ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang35/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   51
Hình 3.29. Ảnh TEM, SEM của vật liệu MIL-88B tổng hợp

Thành phần, trạng thái hoá học, năng lượng liên kết của trạng thái electron của các nguyên tố trên bề mặt vật liệu cũng được xác định thông qua phổ quang điện tử tia X (XPS) ở Hình 3.30.
Từ Hình 3.30 nhận thấy, phổ XPS của C1S (Hình 3.30c) có hai đỉnh ở 284,9 và 288,7 eV, tương ứng đặc trưng cho gốc phenyl và carboxyl [108], [78]. Phổ XPS của O1s (Hình 3.30b), xuất hiện các đỉnh tại 531,7 đặc trưng cho liên kết Fe-OC. Phổ Fe2p của MIL-88B (Hình 3.30d) xuất hiện hai đỉnh ở 711,9 và 725,7 eV tương ứng với Fe2p3/2 và Fe 2p1/2 [108]. Từ XPS kết quả, có thể kết luận rằng Fe thực sự được đưa vào khung vật liệu MIL-88B.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương