Ông Già Ba Tritải về 16.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích16.41 Kb.
Ông Già Ba Tri

Email: onggia_batri@yahoo.com


Kính gởi: Ông Chủ Tịch HDQTRAZ

Quí vị lãnh đạo tinh thần AZ

Đồng kính gởi quí vị CTHDAZ

Quí vị đồng hương AZ

Quí vị đồng hương trên toàn thế giới

Gởi các cơ quan truyền thông báo chí nhờ đăng tải.

Thông báo Ông Chủ tịch CĐNVQGAZ( Đặng thế Khương)
Subject:Bà Thanh Mai PCNVCD(NVAZ vi Phạm Nội qui CĐ Điều 3.1 chương 1
Tôi là Ông Già Ba Tri, lẫm cẫm lắm rồi, tuy nhiên còn hơi thở vẩn muốn góp ý với quí vị đồng hương

với BCH mới chắc tiếng nói của Ông Già Ba Tri đi vào khoảng hư Vô, Tôi là người Thành Viên CĐ, người không có chức tước gì hết, không biết quí vị Chủ tịch dạo này đi nghỉ mát hết rồi sao không thấy lên tiếng ,thường ngày nghe nói chống Cộng kịch liệt lắm mà, bây giờ không thấy bóng dáng đâu hết. Sau đây là nhửng gì Ông Già Ba Tri biết được xin trình bày quí vị đồng hương đệ tường


Phần I/ Bảng Nội Qui: Theo tinh thần buổi họp HDQT/CDNVQG/AZ đề ngày 24/11/ năm 2013 tại 2229 W Betthany Home RD. HDQT căn cứ vào bảng điều lệ CD điều 3.1 của điều 3 chương 1

" Công đồng người việt QGAZ không chấp nhận chủ nghĩa CS và các hoạt động của CS dưới bất cứ hình thức"

Phần II/Quyết định của HDQT/AZ:

HĐQT/CĐNVQG/AZ quyết định kể từ đây về sau" Không một thành viên của HĐH hoặc HĐQT thuộc CĐNVQG/AZ được phép mời mọc hoặc yểm trợ bất cứ một chương trình ca nhạc nào đem ca sỉ từ Việt nam sang để giúp vui cho Cộng Đồng người Việt tại AZ { Có chử ký của Ông Nguyễn văn Tạo, Ông Hùng và Ông Hồng} Không biết còn giá trị không Phần III/ Bà Thanh Mai vi Phạm Bảng Nội Qui Hiện nay Bà Thanh Mai PCNVCĐ/AZ đã ngang nhiên chà đạp lên bản Nội qui của CĐ

Và chống lại quyết định của HĐQT/AZ đã rướt 2 ca sỉ Lệ Quyên va Quang Dũng từ VN

đến AZ trình diển vào ngày 31/05/14 tại Wild Horse Casino đăng trên tờ báo Viet Life Styles( Bà Thanh Mai đã vi phạm vào điều 3.1 chương 1). Bất cứ vị nào trong HĐĐH hoặc HĐQT bắt buộc phải nghiêm chỉnh tôn trọng Bảng Nội Qui của CĐ. BNQ được xem như là bản hiến pháp thu gọn. Bà Thanh Mai đã Phản lại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia/AZ. Một Nguyên Thủ Quôc gia vi Phạm hiến Pháp được xen là tôi Phản Quốc.Phải được luật pháp chế tài,còn đối với CĐNVQG/AZ thì sao??Dỉ nhiên phải rời khỏi CĐ, nếu là người biết Tự Trọng và Liêm sỉ, đây là Bà Thanh Mai đã phạm Bảng Nội Qui CĐ được xem như là luật của CĐ; Bà Thanh Mai đã vi phạm 3 lần

1/ Lần thứ 1/ Rướt hề Bảo Quốc{ Hình Bảo Quốc mặc áo cờ đỏ Sao Vàng phát tán trên tờ Việt báo mạng lưới toàn câu}

2/ Lần thứ 2 Rướt Ca sỉ Mỷ Tâm(đến từ VN)

3/ Lần thứ 3 Rướt ca sỉ Lệ Quyên va Quang Dũng(đến từ VN)

Đảng CSVN ban hành nghi quyết 36, Bà Thanh Mai thi nghi quyết 36 của đảng CSVN, Bà Thanh Mai chấp nhân giao lưu văn hóa với CSVN. Tất cả CĐVN ở hải ngoại đều chống lại nghi quyết 36 của đảng CS.Ông Thế Khương cũng chịu 1 phần trách nhiệm, vì Ông là Chủ tịch của liên danh. Tuy nhiên nghe Ông cũng cùng chủ trương giao lưu văn hóa với CS

Ở xứ Mỷ là xứ Tự Do. Tuy nhiên Tự Do trong vòng luật Pháp. Khi chúng ta gia Nhập bất cứ tổ chức nào hay 1 Hội Đoàn nào phải tuân thủ Bản Nội qui của Hội đoàn đó, quyền Tự Do bị hạn chế bởi luật pháp chi phối.

Trong trang giấy này tôi không trình bày Học thuyết Max Lenine hay chủ nghỉa CS vì nó được xem như đã và đang cáo chung, những kẻ bám theo chủ nghĩa CS xem như đi ngược lại dòng lịch sử và trào lưu tiến hóa của xã hội. Ông Thế Khương va bà Thanh Mai chấp nhận giao luu văn hóa với CSVN xem như lội ngược dòng lịch sử của nhân loại. Khi đắc cử BCH cầm được con dấu trong tay Ông Thế Khương và bà Thanh Mai làm việc theo ý muốn của quí vị bất chấp bản Nội Qui chống lại CĐ NVQG/AZ

Nhìn vào bề mặt nổi của CĐ qua sự trình bày của quí vị chúng tôi bỏ phiếu. Thực ra trong chúng tôi không ai hiểu được bề mặt chìm hoạt động của BCH trong tương lai. Hiện nay đã lộ ra chân tướng. Chúng tôi nghỉ đây là sự chọn lự lầm lẩn Vì sao??? BCH đã đi ngược lập trường Quốc Gia, cần phải tái cấu trúc lại BCH mới để ngỏ hầu đi đúng hướng của lập trường quốc Gia

Riêng phần ý kiến của Ông Già Ba Tri" Ông Thế Khương và bà Thanh Mai đã vi Phạm và chà đạp lên bản Nội qui, chiếu theo bản Nội qui được xem là phạm trọng tội PHẢN CĐNVQG,phải tự động bướt ra khỏi CĐ, dù bà Thanh Mai có Hủy bỏ buổi trình diển vẩn vi phạm, vì Tư Tưởng của Bà Thanh Mai và Thế Khương hiện nay là hướng về CSVN{ Chấp nhận giao lưu văn hóa với CSVN}. Đây chỉ là 1 CĐ/AZ như tổ chức của 1 Hội Đoàn, nếu đây là tầm vóc quốc Gia gọi là tội Phản Quốc

Nay kính yêu cầu các Chủ tịch Hội đoàn, quí vị đồng hương, quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các cơ quan truyền thông báo chí ở Phoenix, AZ và toàn thể CĐ VN trên toàn thế giới giống lên tiếng nói chính nghĩa của người việt Quốc Gia ngỏ hầu duy trì CĐNVQG tạiAZ.

Trân trọng cám quí vị cùng tôi nói lên tiếng nói chính nghĩa và lập trường Quốc Gia tại hải ngoại.

Chào đoàn kết,

Đính kèm: Bản quyết định của HĐQT/AZ.

Thư này các cơ quan truyền thông báo chí có thể đăng tải.

và được phép chuyển qua mạng lưới internet toàn cầu, không cần hỏi qua Y kiến của người viết.Tất cả đều có bằng chứng cụ thể bà Thanh Mai đã vi Phạm Bảng Nội qui của CĐNVQG/AZ.
: tailieu
tailieu -> MỘt số thủ thuật khi sử DỤng phần mềm adobe presenter tạo bài giảng e-learning
tailieu -> Trung tâM ĐÀo tạo mạng máy tính nhất nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, tp. Hcm
tailieu -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
tailieu -> Lê Xuân Biểu giao thông vận tảI ĐẮk lắK 110 NĂm xây dựng và phát triểN (1904 2014) nhà xuất bảN giao thông vận tảI
tailieu -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
tailieu -> A. ĐẠi số TỔ HỢp I. Kiến thức cơ bản quy tắc cộng
tailieu -> Wikipedia luôn có mặt mỗi khi bạn cần giờ đây Wikipedia cần bạn giúp
tailieu -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
tailieu -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương