ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang34/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   51
Hình 3.28. Đường đẳng nhiệt hấp phụ-khử hấp phụ Nitơ của MIL-88B tổng hợp
Hình thái và kích thước của vật liệu MIL-88B được khảo sát thông qua ảnh SEM, TEM ở Hình 3.29. Kết quả cho thấy, vật liệu có cấu trúc bát diện, các hạt phân bố không đồng đều và có kích thước khoảng 0,5 đến 1,0 μm.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương