ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang7/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   51
Hình 1. 7. Quá trình hình thành MIL-53(Fe) và MIL-88B bằng sự tạo mầm [23]

Tính chất thú vị của các vật liệu MIL-101, MIL-53(Fe), MIL-88B đã được nghiên cứu từ khi chúng được phát hiện với những triển vọng ứng dụng khác nhau từ hấp phụ khí và lưu trữ, bao gồm chọn lọc đối với một số chất, xúc tác và hệ thống phân phối thuốc [62], [68], [74].

  1. Cấu trúc của vật liệu MIL-101

MIL-101 được cấu tạo từ cầu nối 1,4 - benzen dicacboxylat và trime bát diện crom (Hình 1.8). Ba nguyên tử crom trong trường bát diện với bốn nguyên tử oxy ở hai nhóm cacboxylat, một oxy ở μ3 - O và một nguyên tử oxy từ phân tử nước hoặc là nguyên tử Flo liên kết với nhau tạo nên cấu trúc tứ diện. Các trime bát diện crom có liên kết với nhau bằng liên kết μ3 - O để hình thành đơn vị cấu trúc [100]. Các tứ diện lai này được hình thành từ các phối tử terephthalat cứng nhắc và những trime bát diện crom. Các đỉnh của tứ diện là các trime bát diện crom, các cạnh của tứ diện là cầu nối hữu cơ. Các tứ diện lai có kích thước micro với cửa sổ là 8,6Å. Sự kết nối giữa các tứ diện thông qua các đỉnh tạo ra một mạng lưới không gian 3D [14]. Vì thế, thể tích tế bào của MIL-101 rất lớn ≈ 702000 Å3 với hai loại lồng hình bán cầu được giới hạn bởi 12 mặt ngũ giác đối với loại lồng nhỏ và 16 mặt (12 mặt ngũ giác, 4 mặt lục giác) đối với loại lồng lớn. Các giá trị này phù hợp với thể tích lỗ xốp là 12700 Å3 và 20600 Å3 [28], [32]. Cửa sổ lớn của hai loại lồng này tạo điều kiện cho sự khuếch tán dễ dàng của các phân tử lớn, lồng nhỏ với những cửa sổ ngũ giác có độ mở tự do 12 Å trong khi những lồng lớn có cả hai loại cửa sổ lục giác và cửa sổ ngũ giác với độ mở tự do lần lượt là 16 Å và 14,7 Å như Hình 1.8.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương