Ngữ ÂM (phonetics) chuyêN ĐỀ 5 ngữ ÂM (phonetics)tải về 387.71 Kb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích387.71 Kb.
#54391
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
NGỮ ÂM ANH
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), ENGLISH GRAMMAR
Chữ ‘x‘ có thể được phát âm là /gz/ : khi ‘x’ đứng sau chữ e bắt đầu của một từ

Eg : example /ig’zæmpl/, examine /ig’zæmin/, executor /ig’zekjutə/, exit, exhaust, exact …
Ngoại lệ: to execute /’eksikjut/: thi hành

  1. Chữ ‘x‘ có thể được phát âm là /kʃ/: khi ‘x’ đứng trước hay io(-)

Eg: sexual, luxury, anxious, obnoxious đáng ghét)
Ngoại lệ: luxurious/lʌg’ʒuəriəs/(sang trọng, lộng lẫy), anxiety/æŋ’zaiəti/: sự lo lắng.

  1. Chữ ‘x‘ có thể được phát âm là /z/ ở một số từ:

anxiety / æŋ’zaiəti/: nỗi lo, lòng khao khát, xylophone (mộc cầm),

  1. Chữ ‘z’ có thể được phát âm là /strong những từ đặc biệt:

waltz /wɔ:ls/ điệu nhảy vanxơ
eczema/’eksimə/: bệnh lở loét
Mozart /’mousa:t/: Mozart
Nazi /nætsi/: Quân Phát xít Đức

  1. Chữ ‘th’ có thể được phát âm là /θ/ và /ð/.

  2. Chữ ‘th’ có thể được phát âm là /θ/: ‘th’ đứng đầu từ, giữa từ hay cuối từ.

Eg: thick, thin, think, both, mouth, death, health, wealth, birth, author, toothache….

  1. Chữ ‘th’ có thể được phát âm là /θ/: chỉ dạng danh từ của một tính từ.

Eg: width/widθ/, depth, length, strength, …

  1. c. Chữ ‘th’ có thể được phát âm là /θ/: chỉ số thứ tự

Eg: fourth, fifth, sixth, tenth, thirteenth, fortieth, fiftieth,….

  1. Chữ ‘th’ có thể được phát âm là /ð/: ‘th’ đứng đầu từ, giữa từ hay cuối từ.

Eg: this, that, these, weather, although, another, clothing, clothe, mother,…

tải về 387.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương