Nghiên cứu các yếu tố Ảnh hưỞng đẾn sự LỰa chọN ĐIỂM ĐẾn của khách du lịch đÔng nam bộ: trưỜng hợP ĐIỂM ĐẾN ĐÀ LẠTtải về 466.25 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích466.25 Kb.
#54716
1   2   3   4   5   6   7   8   9
57751-Article Text-162523-1-10-20210524
TCKH 51 14 p1
 
 
 


116
NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG và cs. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1] 
Baloglu, S., & Brinberg, D. (1997). Affective Images of Tourism Destinations. Journal 
of Travel Research, 35(4), 11-15.
[2] 
Crompton, J. (1979). Motivations for pleasure travel. Annals of Tourism Research, 6
408 - 424.
[3] 
Davidson, D., & Maitland, R. (2000). London: Hodder and Stoughton. 7. tourism 
Destinations.
[4] 
Fodness, D. (1994). Measuring Tourist Motivation. Annals of Tourism Research, 21
555-581.
[5] 
Gnoth, J. (1997). Tourism motivation and expectation formation. Annals of Tourism 
Research, 24, 283-304.
[6] 
Kim, K. (2008). Analysis of structural equation model for the student pleasure travel 
market: motivation, involvement, satisfaction, and destination loyalty. Journal of 
Travel and Tourism Marketing, 24(4), 297-313.
[7] 
Milman, A., & Pizam, A. (1995). The role of an awareness and familiarity with a 
destination: the central Florida case. Journal of Tourism Research, 33(3), 21-27.
[8] 
Mlozi, S., Pesamaa, O., & Haahti, A. (2013). Testting a Model of Destination 
Attachment - insights from Tourism in Tazania. Tourism and Hospitality Management
19(2), 165 - 181.
[9] 
Mutinda, R., & Mayaka, M. (2012). Application of destination choice model: Factors 
influencing domestic tourists destination choice among residents of Nairobi, Kenya. 
Tourism Management, 33, 1593-1597.
[10] Nguyễn Hữu Thụ. (2009). Giáo trình Tâm lý học du lịch: Nxb. Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Hà Nội. 
[11] Nguyễn Văn Mạnh. (2007). Marketing Du lịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế 
Quốc dân. 
[12] Trần Thị Mai. (2005). Giáo trình tổng quan du lịch: Nxb Lao Động, Hà Nội. 
[13] UNWTO. (2007). A practical guide to tourism destination management.

tải về 466.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương