ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang17/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   51

Thực nghiệm

  1. Hóa chất


Bảng 2. 1. Các loại hóa chất chính dùng trong luận án


Tên hoá chất

Kí hiệu

Công thức

Hãng sản xuất

Iron(III) chloride hexahydrate
FeCl3.6H2O

Merck

Chronium(III) nitrate nonahydrate
Cr(NO3)3.9H2O

Merck

Iron(III) nitrate nonahydrate
Fe(NO3)3.9H2O

Trung Quốc

Terephtalic acid

H2BDC

HO2C-(C6H4)CO2H

Merck

Dimethylformamide

DMF

(CH3)2NCHO

Merck

Methanol
CH3OH

Trung Quốc

Ethanol
CH3CH2OH

Merck

Sodium dihydrogen arsenate heptahydrate

NaH2AsO4.7H2O

Merck

Hydrochloric acid
HCl

Trung Quốc

 Sodium hydroxide
NaOH

Trung Quốc

Giấy lọc loại đặc biệt (Whatman)Merck

Thuốc nhuộm đỏ

RR195Trung Quốc1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương