Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trêntải về 23.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích23.4 Kb.


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH

*

Số: 03-NQ/CB Đồng Hới, ngày 13 tháng 3 năm 2015NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chi bộ tháng 3/2015
1. Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên

Nghị quyết phiên họp BCH Đảng bộ tháng 02/2015, số 714-NQ/ĐU ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Đảng ủy Trường.2. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ Tháng 01/2015

Căn cứ Nghị quyết chi bộ tháng 02/2015, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền và tham gia tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) do Đảng ủy Trường tổ chức; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 theo đúng kế hoạch; hoàn thành hồ sơ sau Đại hội nộp lên Đảng ủy Trường đúng quy định;

- Tổ chức kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Hoàng Thị Nga trang trọng, đúng nghi thức;

- Quyết toán và công khai đảng phí nhiệm kỳ 2012 - 2015; thu, nộp đảng phí tháng 02/2015 theo quy định.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hoàn thành quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Đào tạo theo chủ trương của Đảng ủy và kết luận của Lãnh đạo Trường;

- Tổ chức đón Tết Ất Mùi năm 2015 an toàn, vui tươi và tiết kiệm; kiểm tra nền nếp làm việc của viên chức, nhân viên trước và sau dịp nghỉ Tết nguyên đán năm 2015; kiểm tra chặt chẽ công tác trực cơ quan trong dịp Tết của viên chức, nhân viên được phân công;

- Xử lý, lưu trữ công văn đi, đến an toàn, bảo mật, đúng quy định; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản theo quy định của tỉnh;

- Lễ tân, y tế, lái xe phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường trước, trong và sau Tết nguyên đán, các kế hoạch khác đã được phê duyệt.

- Phối hợp với Phòng PA83 Công an tỉnh và Công an Phường Bắc Lý tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trường học, an toàn nơi làm việc trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi 2015;

- Chỉ đạo đơn vị vệ sinh sạch sẽ và niêm phong các phòng làm việc trước lúc về nghỉ Tết nguyên đán.

- Tổ Công đoàn động viên đoàn viên, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tổ chức đón Tết nguyên đán cho đoàn viên, lao động an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, trả phép đúng thời gian quy định. Đoàn viên, lao động và gia đình thực hiện nghiêm túc việc không mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại pháo nổ, chất nổ nhà nước đã quy định; treo quốc kỳ trong dịp Tết nguyên đán.3. Lãnh đạo công tác tháng 3/2015

3.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác đảng

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua lập thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Xây dựng Quy chế làm việc của BCH, Chi bộ và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH Chi bộ;

- Tiến hành thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng đối với quần chúng Dương Thị Hồng Thuận;

- Thu, nộp đảng phí tháng 3/2015 theo quy định.

3.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Công tác tổ chức cán bộ

- Trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đăng ký chỉ tiêu , điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2015;

- Báo cáo việc thực hiện Quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng viên chức năm 2014 gửi Sở nội vụ Quảng Bình.

b) Công tác hành chính, tổng hợp

- Bình bầu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2015); chuẩn bị hồ sơ cho Hội nghị điển hình tiên tiến Trường Đại học Quảng Bình tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX;

- Xử lý, lưu trữ công văn đi, đến an toàn, bảo mật, đúng quy định; thực hiện việc xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản theo quy định của tỉnh;

- Triển khai việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); tập hợp và chấm bài dự thi Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Lễ tân, y tế, lái xe phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường trước, trong và sau Tết nguyên đán, các kế hoạch khác đã được phê duyệt;

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị thanh toán tiền trực lễ, tết cho viên chức, nhân viên.3.3. Lãnh đạo đoàn thể và công tác quốc phòng, an ninh

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trường học, an toàn nơi làm việc;

- Tổ Công đoàn động viên đoàn viên, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3.

Nghị quyết được thông qua tại phiên sinh hoạt Chi bộ và quán triệt trong toàn thể công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị. Chi bộ căn cứ Nghị quyết, lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./.

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

- Đảng ủy Trường; BÍ THƯ

- BCH Chi bộ;

- Lưu Chi bộ.Lê Khắc Diễn


: Tailieudinhkem -> Phongban -> 3 2015
3 2015 -> KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Tailieudinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Phongban -> Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao động
3 2015 -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Phongban -> BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
Phongban -> ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương