ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý


Giới thiệu về các vật liệu nghiên cứutải về 8.99 Mb.
trang6/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Giới thiệu về các vật liệu nghiên cứu


  1. Cấu trúc của vật liệu

Trong hệ thống vật liệu khung kim loại–hữu cơ có một số cấu trúc được biết đến, bao gồm MIL-53(Fe), MIL-88, và MIL-101 (Materials of Institute Lavoisier-MIL). Cấu trúc của các vật liệu này đều được tạo nên từ các bộ khung giống nhau. MIL-101 rất nổi tiếng với kiến trúc zeotype, thể tích tế bào và diện tích bề mặt lớn. Cấu trúc của MIL-53(Fe) và MIL-88B rất đa dạng và các thông số tế bào của chúng phụ thuộc rất nhiều vào thể tích lỗ xốp [23], [87].

Quá trình hình thành MIL-53(Fe) và MIL-88B tương tự nhau, được tạo nên từ các chất tạo cấu trúc 1,4-BDC và dung dịch muối Fe3+ như Hình 1.7.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương