Ông đOÀn giáo dục việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 31.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích31.25 Kb.
#12540
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CĐ TRƯỜNG CĐSP TW-NT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                      
             Số: 22   /KH-CĐCS                           Khánh Hòa, ngày 24 tháng 9 năm 2012

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY  PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn giáo dục Việt Nam, kế hoạch hành động của Công đoàn trường CĐSP TW- Nha Trang, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức hội thảo chào mừng ngày truyền thống của Phụ nữ Việt Nam 20/10/2012.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

( 20/10/1930- 20/10/2012).

- Nữ CĐV- LĐ trong trường nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

- Nâng cao trách nhiệm và động viên nữ đoàn viên, lao động trong trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trường CĐSPTW-NT.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian : 13h45 ngày 18 tháng 10 năm 2012 ( Thứ năm )- Địa điểm : Hội trường kính Trường CĐSP TW- NT

- Thành phần tham dự : Toàn thể CBVC trong trường
III. Ban tổ chức


STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Lê Thu Hà

Trưởng ban VSTBPN-Trưởng ban- Phụ trách chung

2

Ngô Thị Kim Oanh

Chủ tịch Công đoàn - Xây dựng kế hoạch – Phân công viết tham luận

3

Lê Thị Ngọc Tuyết

TB nữ công - Xây dựng kế hoạch , cơ sở vật chất .

4

Trịnh Minh Cứ

P.Chủ Tịch CĐ - Tổ chức chương trình

5

Nguyễn Thị Năm

Dự trù kinh phí , phụ trách cơ sở vật chất

6

Nguyễn Văn Tuyên

Phụ trách chương trình văn nghệ

IV. Chương trình chi tiết


TT

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

1

Văn nghệ chào mừng

13h45 -14h 15

Các Tổ công đoàn

2

Tuyên bố lý do-giới thiệu đại biểu

14h15-14h25

Đ/c Trịnh Minh Cứ

3

Đại diện nam giới tặng hoa

14h25 – 14h 30

Đ/c Trần Văn Duyệt

4

Báo cáo đề dẫn

14h30 -14h45

Đ/c Ngô Kim Oanh

5

Tham luận

14h45 - 15h15

Tổ công đoàn

6

Nghỉ giải lao

15h15 - 15h45

Liên hoan nhẹ

7

Tham luận

15h45 - 16h 15

Tổ Công đoàn

8

Phát biểu của Trưởng ban VSTBPN

16h15- 16h30

Đ/c Lê Thu Hà

V.Phân công nhiệm vụ

  1. Chủ trì hội nghị : Lê Thu Hà, Ngô Kim Oanh, Lê Ngọc Tuyết.

  2. Thư ký hội nghị : Thiều Châu Thanh, Nguyễn Thị Hồng Nhung (Khoa VNH-QTVP).

  3. Âm thanh, trang trí, chụp hình : Đỗ Ánh Dương.

  4. Sắp xếp bàn ghế , nước uống : Phan Thị Thanh Huyền ( Phòng HCQT)

VI.Nội dung tham luận

Đề nghị nữ CĐV – LĐ ( được phân công ) viết bài tham luận tham gia hội nghị tập trung vào các vấn đề sau đây :

- Nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam

- Phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước

- Vai trò, trách nhiệm của nữ CBVC-LĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

           Nhận được thông báo này yêu cầu các đồng chí Tổ trưởng Công đoàn phổ biến rộng rãi đến các đoàn viên, người lao động trong tổ và có kế hoạch chuẩn bị chu đáo để hội nghị đạt kết quả tốt.


TM. BAN TỔ CHỨC TM. BCH CÔNG ĐOÀN

TRƯỞNG BAN VSTBPN TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
(Đã ký) (Đã ký)

Lê Thu Hà Lê Thị Ngọc Tuyết          
Каталог: congdoan -> doc -> thongbao
thongbao -> CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam
thongbao -> CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam
congdoan -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
congdoan -> THÔng báo VV Đăng kí hình thức tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2013 Kính gửi: Ban Nữ công Công đoàn bộ phận
congdoan -> TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
congdoan -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
doc -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 127/2008/NĐ-cp ngàY 12 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀU
doc -> Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998
doc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh

tải về 31.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương