ĐẢng uỷ khối doanh nghiệp quảng nam đẢng cộng sản việt namtải về 40.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích40.5 Kb.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP


QUẢNG NAM

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTam Kỳ, ngày 13 tháng 12 năm 2013

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51

(Từ ngày 16/12 đến 21/12/2013)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Người hoặc bộ phận

thực hiện

Thứ hai

16/12

Sáng

- 7h30: Kiểm tra ĐB Cty TNHH MTV M.trường Đô thị.

Công ty

c. Nga, a. Thánh,

a. Vũ, a. Khánh- 7h30: Kiểm tra Đ.bộ Cty TNHH MTV K.thác thủy lợi Q. Nam.

Công ty

a. Năm, a. Hùng,

c. Ánh, c. Ly A- 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Cty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Kỳ Hà- Chu Lai Quảng Nam.

Công ty

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly, a. HưngChiều

-13h30: Kiểm tra Đảng bộ Ng. hàng TMCP Công thương.

Chi nhánh

c. Nga, a. Thánh,

a. Vũ, a. Hưng- 14h00: Kiểm tra Đ. bộ Cty CP Kỹ nghệ K. sản Q. Nam.

Công ty

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly, c. HuyềnThứ ba

17/12

Sáng

- 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Cty CP Cấp thoát nước Q. Nam.

Công ty

c. Nga, a. Thánh,

a. Vũ, c. Ly A- 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Chi nhánh NHN­o&PTNN Q.Nam.

Công ty

a. Năm, a. Hùng,

c. Ánh, a. Khánh- 7h30: Dự hội nghị tập huấn

HT. Tỉnh ủy

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly


Chiều

- 13h30: Kiểm tra Đ. bộ Cty CP Công trình GTVT Q. Nam.

Công ty

c. Nga, a. Thánh,

a. Vũ, c. Ly A- 14h00: Kiểm tra Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Nam.

Công ty

a. Năm, a. Hùng,

c. Ánh


13h30: Dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy.

Trường Chính trị

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly


Thứ tư

18/12

Sáng

- 7h30: Dự hội nghị tại Đảng ủy C. ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam.

Công ty


c. Nga, a. Thánh

- 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Nam.

Công ty


a. Năm, a. Hùng,

c. Huyền, c. Ánh,

a. Hưng


- 7h30: Kiểm tra Chi bộ Công ty CP XNK Q. Nam.

Công ty

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly


Chiều

- 13h30: Kiểm tra Chi bộ Ngân hàng Chính sách - Xã hội.

Công ty

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly


Thứ năm

19/12

Sáng

- 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Viễn thông Quảng Nam.

Công ty

c. Nga, a. Thánh,

a. Vũ, a. Hưng,

c. Ly A


- 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Bưu Điện Quảng Nam.

Công ty

a. Năm, a. Hùng,

c. Ánh, a. Khánh- 7h30: Kiểm tra Đ. bộ Cty TNHHMTV Cao su Quảng Nam.

Công ty

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly, c. Ly AChiều

- 13h30: Kiểm tra Đảng bộ Ng. hàng TMCP Ngoại thương.

Chi nhánh

a. Khâm, a. Dậy,

a. Ly, a. KhánhThứ sáu

20/12

Sáng


- 7h30: Kiểm tra Đảng bộ Cty CP DLDV Hội An.

Công ty

c. Nga, a. Thánh,

a. Vũ, c. Huyền- 7h30: Làm việc với Chi bộ C.ty Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện.

Công ty

a. Năm, a. Dậy

Chiều

- 13h30: Kiểm tra CB. Cty CP DIC Duy Xuyên.

Công ty

c. Nga, a. Thánh,

a. Vũ, c. HuyềnThứ bảy

21/12

Sáng


- 8h00: Kiểm tra Đảng bộ Cty CP Xây lắp điện Q. Nam.

Công ty


a. Năm, a. Hùng,

c. Huyền, c. Ánh
Ngày 26/12, 8h00: Dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2013 của Công đoàn viên chức tỉnh (tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan, a. Năm dự).
: QTIUpload -> LichCongTac
LichCongTac -> Tuần 13, từ ngày 23/03/2015 đến ngày 29/03/2015
LichCongTac -> LỊch công tác tuầN 37 (Từ ngày 10 đến 14/9/2012)
LichCongTac -> LỊch công tác tuầN 38 (Từ ngày 17 đến 21/9/2012)
LichCongTac -> SỞ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LichCongTac -> LỊch công tác tuần từ ngày 26-8 đến ngày 31-8-2013
LichCongTac -> VĂn phòng dự thảo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LichCongTac -> Bnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LichCongTac -> Dự thảo CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LichCongTac -> Bnd tỉnh quảng nam văn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LichCongTac -> LỊch công tác lịch tuần từ 08-4 đến 14-4-2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương