Nghiên cứu các yếu tố Ảnh hưỞng đẾn sự LỰa chọN ĐIỂM ĐẾn của khách du lịch đÔng nam bộ: trưỜng hợP ĐIỂM ĐẾN ĐÀ LẠTtải về 466.25 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích466.25 Kb.
#54716
1   2   3   4   5   6   7   8   9
57751-Article Text-162523-1-10-20210524
TCKH 51 14 p1
Yếu tố 
Thương 
gia (N = 
36) 
M ± SD 
Viên chức và lao 
động phổ thông 
(N = 106) 
M ± SD 
Khác (N = 63) 
M ± SD 

Kiến thức và khám phá 
4,30 ± 0,70 
3,71 ± 0,86 
3,54 ± 0,99 
0,000 
Giải trí và thư giãn 
4,32 ± 0,72 
3,71 ± 0,92 
3,68 ± 0,96 
0,001 
Văn hóa và tôn giáo 
4,36 ± 0,76 
3,74 ± 1,21 
3,44 ± 1,16 
0,000 
Gia đình và bạn bè 
4,46 ± 0,61 
3,92 ± 0,87 
3,90 ± 0,97 
0,003 
Tự hào về chuyến đi 
4,19 ± 0,94 
3,66 ± 1,09 
3,45 ± 1,01 
0,004 
An toàn cá nhân 
4,38 ± 0,87 
3,83 ± 1,09 
3,60 ± 1,28 
0,004 
Thông tin về điểm đến 
4,19 ± 1,11 
3,60 ± 1,17 
3,25 ± 1,33 
0,001 
Đặc trưng của điểm đến 
4,23 ± 0,81 
3,81 ± 0,74 
3,80 ± 0,84 
0,013 
Chi phí cho chuyến đi 
4,37 ± 0,61 
3,85 ± 0,86 
3,80 ± 0,89 
0,002 
Lộ trình di chuyển hợp lý 
và thuận tiện 
4,36 ± 1,01 
3,92 ± 1,07 
4,07 ± 1,38 
0,109 
Ghi chú: M là điểm trung bình; SD là độ lệch chuẩn; p là mức ý nghĩa 
 (Nguồn: Số liệu điều tra 2020) 
Từ kết quả nghiên cứu ở Bảng 3 cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm 
trung bình giữa các nhóm du khách có nghề nghiệp khác nhau ở một số động cơ lựa chọn 
điểm đến. Về động cơ đẩy, dữ liệu cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với 
tất cả các nhóm yếu tố. Cụ thể, yếu tố “Kiến thức và khám phá” của nhóm du khách 
Thương gia có điểm trung bình cao hơn nhóm viên chức, lao động phổ thông và nhóm 
khác (p=0,000). Yếu tố “Giải trí và thư giãn” của nhóm du khách Thương gia có điểm 
trung bình cao hơn nhóm viên chức, lao động phổ thông và nhóm khác (p=0,001). Yếu tố 
“Văn hóa và tôn giáo” của nhóm du khách Thương gia có điểm trung bình cao hơn nhóm 
viên chức, lao động phổ thông và nhóm khác (p=0,000). Yếu tố “Gia đình và bạn bè” của 
nhóm du khách Thương gia có điểm trung bình cao hơn nhóm viên chức, lao động phổ 
thông và nhóm khác (p=0,000). Yếu tố “Tự hào về chuyến đi” của nhóm du khách thương 
gia có điểm trung bình cao hơn nhóm viên chức, lao động phổ thông và nhóm khác 
(p=0,000). Về động cơ kéo, dữ liệu cho thấy ngoài yếu tố “Lộ trình di chuyển hợp lý và 
thuận tiện” là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm du khách có nghề 
nghiệp khác nhau (p>0,05), thì đối với tất cả các nhóm còn lại có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê đối với tất cả các nhóm yếu tố. Cụ thể, yếu tố “An toàn cá nhân” của nhóm du 
khách Thương gia có điểm trung bình cao hơn nhóm viên chức, lao động phổ thông và 
nhóm khác (p=0,004). yếu tố “Thông tin về điểm đến” của nhóm du khách Thương gia 


NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN...
115 
có điểm trung bình cao hơn nhóm viên chức, lao động phổ thông và nhóm khác (p=0,001). 
yếu tố “Đặc trưng của điểm đến” của nhóm du khách Thương gia có điểm trung bình cao 
hơn nhóm viên chức, lao động phổ thông và nhóm khác (p=0,013). yếu tố “Chi phí cho 
chuyến đi” của nhóm du khách Thương gia có điểm trung bình cao hơn nhóm viên chức, 
lao động phổ thông và nhóm khác (p=0,002). 
Theo Nguyễn Hữu Thụ, nhóm du khách thương gia thường là những nhà kinh doanh 
thành đạt, muốn giải trí thư giãn, hoặc cùng gia đình nghỉ ngơi. Đặc đểm nổi bật của loại 
du khách này là tiềm năng kinh tế khá cao, thích sử dụng các loại sản phẩm, dịch vụ đắt 
tiền, thích tìm kiếm thông tin thị trường, có tư duy kinh tế nhạy bén (Nguyễn Hữu Thụ, 
2009). Do đó, khi đi du lịch, nhóm khách này thường quan tâm đến các yếu tố như kiến 
thức và khám phá, giải trí và thư giản, tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi cùng gia đình, thông 
tin về điểm đến, đặc trưng về điểm đến cao hơn so với các nhóm du khách khác. 
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khách du lịch Đông Nam Bộ lựa chọn điểm đến Đà Lạt 
được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố thuộc về động cơ đẩy và động cơ kéo. Trong đó, kiến thức 
và khám phá, giải trí và thư giãn, văn hóa và tôn giáo, gia đình và bạn bè, an toàn cá nhân, 
đặc trưng của điểm đến, thông tin về điểm đến, lịch trình di chuyển hợp lý là những yếu 
tố được du khách quan tâm ở mức độ khá cao. Giữa các nhóm du khách có sự khác biệt 
rõ rệt ở một số yếu tố thuộc về động cơ đẩy và động cơ kéo trong việc lựa chọn điểm đến 
Đà Lạt theo lứa tuổi và nghề nghiệp. Để nâng cao được sự hài lòng và khả năng thu hút 
du khách Đông Nam Bộ đến với điểm đến Đà Lạt, chúng tôi đề xuất một số gợi ý chính 
sách sau: 
Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ du lịch cho từng phân khúc thị trường, phù hợp với 
tâm lý và thị hiếu khách du lịch Đông Nam Bộ. Cụ thể, đối với thị trường này, điểm đến 
Đà Lạt cần ưu tiên tập trung chất lượng dịch vụ ở sản phẩm du lịch vui chơi, giải trí, nghỉ 
dưỡng; có nhiều điểm tham quan hấp dẫn về văn hóa, lịch sử, thiên nhiên… Đối với nhóm 
du khách có độ tuổi dưới 25 tuổi và nhóm du khách là thương gia, và viên chức, lao động 
phổ thông, chú ý xây dựng các sản phẩm du lịch liên quan đến vui chơi và giải trí, tìm 
hiểu và khám phá những điều mới lạ ở nơi du lịch, lịch trình di chuyển hợp lý; chú trọng 
giới thiệu, quảng bá về hình ảnh điểm đến, mua bán tour qua các kênh trực tuyến. 
Tóm lại, có thế thấy, lượng khách nói chung và khách Đông Nam Bộ nói riêng đến Đà 
Lạt là rất lớn với khoảng xấp xỉ 5 triệu lượt khách mỗi năm. Do vậy, việc nghiên cứu, 
tiếp cận, duy trì và thúc đẩy các hoạt động quảng bá du lịch có ý nghĩa quan trọng để thu 
hút, làm góp phần gia tăng lượng khách Đông Nam Bộ đến Việt Nam đến Đà Lạt hàng 
năm, qua đó giúp nơi đây trở thành một điểm đến du lịch hàng đầu đúng như quy hoạch 
Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, xây dựng nơi đây trở thành 
trung tâm du lịch sinh thái nghĩ dưỡng cao cấp và văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực 
và quốc tế. 

tải về 466.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương