Đăng ký hộ khẩu trở lại gốctải về 38.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích38.05 Kb.

1. Thủ tục:

Đăng ký hộ khẩu trở lại gốc


+ Trình tự thực hiện:


Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Công an cấp xã;

- Nhận kết quả tại công an cấp xã.Các bước thực hiện đối cấp xã:

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại công an cấp xã.

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị;

- Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu (theo mẫu);

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


+ Thời hạn giải quyết:

Trong 07 ngày

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã (Công an cấp xã.)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã (Công an cấp xã)

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ghi tên vào sổ hộ khẩu.

+ Lệ phí:

5.000 đồng (Quyết định số 24/2008/UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Lưu ý: Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với: Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con thương binh dưới 18 tuổi; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thuộc diện hộ nghèo.

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu- Mẫu HK01

- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu-Mẫu HK02

(Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA (C11) ngày 01/7/2007­)


+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

+ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007;

- Quyết định 698/2007/QĐ-BCA-C11 ban hành ngày 1/7/2007. Có hiệu lực từ ngày 20/7/2007;

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ban hành ngày ngày 01/7/2007. Có hiệu lực 20/7/2007;

- Quyết định số 24/2008/UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.MẪU HK01

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------


BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên khai sinh: ([1]) ......................................................................... 2. Giới tính:…………..

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ....................................................................................................

4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................

6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: .......................................

10. Nơi thường trú: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. Chổ ở hiện nay: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12. Trình độ học vấn: (3)13. Trình độ chuyên môn: (4) ...................................................................

14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………….. 15. Biết ngoại ngữ: .............................................

16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: .......................................................................17. Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:..........................................................................

TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM

CHỖ Ở
(Ghi rõ số nhà, đường phố; xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi tên nước)

NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC

 

 

 

 

 

 

 18. Tiền án:

BỊ BẮT NGÀY

TỘI DANH, ÁN PHẠT

 

 

 

 

 19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ; anh, chị, em ruột; vợ/ chồng, con) (5[2])
TT

HỌ VÀ TÊN

SINH NĂM

Quan hệ

Nghề nghiệp

CHỔ Ở HIỆN NAY (6[3])
Nam

Nữ
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

................, ngày ....... tháng ....... năm ...........
NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ
(Cam đoan; ký, ghi rõ họ tên)
MẪU HK02

(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi:

………………………………………………………..
…………………………………………………………

 

Họ và tên người báo: (*)..............................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................

………………………………….. Điện thoại: ........................................

Quan hệ với chủ hộ: (*)..............................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ……………………….. Sổ hộ khẩu số: .................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................

………………………………. Điện thoại: ......................................NỘI DUNG THAY ĐỔI:

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 
: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương