ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang9/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   51
Hình 1. 9. Cấu trúc tinh thể của MIL-53(Fe) gồm bát diện FeO6 liên kết với nhóm cacboxylic (cùng một trục) [55]

Cấu trúc của MIL-53(Fe) là rất đa dạng và các thông số tế bào của vật liệu này phụ thuộc rất nhiều vào kích thước của lỗ xốp [34]. Sự đa dạng này làm cho MIL-53(Fe) có khả năng hấp phụ các phân tử hữu cơ khác nhau và là ứng cử viên số một cho cảm biến. Tính đa dạng của cấu trúc vật liệu MIL-53(Fe) có được là do sự hiện diện của liên kết μ2-OH phối hợp với các ion kim loại trung tâm, và phụ thuộc vào bản chất của các kim loại trung tâm. Khi thay thế một nguyên tử hydro vào các phối tử thơm của MIL-53(Fe) sẽ gây ra sự thay đổi độ linh hoạt của khung mạng [43], [68].

Vật liệu MIL-53(Fe) bao gồm cụm kim loại Fe liên kết với nhau bởi mối liên kết hữu cơ đa chức tạo nên mạng lưới không gian 3 chiều xốp với thể tích rỗng lớn và diện tích bề mặt lớn. MIL-53(Fe) được tổng hợp từ muối sắt (III) clorua và axit terephthalic (H2BDC) với sự có mặt của DMF ở nhiệt độ cao, MIL-53(Fe) có cấu trúc hình bát diện và diện tích bề mặt BET có thể lên tới 4000 m2/g, kích thước lỗ khoảng 0,85 nm. Ngoài ra, vật liệu này đang được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nước quan tâm bởi khả năng gây hiệu ứng “hít thở” của nó và điều này được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực hấp phụ và dẫn thuốc. [42], [52], [81].  1. Cấu trúc của vật liệu MIL-88B

Vật liệu xốp lai hóa đã thu hút sự chú ý nhiều trong những năm gần đây như là một nguồn vật liệu mới để làm sạch môi trường. MIL-88, một họ các vật liệu khung kim loại-hữu cơ với cấu trúc ba chiều, có các hốc và các kênh đã được phát triển.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương