Nghị định số 03/2016/NĐ-cp, ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệtải về 271.44 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích271.44 Kb.
#833
1   2   3

Ghi chú:

(2) Bộ quần áo đông cán bộ nam, nữ gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

Bộ quần áo hè cán bộ nam, nữ gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.3. Tiểu đội trưởng và tương đương, chiến sỹ dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ biển được cấp phát năm đầu 01 sao mũ cứng, 01 sao mũ mềm, 01 mũ cứng, 01 mũ mềm, 02 bộ quần áo chiến sĩ, 01 dây lưng, 02 đôi bít tất, 01 đôi giày vải cao cổ, 01 áo đi mưa. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn

1

Sao mũ cứng

Cái

01

2 năm

2

Sao mũ mềm

Cái

01

2 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

2 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

2 năm

5

Quần áo chiến sĩ (3)

Bộ

01

1 năm

6

Dây lưng

Cái

01

2 năm

7

Bít tất

Đôi

01

1 năm

8

Giày vải cao cổ

Đôi

01

1 năm

9

Áo đi mưa

Cái

01

3 năm

Ghi chú:

(3) Bộ quần áo đông chiến sỹ nam, nữ gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

Bộ quần áo hè chiến sỹ nam, nữ gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.4. Tiểu đội trưởng và chiến sỹ dân quân thường trực được cấp phát năm đầu 01 sao mũ cứng, 01 sao mũ mềm, 01 mũ cứng, 01 mũ mềm, 02 bộ quần áo chiến sĩ, 01 dây lưng, 02 đôi bít tất, 02 đôi giầy vải cao cổ, 01 áo đi mưa. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn

1

Sao mũ cứng

Cái

01

2 năm

2

Sao mũ mềm

Cái

01

2 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

2 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

2 năm

5

Quần áo chiến sĩ (4)

Bộ

01

6 tháng

6

Dây lưng

Cái

01

2 năm

7

Bít tất

Đôi

01

6 tháng

8

Giày vải cao cổ

Đôi

01

6 tháng

9

Áo đi mưa

Cái

01

2 năm

Ghi chú:

(4) Bộ quần áo đông chiến sỹ nam, nữ gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

Bộ quần áo hè chiến sỹ nam, nữ gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.5. Tiểu đội trưởng và tương đương, chiến sỹ dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế được cấp phát năm đầu 01 sao mũ cứng, 01 sao mũ mềm, 01 mũ cứng, 01 mũ mềm, 02 bộ quần áo chiến sĩ, 01 dây lưng, 02 đôi bít tất, 01 đôi giầy vải cao cổ, 01 áo đi mưa. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:

TT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Năm đầu

Niên hạn

1

Sao mũ cứng

Cái

01

3 năm

2

Sao mũ mềm

Cái

01

3 năm

3

Mũ cứng

Cái

01

3 năm

4

Mũ mềm

Cái

01

3 năm

5

Quần áo chiến sĩ (5)

Bộ

01

2 năm

6

Dây lưng

Cái

01

3 năm

7

Bít tất

Đôi

01

2 năm

8

Giày vải cao cổ

Đôi

01

2 năm

9

Áo mưa đi mưa.

Cái

01

3 năm

Ghi chú:

(5) Bộ quần áo đông chiến sỹ nam, nữ gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

Bộ quần áo hè chiến sỹ nam, nữ gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.III. MẪU TRANG PHỤC

NGUYÊN LIỆU

MÀU SẮC: Theo hệ thống bảng màu: Pantone professional color system - 4 th edition

CHẤT LIỆU: Theo tiêu chuẩn QN - TQSA 1031: 2003

+ Gabađin Pêcô 65/35                   XR 3.96 (19 - 5217 TPX)

+ Pôpolin Pêvi 65/35                     BE 1.284 (16 - 0713 TPX)

+ Dệt                                            XC 3.51SAO MŨ, PHÙ HIỆU DQTV

SAO MŨSao mũ cứng
Kích thước: 3.3 cm x 3.3 cm

Sao mũ mềm
Kích thước: 2.7 cm x 2.7 cm

 

PHÙ HIỆU TAY ÁO

Kích thước:


cao 9 cm - rộng 7 cm

 

QUẦN ÁO ĐÔNG CÁN BỘ DQTV NAM 

QUẦN ÁO ĐÔNG CÁN BỘ DQTV NỮ 

QUẦN ÁO HÈ CÁN BỘ DQTV NAM 

QUẦN ÁO HÈ CÁN BỘ DQTV NỮ 

QUẦN ÁO CHIẾN SỸ DQTV NAM 

QUẦN ÁO CHIẾN SỸ DQTV NỮ 

ÁO ẤM DQTV

MŨ CỨNG, MŨ MỀM, CRAVÁT, DÂY LƯNG NHỎ DQTV

Mũ cứng

Mũ mềm

 


Cravát

  

 

Dây lưng nhỏ

 

GIẦY CÁN BỘ NAM NỮ, GIÀY VẢI CHIẾN SỸ, BÍT TẤT DQTV

Giầy da cán bộ

Bít tất

Giày nam

Giầy nữ

 

Giầy vải chiến sỹCao cổ

Thấp cổ


 

QUẦN ÁO ĐI MƯA DQTV

tải về 271.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương