Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trêntải về 23.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích23.97 Kb.


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH

*

Số: 02-NQ/CB Đồng Hới, ngày 06 tháng 02 năm 2015NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chi bộ tháng 02/2015
1. Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên

- Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020;

- Công văn số 1060-CV/VPTU ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình về việc gửi tài liệu tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Bê-la-rút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

- Công văn số 01-CV/TG ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thàng lập Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Nghị quyết phiên họp BCH Đảng bộ tháng 01/2015, số 692-NQ/ĐU ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Đảng ủy Trường.

2. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ Tháng 01/2015

Căn cứ Nghị quyết chi bộ tháng 01/2015, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền và tham gia tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014) do Đảng ủy Trường tổ chức; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Đã hoàn thành hồ sơ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 theo đúng kế hoạch, trình Đảng ủy Trường trước khi tổ chức Đại hội;

- Hoàn thiện hồ sơ, ra Nghị quyết đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình xét cho làm hồ sơ xin vào Đảng đối với quần chúng Dương Thị Hồng Thuận;

- Thu, nộp đảng phí tháng 01/2015 đầy đủ.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hoàn thành việc khảo sát chuyên môn đối với các ứng viên đề nghị tiếp nhận, hợp đồng vào vị trí giảng viên theo quy định;

- Tổ chức thành công, có chất lượng Hội nghị tổng kết thi đua Khối Văn hóa - Xã hội năm 2014 và hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình; đưa vào lưu trữ hồ sơ của Khối đúng quy định;

- Hoàn thành kế hoạch đón Tết Ất Mùi năm 2015 và phân công trực cơ quan trong dịp Tết;

- Xử lý, lưu trữ công văn đi, đến an toàn, bảo mật, đúng quy định; làm tốt công tác pháp chế trong việc thẩm định văn bản do các đơn vị tham mưu soạn thảo; lễ tân, y tế, lái xe phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trường học, an toàn nơi làm việc được giữ vững; tổ Công đoàn phát huy tốt vai trò của tổ chức trong việc động viên đoàn viên, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.3. Lãnh đạo công tác tháng 02/2015

3.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác đảng

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể đảng viên, viên chức, nhân viên. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2014); thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Tổ chức Đại hội chi bộ đúng kế hoạch của Đảng ủy Trường; hoàn thành các loại hồ sơ sau Đại hội nộp lên Đảng ủy Trường và xây dựng Quy chế làm việc của BCH, Chi bộ và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH Chi bộ;

- Tổ chức kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Hoàng Thị Nga; thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng đối với quần chúng Dương Thị Hồng Thuận;

- Quyết toán và công khai đảng phí nhiệm kỳ 2012 - 2015; thu, nộp đảng phí tháng 02/2015 theo quy định.

3.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Công tác tổ chức cán bộ

- Hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ gửi các tập thể, cá nhân trực thuộc Trường lấy ý kiến góp ý trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Đào tạo theo chủ trương của Đảng ủy và kết luận của Lãnh đạo Trường;

b) Công tác hành chính, tổng hợp

- Triển khai kế hoạch đón Tết Ất Mùi năm 2015 an toàn, vui tươi và tiết kiệm; kiểm tra nền nếp làm việc của viên chức, nhân viên trước và sau dịp nghỉ Tết nguyên đán năm 2015; kiểm tra chặt chẽ công tác trực cơ quan trong dịp Tết của viên chức, nhân viên được phân công;

- Xử lý, lưu trữ công văn đi, đến an toàn, bảo mật, đúng quy định; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống quản lý văn bản theo quy định của tỉnh;

- Lễ tân, y tế, lái xe phục vụ tốt các hoạt động của Nhà trường trước, trong và sau Tết nguyên đán, các kế hoạch khác đã được phê duyệt.3.3. Lãnh đạo đoàn thể và công tác quốc phòng, an ninh

- Phối hợp với Phòng PA83 Công an tỉnh và Công an Phường Bắc Lý tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trường học, an toàn nơi làm việc, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi 2015;

- Chỉ đạo đơn vị vệ sinh sạch sẽ và niêm phong các phòng làm việc trước lúc về nghỉ Tết nguyên đán.

- Tổ Công đoàn động viên đoàn viên, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tổ chức đón Tết nguyên đán cho đoàn viên, lao động an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, trả phép đúng thời gian quy định. Đoàn viên, lao động và gia đình thực hiện nghiêm túc việc không mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại pháo nổ, chất nổ nhà nước đã quy định; treo quốc kỳ trong dịp Tết nguyên đán.Nghị quyết được thông qua tại phiên sinh hoạt Chi bộ và quán triệt trong toàn thể công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị. Chi bộ căn cứ Nghị quyết, lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./.

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

- Đảng ủy Trường; BÍ THƯ

- BCH Chi bộ;

- Lưu Chi bộ.Lê Khắc Diễn


: Tailieudinhkem -> Phongban -> 3 2015
3 2015 -> KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Tailieudinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Phongban -> Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao động
3 2015 -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Phongban -> BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
Phongban -> ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương