ĐẶng đĂng khoa sản xuất phân bón látải về 1.01 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/52
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích1.01 Mb.
#53227
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Sản xuất phân bón lá từ phụ phế phẩm nông nghiệp
Quy trình sản xuất kẹo Noutgar


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM 
--------------------------- 
ĐẶNG ĐĂNG KHOA 
SẢN XUẤT PHÂN BÓN LÁ
TỪ PHỤ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP 
 
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 
Mã số ngành: 60420201 
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM 
--------------------------- 
ĐẶNG ĐĂNG KHOA 
 
 
SẢN XUẤT PHÂN BÓN LÁ
TỪ PHỤ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP 
 
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ 
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 
Mã số ngành: 60420201 
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HAI 
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2017


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
 
Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS. Nguyễn Thị Hai 
Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
ngày … tháng … năm …
Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:
TT 
Họ và tên 
Chức danh Hội đồng 

GS.TSKH. Nguyễn Trọng Cẩn 
Chủ tịch 

TS. Nguyễn Hoài Hương 
Phản biện 1 

TS. Phạm Hữu Nhượng 
Phản biện 2 

PGS.TS. Lê Quang Hưng 
Ủy viên 

TS. Hồ Viết Thế 
Ủy viên, Thư ký 
Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được
sửa chữa (nếu có).
 
Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM 

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương