Ký và ghi rõ họ tên)


2. TS. Nguyễn Hữu PhúcBỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ

Khóa luận tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp

(Phiếu này phải đóng vào trang đầu tiên của báo cáo)

1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài (Số lượng sinh viên: )

(1) MSSV:……………………. Lớp:………….2. Tên đề tài:

3. Mục tiêu của đề tài:

4. Nội dung nghiên cứu chính:

Ngày giao đề tài: …/…/20 Ngày nộp báo cáo: …/…/20TP.Hồ Chí Minh, ngày .… tháng ..… năm 20

Trưởng khoa Trưởng bộ môn Giảng viên hướng dẫn

. PGS. TS. Đống Thị AS. Nguyễn Hữu Phúc

LỜI CAM ĐOAN


Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tác giả. Các kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực, và không sao chép từ bất cứ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng theo yêu cầu.

Tác giả luận án(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Hồng ÁnhTÓM TẮT LUẬN VĂN


Sản xuất prebiotic và bổ sung prebiotic vào thực phẩm là xu hướng nổi bật của các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm hiện nay trên toàn thế giới. Một trong những …...

LỜI CẢM ƠN


Với tất cả sự chân thành, tôi xin trân trọng cảm ơn ….

Leâ Thò Hoàng AÙnh

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN i

TÓM TẮT LUẬN VĂN ii

LỜI CẢM ƠN iiiMỤC LỤC iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3DANH MỤC HÌNH ẢNHDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


Chữ viết tắt

Thuật ngữ tiếng Việt

CAT

Catalase

CVD

Phương pháp lọc tuần hoàn với thể tích không đổi

F

Fructose

FOS

Fructooligosaccharides

FTS

Fructosyltransferase

w/w

khối lượng/khối lượng

w/v

v/v


khối lượng/thể tích

thể tích/thể tích
MỞ ĐẦU


Fructooligosaccharides (FOS) ngày càng được sử dụng rộng rãi để bổ sung vào thực phẩm như sữa, bánh kẹo…vì những đặc tính sinh học có lợi cho cơ thể con người. Các nhà khoa học đã chứng minh FOS có khả năng cải thiện hệ vi sinh vật hữu ích trong đường ruột (Bifidobacteria, Lactobacilli), ít gây sâu răng, giảm lượng triglycerides trong máu, tăng khả năng hấp thu canxi cho cơ thể… nên có tác dụng tốt đối với trẻ em, người già, các bệnh nhân tiểu đường, béo phì, mỡ máu…[1], [2], [3], [4].CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương