National key projectstải về 3.07 Mb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích3.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


BASIC INFORMATION ON THE PROJECT FORM

  1. Project type: Transport infrastructure.

  1. Project name: Road along Canal 7

  1. Location: Urban Area in the North-West of Hồ Chí Minh City.

  1. Land area to be used: 20.8 ha

  1. Total investment: VND 965 billion

  1. Form of investment: PPP- BT contract

  1. Project objectives: Investing in infrastructure under the approved planning, facilitating the development of the North-Western Urban Area

  1. General information on the project: Already approved by the City People’s Committee in the list of investment projects in form of BT at Decision No. 5754/QD-UBND dated 12/11/2012. Current land status: not yet finished in land compensation and clearance.

  1. Photo:  1. Contact agency: North-Western Urban Area Management Board

: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương