ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang5/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Các phương pháp tổng hợp MOFs


Hầu hết quá trình tổng hợp MOFs được tiến hành bằng phương pháp thủy nhiệt hoặc nhiệt dung môi, dựa trên sự thay đổi của dung môi phân cực kết hợp với nhiệt độ thích hợp. Cụ thể, một hỗn hợp gồm các phối tử và các muối kim loại hòa tan trong dung môi (hoặc hỗn hợp các dung môi) được đun nóng dưới 300°C trong 8-48h để phát triển tinh thể [33]. Bằng phương pháp nhiệt dung môi và thủy nhiệt có thể tổng hợp được các vật liệu MOFs với cường độ tinh thể cao để xác định cấu trúc bằng cách đo XRD. Tuy nhiên, các phương pháp này cũng bị hạn chế như thời gian phản ứng dài, tổng hợp quy mô lớn bị hạn chế và có nhiều sai số. Để khắc phục những nhược điểm, các phương pháp khác đã được nghiên cứu, Chang và đồng nghiệp [28], Ni và Masel [86] đã nghiên cứu và đưa ra quy trình tổng hợp MOFs sử dụng vi sóng, phương pháp điện hóa [79], hoặc tổng hợp cơ-hóa học [91]. Nhưng các phương pháp này không thể mang lại các tinh thể có đủ chất lượng để xác định cấu trúc bằng XRD so với phương pháp nhiệt dung môi và thủy nhiệt.

Hình 1. 6. Các phương pháp tổng hợp MOFs [27]

Ngoài ra, tổng hợp vật liệu bằng phương pháp nhiệt dung môi và thủy nhiệt là đơn giản, có thể kiểm soát hình thái của các tinh thể bằng cách thay đổi điều kiện tổng hợp và ít tốn kém. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp thủy nhiệt để tổng hợp MIL-101, phương pháp nhiệt dung môi để tổng hợp vật liệu MIL-53(Fe) và MIL-88B.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương