Ngữ ÂM (phonetics) chuyêN ĐỀ 5 ngữ ÂM (phonetics)tải về 387.71 Kb.
trang6/14
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích387.71 Kb.
#54391
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
NGỮ ÂM ANH
DEMO B639, Chinh-phuc-ngu-phap-va-bai-tap-6-global-success, de cuong khoa 2 (1), ENGLISH GRAMMAR
cChữ D câm ở một số từ: handkerchief, handsome, Wednesday

 • Chữ G có thể được đọc thành: /d/, / /, /ʒ/.

 • a. ‘G’ được phát âm là //: Khi ‘G’ đứng trước các nguyên âm e, i, y và tận cùng của một từ là ge

  Eg: germ, apology, ginger, ginseng, giant, gigantic (a) /’dʒaigæntik/: khổng lồ, gyp /dʒip/ (mắng nhiếc), gymnastic, gill /dʒil/: đơn vị đo bằng 1/8 lít…
  Eg: language, village, age, ….
  Ngoại lệ: get, hamburger, tiger, gift, gear, gill /gil/: mang cá

  1. G’ được phát âm là /ʒ/ ở một số từ mượn của tiếng Pháp

  Eg: regime /rei’ʒi:m/, massage, mirage, garage /’gæraʒ/, (to) rouge /ru:ʒ/: (tô) son phấn

  1. G’ được phát âm là /g/: Khi đứng trước bất kỳ mẫu tự nào trừ các trường hợp vừa nêu ở mục 1. Eg: game, good, get, guard, figure, go …

  Ngoại lệ:: a gaol /dʒeil/(n) nhµ tï, to gaol /dʒeil/(v) = to jail/ to imprison: bỏ tù

  1. ‘ G’ câm (silent G)

  “g” câm: nếu nó đứng đầu của từ và trước “n”:
  Eg: gnar /na:l/: mẩu, đầu mẩu;
  gnash /næʃ/: nghiến răng
  gnome /’noumi:/ : châm ngôn;
  gnu /nu:/: linh dương đầu bò
  gnaw /nɔ:/ : động vật gặm nhấm;
  gnostic /’nɔstik/: ngộ đạo
  “g” câm: nếu nó đứng cuối của từ và trước “m”, “n”:
  Eg: sign, design, campaign, foreign, phlegm /flem/: đờm

  1. e. ‘G’ trong “ng” ở cuối từ hoặc từ gốc được phát âm là /ŋ/:

  Eg: sing, running, song, singer…

  1. Chữ ‘n’ được phát âm là /n/ và /ŋ/

  2. Chữ ‘n’ được phát âm là /: khi ‘n’ đứng trước mẫu tự mang âm /k/ và /g/.

  Eg: uncle, single, longer, English, ink, drink,….


  1. tải về 387.71 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương