ĐẢng cộng sản việt nam thị ỦY ĐỒng xoàItải về 46.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích46.07 Kb.


ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THỊ ỦY ĐỒNG XOÀI Đồng Xoài, ngày 27 tháng 3 năm 2015


LỊCH LÀM VIỆC

CỦa ThưỜng TRỰC và bAN ThưỜng VỤ ThỊ Ủy


Tuần thứ 14 (từ ngày 29/3 đến ngày 03/4/2015)




Chủ nhật (29/3):

Sáng 7 giờ 30': * Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung (UVBTV - Trưởng BDV Thị ủy) dự khai mạc Hội thi “Khi tôi 18” thị xã Đồng Xoài, do Thị đoàn tổ chức, tại Hội trường Trung tâm BDCT thị xã.

Thứ hai (30/3):

Chiều 13 giờ 30': * Đ/c Trần Tuệ Hiền (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy) dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã, triển khai Nghị quyết lãnh đạo quý II/2015 và thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại Hội trường Ban CHQS thị xã.

Cùng dự: Đ/c Trần Hữu Hiền (UVBTV - Trưởng BTC Thị ủy).

* Đ/c Phạm Quốc Minh (Phó Bí thư Thường trực Thị ủy), Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung (UVBTV - Trưởng BDV Thị ủy) xét duyệt nội dung, nhân sự chi bộ Trung tâm BDCT thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Thông báo số 1906 - TB/TU, ngày 20/3/2015), tại chi bộ Trung tâm BDCT thị xã.

Cùng dự: Đ/c Trịnh Thị Ngọc (TUV - Phó Trưởng BTG Thị ủy).

* Đ/c Nguyễn Sỹ Nhật (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy) chủ trì họp UBKT Thị ủy xét kỷ luật đảng viên, tại UBKT Thị ủy.

* Đ/c Lê Hải Đăng (UVBTV Thị ủy - PCT UBND thị xã) xét duyệt nội dung, nhân sự chi bộ phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Thông báo số 1906 - TB/TU, ngày 20/3/2015), tại phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Hào (TUV - Phó Trưởng BTC Thị ủy).

Từ 14 giờ 30' - 15 giờ 30': Đ/c Trần Hữu Hiền (UVBTV - Trưởng BTC Thị ủy), Đ/c Đào Thị Lanh (UVBTV - Trưởng BTG Thị ủy) làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Thiện về công tác cán bộ, tại Đảng ủy phường Tân Thiện.

Từ 15 giờ 45': Đ/c Trần Hữu Hiền (UVBTV - Trưởng BTC Thị ủy) làm việc với Chi uỷ chi bộ phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã về công tác nhân sự cấp uỷ chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã.

Thứ ba (31/3):

Sáng 7 giờ 30': * Đ/c Đào Thị Lanh (UVBTV - Trưởng BTG Thị ủy), Đ/c Phạm Ngọc Thoài (UVBTV Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã) xét duyệt nội dung, nhân sự chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Thông báo số 1906 - TB/TU, ngày 20/3/2015), tại phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy (cả ngày).

Sáng: Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du.

Chiều: Chi bộ Trường THPT Hùng Vương.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Hạ (Phó Trưởng BTG Thị ủy), cấp ủy các chi bộ: Trường THPT Nguyễn Du, Trường THPT Hùng Vương.

* Đ/c Nguyễn Sỹ Nhật (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy) xét duyệt nội dung, nhân sự chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Thông báo số 1906 - TB/TU, ngày 20/3/2015). Địa điểm: tại các chi bộ cơ sở:

Từ 7 giờ 30' - 9 giờ 00': Chi bộ Liên đoàn Lao động thị xã.

Từ 9 giờ 15': Chi bộ Ngân hàng NNPTNT thị xã.

Cùng dự: Đ/c Mai Thị Dung (TUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy).

* Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung (UVBTV - Trưởng BDV Thị ủy) dự Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I/2015 và ký kết thi đua ngành dân vận năm 2015, do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường Nhà khách thị xã Phước Long.

Chiều 13 giờ 30': * Đ/c Phạm Quốc Minh (Phó Bí thư Thường trực Thị ủy), Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung (UVBTV - Trưởng BDV Thị ủy) xét duyệt nội dung, nhân sự chi bộ Cty TNHH Cây xanh Công Minh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Thông báo số 1906 - TB/TU, ngày 20/3/2015), tại chi bộ Cty TNHH Cây xanh Công Minh.

Cùng dự: Đ/c Trịnh Thị Ngọc (TUV - Phó Trưởng BTG Thị ủy).

* Đ/c Nguyễn Sỹ Nhật (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy), Đ/c Lê Hải Đăng (UVBTV Thị ủy - PCT UBND thị xã) cùng các thành viên Tổ kiểm tra số 01 - Đoàn kiểm tra, giám sát Thị ủy (theo Kế hoạch số 97-KH/ĐKT,GS, ngày 17/3/2015) kiểm tra - giám sát Đảng ủy phường Tân Đồng, tại Đảng ủy phường Tân Đồng.

Thứ tư (01/4):

Sáng 7 giờ 30': * Đ/c Nguyễn Sỹ Nhật (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy) xét duyệt nội dung, nhân sự chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Thông báo số 1906 - TB/TU, ngày 20/3/2015). Địa điểm: tại các chi bộ cơ sở:

Từ 7 giờ 30' - 9 giờ 00': Chi bộ Hội Nông dân thị xã.

Từ 9 giờ 15': Chi bộ Hội LHPN thị xã.

Cùng dự: Đ/c Mai Thị Dung (TUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy).

* Đ/c Trần Hữu Hiền (UVBTV - Trưởng BTC Thị ủy) xét duyệt nội dung, nhân sự chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (theo Thông báo số 1906 - TB/TU, ngày 20/3/2015), tại Ban Tổ chức Thị ủy:

Từ 7 giờ 30' - 8 giờ 15': Chi bộ Qũy tín dụng nhân dân Đồng Xoài.

Từ 8 giờ 15' - 9 giờ 00': Chi bộ Bảo hiểm xã hội thị xã.

Từ 9 giờ 00' - 10 giờ 00': Chi bộ phòng QLĐT thị xã.

Từ 10 giờ 00': Chi bộ Ban Quản lý dự án thị xã.

Cùng dự: Đ/c Lê Văn Quân (TUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy), các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ: Qũy tín dụng nhân dân Đồng Xoài, Bảo hiểm xã hội, phòng QLĐT và Ban Quản lý dự án thị xã.

* Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung (UVBTV - Trưởng BDV Thị ủy) chủ trì Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I/2015, tại Hội trường Thị ủy.

* Đào Thị Lanh (UVBTV - Trưởng BTG Thị ủy) cùng các thành viên Tổ kiểm tra số 03 - Đoàn kiểm tra, giám sát Thị ủy (theo Kế hoạch số 97-KH/ĐKT,GS, ngày 17/3/2015) kiểm tra - giám sát Đảng ủy phường Tân Thiện, tại Đảng ủy phường Tân Thiện.

Chiều 13 giờ 30' - 14 giờ 15': * Đ/c Trần Tuệ Hiền (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy), Đ/c Phạm Quốc Minh (Phó Bí thư Thường trực Thị ủy), Đ/c Vương Đức Lâm (Phó Bí thư Thị ủy - CT. UBND thị xã), Đ/c Nguyễn Sỹ Nhật (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy), Đ/c Trần Hữu Hiền (UVBTV - Trưởng BTC Thị ủy) họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tại phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

14 giờ 15': * Họp Ban Thường vụ Thị ủy, tại phòng họp Ban Thường vụ.

Nội dung: Xét duyệt nội dung, nhân sự Đại hội của các Đảng bộ cơ sở:

14 giờ 15' - 15 giờ 30': Đảng bộ phường Tân Xuân.

15 giờ 30': Đảng bộ xã Tiến Thành.

Thành phần cùng dự: BTV Đảng ủy: phường Tân Xuân, xã Tiến Thành.

(Đảng ủy các phường, xã: Tân Xuân, Tiến Thành gửi 15 bộ tài liệu trước 02 ngày cho các đồng chí UVBTV nghiên cứu).

Thứ năm (02/4):

Sáng 7 giờ 30': * Họp Ban Thường vụ Thị ủy, tại phòng họp Ban Thường vụ.

Nội dung: Xét duyệt nội dung, nhân sự Đại hội của các Đảng bộ cơ sở:

7 giờ 30' - 8 giờ 45': Đảng bộ phường Tân Phú.

8 giờ 45' - 10 giờ 00': Đảng bộ xã Tiến Hưng.

Thành phần cùng dự: BTV Đảng ủy: phường Tân Phú, xã Tiến Hưng.

10 giờ 00' - 10 giờ 30': Ban Tổ chức Thị ủy báo cáo công tác tổ chức cán bộ, đảng viên.

10 giờ 30': Văn phòng Thị ủy thông qua Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

(Các cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung trình Ban Thường vụ Thị ủy gửi 15 bộ tài liệu trước 02 ngày cho các đồng chí UVBTV nghiên cứu).

Chiều 13 giờ 30': * Đ/c Trần Tuệ Hiền (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên họp thứ 03/2015. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.

Nội dung: Theo lịch làm việc tuần thứ 14 của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* Đ/c Phạm Quốc Minh (Phó Bí thư Thường trực Thị ủy) chủ trì họp Ban Quản lý Đề án “Hỗ trợ vốn, nhà ở, đất sản xuất cho đảng viên nghèo giai đoạn 2014-2017” thị xã, tại phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Thành phần: Theo Quyết định số 837 - QĐ/TU, ngày 26/3/2015 của Thị ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung (UVBTV - Trưởng BDV Thị ủy), Lê Hải Đăng (UVBTV Thị ủy - PCT UBND thị xã), Trần Hữu Hiền (UVBTV - Trưởng BTC Thị ủy), Nguyễn Sỹ Nhật (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy), Đào Thị Lanh (UVBTV - Trưởng BTG Thị ủy), Đỗ Xuân Phương (TUV - Trưởng phòng LĐ-TBXH thị xã), Bùi Xuân Lợi (Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành), Lý Thị Hồng Vinh (ĐUV - PCT UBND xã Tân Thành).

(Ban Dân vận phối hợp Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung).

Thứ sáu (03/4):

Sáng 7 giờ 30': * Đ/c Trần Tuệ Hiền (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy) dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thị xã Đồng Xoài với thanh niên trên địa bàn năm 2015, tại Hội trường A - UBND thị xã.

* Đ/c Trần Hữu Hiền (UVBTV - Trưởng BTC Thị ủy), Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung (UVBTV - Trưởng BDV Thị ủy) cùng các thành viên Tổ kiểm tra số 02 - Đoàn kiểm tra, giám sát Thị ủy (theo Kế hoạch số 97-KH/ĐKT,GS, ngày 17/3/2015) kiểm tra - giám sát, tại các Đảng ủy:

Buổi sáng: Đảng ủy xã Tiến Thành.

Mời dự: Đ/c Phạm Ngọc Thoài (UVBTV Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã).

Buổi chiều: Đảng ủy phường Tân Phú.

Chiều 13 giờ 30': * Đ/c Phạm Quốc Minh (Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - CT HĐND thị xã), Đ/c Vương Đức Lâm (Phó Bí thư Thị ủy - CT. UBND thị xã) chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với PCT HĐND, UVTT HĐND và Thành viên UBND năm 2015 (theo Hướng dẫn số 20 - HD/TU, ngày 20/3/2015 của Thị ủy), tại Hội trường A - UBND thị xã.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

T/L BAN THƯỜNG VỤ CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Trọng Hiếu


: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương