Nam Mô a di Đà Phật Thông Báotải về 15.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.46 Kb.
#22210
Nam Mô Bỗn Sư Thích Ca Mâu Ni Pht

Nam Mô A Di Đà Pht

Thông Báo

Chương Trình Tu Học Thuyết Giảng

Kinh Vô Lượng Th

Do Thượng Ta Thích Thông LaiThuyết Giảng Ngày Thứ Bảy 27 Tháng 11 Năm 2010 Dương Lịch

Tại Địa Điểm:

Mt. Pleasant High School

1750 South White Road

San Jose, CA 95127

Chương Trình Tu Học Theo Lịch Trình Như Sau:
1. 09:00AM to10:00AM Phật Tử Vân Tập Về Hội Trường

2. 10:00AM to10:30AM Lễ Chào Cờ Và Phút Mặc Niệm

3. 10:30AM to12:00PM Thuyết Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

4. 12:00PM to 01:00PM Đại Chúng Thọ Trai

5. 01:00PM to 02:30PM Thuyết Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tiếp Theo

6. 02:30PM to 03:00PM Đại Chúng Giải Lao

7. 03:00PM to 04:30PM Giải Đáp Phật Pháp

8. 04:30PM to 06:00PM Thuyết Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Tiếp Theo9. 06:00PM to 06:30PM Hoàn Mãn
**Liên Lạc Ghi Danh Tu Học: ** Nguyễn Cười 408-806-3507

Nguyễn Mẫn 408-712-0220

*Ghi Chú: Lễ Vía A Di Đà và Khóa Tu Học 3 Ngày Vào Tháng 12 Ngày 17, 18 và 19 Năm 2010 tại Lang A Di Đà Texas sẽ được thông báo lên mạng sau.
tải về 15.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương