Đường tổ 5 Tân Tiến đi Châu Pha 9, xã Châu Pha bao gồm cơ bản như sautải về 16.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích16.03 Kb.
#53838
to 5 tt


Đường tổ 5 Tân Tiến đi Châu Pha 9, xã Châu Pha bao gồm cơ bản như sau:

  • Tổng chiều dài tuyến: L=1.024,12 m. Trong đó:

  • Tuyến Chính : 766.96 m.

  • Tuyến Nhánh: 257.16 m.

  • Mặt cắt ngang tuyến chính : 0.5m + 5.5m + 0.5m = 6.50m. Mặt cắt ngang tuyến nhánh: 0.0m + 4.0m + 0.0m = 4.00m.

  • Tuyến Chính:

Phương án thiết kế: Đường Bê Tông Nhựa.
- Bê tông nhựa C12,5 rải nóng dày 5,0cm
- Tưới nhựa dính bám TC 1,0kg/m2
- Lớp CPĐD loại I, Dmax 25 dày 12cm;
- Lớp đá dăm nước dày 15cm;
- Nền đường (đắp đất chọn lọc), lu lèn K > 0.95.
- Thiết kế bó vĩa hai bên tuyến BxH (200x300) mm Tuyến Nhánh:
Phương án: Đường BTXM.
- Bê tông xi măng đá 1x2 M250, dày 16cm;
- Lớp giấy dầu chống thấm trên lớp CPĐD;
- Cấp phối đá dăm Dmax=25mm, dày 12cm, lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0,98
- Nền đường (đắp đất chọn lọc), lu lèn K > 0.95. Hệ thống thống thoát nước:
- Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước hình tam giác sâu 0,6m ở cả hai bên tuyến;
• Lề đất và rãnh đất một số đoạn trên tuyến bị cây, cỏ và các ụ đất che chắn ảnh hưởng đến thoát nước mặt đường và rãnh. Tiến hành bạt đất lề đường và khơi thông rãnh thoát nước để đảm bảo thoát nước cho tuyến đường.
• Trên toàn tuyến thiết kế hệ thống cống thoát nước ngang như sau.Số TT

Lý trình

Loại cống

Vị Trí

Chiều dài (m)

1

Km0+760.00

Cống bản BTCT
600x800

Tuyến Chính

8.0 m

2

Km0+138.5-
Km0+196.5

Mương BTCT 50x60cm
(trái tuyến)

Tuyến Chính

58 m

Kết cấu Cống Bản BTCT 600x800


- Lớp đá dăm đệm móng, loại đá Dmax ≤ 6 dày 10cm
- Bê tông thành cống đá 1x2 M200 dày 20cm
- Bê tông Tấm đan đá 1x2 M250.
Kết cấu Mương BTCT:
- Lớp đá dăm đệm móng, loại đá Dmax ≤ 6 dày 10cm
- Bê tông Đáy mương Đá 1x2 M200
- Đá hộc VXM M100 thành mương dày 30cm
- Bê tông Tấm đan đá 1x2 M250.
tải về 16.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương