Nghiên cứu các yếu tố Ảnh hưỞng đẾn sự LỰa chọN ĐIỂM ĐẾn của khách du lịch đÔng nam bộ: trưỜng hợP ĐIỂM ĐẾN ĐÀ LẠTtải về 466.25 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích466.25 Kb.
#54716
1   2   3   4   5   6   7   8   9
57751-Article Text-162523-1-10-20210524
TCKH 51 14 p1
Yếu tố 
˂24 tuổi
(N = 53) 
M ± SD 
25 – 44 tuổi 
(N = 120) 
M ± SD 
45 – 65 tuổi 
(N = 20) 
M ± SD 
˃65 tuổi
(N = 12) 
M ± SD 

Kiến thức và khám phá 
4,12 ± 0,88 3,07 ± 0,92 
3,39 ± 0,78 
3,41 ± 0,65 
0,003 
Giải trí và thư giãn 
4,24 ± 0,80 3,69 ± 0,92 
3,48 ± 1,06 
3,62 ± 0,75 
0,001 
Văn hóa và tôn giáo 
4,18 ± 0,94 3,61 ± 1,10 
3,45 ± 1,43 
3,83 ± 0,93 
0,009 
Gia đình và bạn bè 
4,35 ± 0,77 4,00 ± 0,82 
3,55 ± 1,22 
3,41 ± 0,75 
0,000 
Tự hào về chuyến đi 
4,12 ± 0,96 3,60 ± 1,04 
3,30 ± 1,36 
3,37 ± 0,77 
0,004 
An toàn cá nhân 
4,16 ± 1,12 3,80 ± 1,13 
3,45 ± 1,23 
3,75 ± 1,13 
0,078 
Thông tin về điểm đến 
3,98 ± 1,21 3,57 ± 1,22 
3,40 ± 1,23 
2,50 ± 1,08 
0,002 
Đặc trưng của điểm đến 
4,20 ± 0,79 3,85 ± 0,77 
3,45 ± 0,78 
3,55 ± 0,52 
0,001 
Chi phí cho chuyến đi 
4,25 ± 0,79 3,86 ± 0,80 
3,47 ± 1,19 
3,92 ± 0,58 
0,002 
Lộ trình di chuyển hợp lý 
và thuận tiện 
4,33 ± 1,01 3,98 ± 1,06 
3,70 ± 1,38 
4,00 ± 0,60 
0,092 
Ghi chú: M là điểm trung bình; SD là độ lệch chuẩn; p là mức ý nghĩa 
(Nguồn: Số liệu điều tra 2020) 
- Sự khác biệt về động cơ lựa chọn điểm đến Đà Lạt đi du lịch của du khách Đông Nam 
Bộ theo nghề nghiệp. 


114
NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG và cs. 
Nghề nghiệp tạo ra sự khác biệt về thu nhập, văn hóa giao tiếp, nhu cầu và sở thích của 
cá nhân, do đó ảnh hưởng đến động cơ lựa chọn điểm đến khi đi du lịch của du khách. 
Bảng 3. Kiểm định sự khác biệt về động cơ lựa chọn điểm đến Đà Lạt
của du khách Đông Nam Bộ theo nghề nghiệp 

tải về 466.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương