ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang38/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   51
Hình 3.32. Ảnh SEM của Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương