ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý


Khả năng xúc tác quang hóa Fenton của vật liệu Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101tải về 8.99 Mb.
trang43/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   51

Khả năng xúc tác quang hóa Fenton của vật liệu Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101


Để khảo sát hoạt tính xúc tác quang hóa Fenton của Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101, chúng tôi đã thực hiện quá trình oxy hóa dung dịch thuốc nhuộm RR195 (100ppm) trong các trường hợp chiếu xạ đèn (ánh sáng mặt trời mô phỏng); không chiếu xạ; và có mặt của H2O2 như Hình 3.39 và Hình 3.40. Kết quả cho thấy rằng, vật liệu Cr-MIL-101 hầu như không có hoạt tính xúc tác quang hóa Fenton, tương ứng với đồ thị gần như trùng nhau giữa đường đẳng nhiệt hấp phụ và hoạt tính xúc tác quang hóa Fenton. Trong trường hợp Fe-Cr-MIL-101, sự khác biệt này khoảng 10%, tuy nhiên, dấu hiệu chuyển đổi xúc tác là tương đối thấp.

Hình 3.39. Sự phân hủy thuốc nhuộm RR195 trên vật liệu Cr-MIL-101 trong các trường hợp khác nhauHình 3.40. Sự phân hủy thuốc nhuộm RR195 trên vật liệu Fe-Cr-MIL-101 trong các trường hợp khác nhauQuá trình oxy hóa của dung dịch nhuộm RR195 trên vật liệu Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101 trong sự có mặt H2O2 dưới tác dụng chiếu xạ đèn còn được khảo sát bằng phổ UV-Vis và được trình bày ở Hình 3.41.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương