ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang29/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   51
Hình 3.19. Đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ nitơ của MIL-53(Fe) tổng hợp

Độ bền của MIL-53(Fe) được khảo sát bằng phương pháp phân tích nhiệt TG-DTG trong môi trường khí trơ như trình bày (Hình 3.20)

Hình 3.20. Giản đồ phân tích nhiệt TG-DTG của MIL-53(Fe)

Từ Hình 3.20 nhận thấy, vật liệu MIL-53(Fe) trải qua ba bước giảm khối lượng. Trong khoảng nhiệt độ 50oC-300oC, vật liệu MIL-53(Fe) giảm khối lượng 5,58% tương ứng với sự bay hơi H2O còn lại trong vật liệu. Trong khoảng nhiệt độ 320oC-410oC, có sự giảm khối lượng 13,06% tương ứng với việc loại bỏ các phân tử dung môi DMF từ bên trong các mao quản. Cấu trúc vật liệu MIL-53(Fe) ổn định đến khi nhiệt độ đạt 383oC. Bắt đầu từ nhiệt độ 410oC, khối lượng của vật liệu giảm mạnh 36,31% do bắt đầu bị phân hủy, xảy ra quá trình đốt cháy phần hữu cơ (BDC), để lại chất rắn màu nâu đỏ Fe2O3.

Thành phần, trạng thái hoá học, năng lượng liên kết của trạng thái electron của các nguyên tố trên bề mặt vật liệu cũng được xác định thông qua phổ quang điện tử tia X (XPS) được trình bày ở Hình 3.21.


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương